AFS 2009:2

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2009:2

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning

samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 978-91-7930-512-1

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

112 79 Stockholm, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2

Box 153

791 24 Falun

Tel 023-457 00

Fax 023-222 69

e-post: falun@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8

Box 2555

403 17 Göteborg

Tel 031-743 72 00

Fax 031-13 50 60

e-post: goteborg@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Brunnshusgatan 8

871 32 Härnösand

Tel 0611-885 00

Fax 0611-184 10

e-post: harnosand@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 B

Box 438

581 04 Linköping

Tel 013-37 08 00

Fax 013-10 44 20

e-post: linkoping@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A

Box 902

971 27 Luleå

Tel 0920-24 22 60

Fax 0920-24 22 99

e-post: lulea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Malmö

(Skåne län)

Vattenverksvägen 47

Box 21019

200 21 Malmö

Tel 040-38 62 00

Fax 040-12 64 07

e-post: malmo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Drottningholmsvägen 37

Box 12295

102 27 Stockholm

Tel 08-475 01 00

Fax 08-764 49 72

e-post: stockholm@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8

Box 3012

903 02 Umeå

Tel 090-17 07 00

Fax 090-77 40 19

e-post: umea@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A

352 31 Växjö

Tel 0470-74 80 00

Fax 0470-482 64

e-post: vaxjo@av.se

Arbetsmiljöverket

Distriktet i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Fabriksgatan 20

Box 1622

701 16 Örebro

Tel 019-601 41 00

Fax 019-26 09 39

e-post: orebro@av.se

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga

nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och all-

männa råd.

Utgivare: Anna Middelman

Elanders Sverige AB, 2009 245440

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, 112 79 Stock-

holm Tfn 08-730 97 00. Telefax 08-735 85 55

AFS 2009:2

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Allmänna krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Dagsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Allmänna regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Ljuskällor och belysningsanläggningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Luftkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Uteluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Tilluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Underhåll och funktionskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Termiskt klimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Buller och akustik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Inredning och utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Golv, väggar och tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Fönster, dörrar och portar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Transportvägar, gångar och korridorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Trappor och fasta stegar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Varumottag, kajer och ramper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Lastöppningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Skyddsanordningar och nödutrustningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Skydd mot fall och ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Nödbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Skydd mot instängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Skydd vid sammanstötning mot glasytor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nöddusch och ögonspolningsanordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Varselmärkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Larm och utrymning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nödbelysning för utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Skyltning och markering för utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Utrymningslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

AFS 2009:2

4

Särskilda risker vid brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Utrymningsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Personalutrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Klädutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Omklädningsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Torkutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Tvätt och duschutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Toalettrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Matutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Pausutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Vilutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Jourrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Väntrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Överliggningsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Speciella krav för personalbodar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

om arbetsplatsens utformning

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Ljus, ljud och luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Regler och myndigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Kommentarer till enskilda paragrafer

Tillämpningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Allmänna krav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Dagsljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Allmänna regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Ljuskällor och belysningsanläggningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Luftkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Koldioxid som indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Uteluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Tilluft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

AFS 2009:2

5

Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Dragbänkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Sprutboxar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Punktutsug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Dragskåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Underhåll och funktionskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Dragskåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Säkerhetsbänk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Termiskt klimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Klimatområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Klimat och hälsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Mätning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Drag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Luftfuktighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Lämpligt klimat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Buller och akustik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Inredning och utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Golv, väggar och tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Fönster, dörrar och portar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Transportvägar, gångar och korridorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Trappor och fasta stegar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Varumottag, kajer och ramper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Skyddsanordningar och nödutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Skydd mot fall och ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Nödbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Skydd mot instängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Skydd vid sammanstötning mot glasytor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Nöddusch och ögonspolningsanordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

Varselmärkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Larm och utrymning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Nödbelysning för utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Skyltning och markering för utrymning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Utrymningslarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Särskilda risker vid brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Utrymningsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Personalutrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

Allmänt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

AFS 2009:2

6

Klädutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Omklädningsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Torkutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Tvätt- och duschutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Toalettrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Matutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

Pausutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Vilutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Jourrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Väntrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Överliggningsrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Speciella krav för personalbodar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

Drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Ordförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Buller och akustik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Övrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Sakordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Information från Arbetsmiljöverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

AFS 2009:2beslutade den 23 september 2009.Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 8 § arbetsmiljöförordningen

(9:66) följande.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller utformning och underhåll av arbetsplatser, för­

bindelseleder och personalutrymmen enligt följande.

A. Arbetsplatser som finns i eller i anslutning till byggnadsverk och arbets­

bodar eller på andra ställen inom en verksamhets område utom

− arbetsplatser i transportmedel,

− arbetsplatser i anläggningar som är avsedda för försvarsmakten och

som normalt endast används vid krigs­ eller beredskapstillstånd och

− arbetsplatser under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten.

För arbetsplatser inom byggnads­ och anläggningsindustrin och utvin­

ningsindustrin gäller bestämmelserna i 2–9, 6–33, 35–3, 5–89 och 4–

5 §§ endast i färdigställda utrymmen och i bodar. Paragraferna om belys­

ning 0–5 §§, buller 34 § och varselmärkning 4 § gäller även i icke färdig­

ställda ”utrymmen”.

B. Förbindelseleder som finns i eller i anslutning till byggnadsverk och bo­

dar eller på andra ställen inom en verksamhets område utom

− förbindelseleder i transportmedel,

− förbindelseleder i anläggningar som är avsedda för Försvarsmakten

och som normalt endast används vid krigs­ eller beredskapstillstånd och

förbindelseleder under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten.

C. Personalutrymmen oavsett var dessa finns utom

personalutrymmen i anläggningar som är avsedda för Försvarsmakten

och som normalt endast används vid krigs­ eller beredskapstillstånd och

personalutrymmen under fältmässiga övningar inom Försvarsmakten.Jfr rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 989 om minimikrav för säkerhet

och hälsa på arbetsplatser (EGT nr L393, 30.2.989, s. Celex 389 L 0654).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om arbetsplatsens utformning;

Utkom från trycket

den 8 oktober 2009

AFS 2009:2

8

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angivna

betydelser.

Arbetsbod

tillfälligt uppställd bod, vagn, container eller likvärdig

anordning som inretts för att tjäna som arbetsutrym­

me,

Arbetslokal	

utrymme inomhus som omfattar en eller flera arbets­

platser för stadigvarande arbete,

Arbetsplats

varje plats inne eller ute där arbete utförs stadigvaran­

de eller tillfälligt,

Arbetsställe	

sammanfattande term för ett avgränsat område med

arbetsplatser inomhus och utomhus, förbindelseleder

och personalutrymmen inom vilken arbetsgivare i och

för sin verksamhet bedriver arbete,

Belysning

artificiell belysning, dock ej nödbelysning,

Bod

samlingsbegrepp för arbetsbod och personalbod,

Byggnadsverk

sammanfattande term för byggnad och annan anlägg­

ning,

Förbindelseled	

med förbindelseled avses passage, kommunikations­

led, väg som förbinder två punkter både inomhus och

utomhus,

Personalbod

tillfälligt uppställd bod, vagn eller likvärdig anordning

som inretts för att tjäna som personalutrymme,

Personalutrymme

klädutrymme, omklädningsrum, torkutrymme, tvätt­

utrymme, duschutrymme, toalettrum, matutrymme,

pausutrymme, vilutrymme, jourrum, väntrum och

överliggningsrum,

Tillträdesled	

synonym till tillträdesväg, väg fram till något t.ex. en

entré/ingång eller till ett fläktaggregat på tak,

Fältmässig	övning

sådan övning och utbildning under fältmässiga för­

hållanden som syftar till att personal och förband ska

kunna verka under krigsliknande förhållanden inom

Försvarsmakten.

Allmänna krav

3 §

Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är praktiskt möjligt

vara placerade på ett sådant sätt i förhållande till omgivande mark att trans­

AFS 2009:2

9

porter, markskötsel, fasadarbeten och liknande kan utföras med betryggan­

de säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

4 §

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med

hänsyn till verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt för­

lagda, utformade och inredda.

5 §

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt och

säkert tillgängliga och ha lämpliga samband med varandra.

6 §

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det be­

hövs, vara tillgängliga för och kunna användas även av arbetstagare med

funktionsnedsättning.

7 §

Golv, trappsteg, lastkajer och lastbryggor samt markbeläggningen på

utomhusarbetsplatser ska vara utförda så att halkrisken är liten och, där det

behövs, så att ytskiktet motverkar halkning.

8 §

En särskild lokal, avskild från övriga lokaler, ska i regel ordnas för ar­

betsprocesser som medför särskilda risker för ohälsa eller olycksfall. Det­

samma gäller arbetsprocesser där det finns särskilda risker för brand eller

explosion.

Dagsljus

9 §

Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen

som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfreds­

ställande dagsljus och möjlighet till utblick.

Belysning

Allmänna regler

10 §

Belysningen ska planeras, utföras och underhållas samt undersökas

och bedömas i den omfattning som behövs för att förebygga ohälsa och

olycksfall.

11 §

Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar och

de synkrav som arbetsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för den en­

AFS 2009:2

0

skilde lämplig fördelning och riktning. Bländning ska undvikas så långt det

är möjligt.

12 §

Belysningen och arbetsplatsens utformning ska vara sådana att man

med tillfredsställande säkerhet och utan onödiga anpassningssvårigheter

kan förflytta sig mellan eller i olika lokaler eller arbetsområden med skilda

belysningsförhållanden.

Ljuskällor och belysningsanläggningar

13 §

En ljuskällas återgivning av färger ska vara lämplig för arbetsuppgif­

ten. Belysning ska vara utformad så att varningsskyltar, nödstoppsdon och

liknande är lätta att uppfatta.

14 §

Belysningen ska vara utformad så att besvärande flimmer inte upp­

står. Exponeringen för UV­strålning från belysning ska vara så låg att ris­

kerna för ohälsa elimineras eller reduceras till ett minimum.

15 §

Åtgärder ska vidtas för att förhindra att olycksfall inträffar på grund

av att rörliga maskindelar, arbetsobjekt eller liknande föremål skenbart ver­

kar röra sig långsamt eller stå stilla när de betraktas i periodiskt varierande

belysning.

Luftkvalitet

16 §

Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska vara

så ordnade och ha sådana ventilationssystem för luftväxling och uppfång­

ande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistel­

sezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska ordnas så att spridning av

luftföroreningar begränsas.

I lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom person­

belastning kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvali­

teten är tillfredsställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt under 000

ppm (miljondelar) eftersträvas.

AFS 2009:2Ventilation

Uteluft

17 §

Uteluft ska tillföras arbetslokaler och personalutrymmen i tillräcklig

mängd.

18 §

Uteluftsintag ska vara lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens

föroreningshalt och temperatur samt avluftsöppningarnas placering.

Tilluft

19 §

Tilluft till lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrym­

men ska vara så fri från luftföroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens

halt av luftföroreningar ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvär­

dena där sådana finns.

20 §

Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så

att besvärande drag inte uppstår. Om det behövs, ska luften vara förvärmd,

renad eller behandlad på annat sätt.

Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft

21 §

Ventilationssystem med återluft får installeras endast om en särskild

utredning har visat att de är lämpliga. Återluftsföring ska normalt kunna

stängas av helt.

22 §

Frånluft som återförs till arbetslokaler eller personalutrymmen som

återluft eller cirkulationsluft ska renas så att den tillförda luften normalt

uppfyller kraven på tilluftskvalitet enligt 9 §.

Om frånluft från processventilation används som återluft eller cirkula­

tionsluft ska eventuellt genomsläpp av luftföroreningar som beror på bris­

tande funktion i någon reningsanordning snabbt kunna konstateras, om

det behövs med hjälp av instrument. Frånluften ska då föras till en annan

reningsanordning eller direkt till det fria eller så ska processen eller hante­

ringen stoppas.

23 §

Överluft får endast föras till lokaler med lägre krav på luftkvaliteten

än i den lokal varifrån luften tas.

AFS 2009:2

2

24 §

Föroreningar från process, hantering eller dylikt får inte via återluft el­

ler överluft föras till lokaler där sådan förorening normalt inte alstras.

Frånluft som innehåller

– ämnen som är upptagna i grupp A eller B i bilaga 3 till Arbetsmiljö­

verkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföro­

reningar,

– biologiska agens i riskklass 3 eller 4 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif­

ter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkäns­

lighet eller

– svetsrök från fast installerat utsug

får inte återföras via återluft eller cirkulationsluft.

25 §

Processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska

vara effektiv och utformad efter hur farlig luftföroreningen är. Den ska vara

fast installerad vid arbetsplatser där processventilation behövs mer än till­

fälligt och där arbetet så medger. I annat fall ska mobilt utsug användas.

För dragskåp ska fronthastigheten vara lägst 0,5 m/s i lucköppningen när

ett arbete eller en process som alstrar luftföroreningar pågår. I övriga fall

räcker det med ett grundflöde.

26 §

I lokaler där processventilation är en förutsättning för att skadliga hal­

ter av föroreningar i vistelsezonen inte ska uppstå, ska eventuella fel i venti­

lationssystemets funktion visas av ett kontrollsystem.

Om exponering för en luftförorening kan orsaka livsfara eller allvarlig

skada ska kontrollsystemet även bestå av larm. Larmet ska vara akustiskt

eller visuellt eller vid behov bådadera.

Underhåll och funktionskontroll

27 §

För ventilationssystem ska det finnas skriftliga drift- och underhålls-

instruktioner på svenska. Drift­ och underhållspersonal ska ha tillräcklig

kunskap om ventilationssystemet samt ha tillgång till instruktionerna.

Instruktionerna ska enbart gälla för det aktuella ventilationssystemet.

28 §

Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Ny­

installerade ventilationssystem ska kontrolleras så att de fungerar på avsett

sätt innan de tas i bruk. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. Doku­

mentationen ska finnas tillgänglig vid anläggningen.

AFS 2009:2

3

Dragskåpets ventilation inklusive dess kontrollsystem ska kontrolleras minst

en gång per år så att det fungerar på avsett sätt.

Termiskt klimat

29 §

Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha

lämpligt termiskt klimat. Klimatet ska vara anpassat till arbetets art, om

arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande.

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt ter­

miskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar

av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs. Om detta inte kan ordnas måste

andra åtgärder vidtas för att minska risken för ohälsa och olycksfall.

Arbetsplatser utomhus ska så långt som möjligt vara utformade så att de

arbetande skyddas mot väder och vind.

30 §

Värmeinstallationer ska i regel finnas i varje lokal där arbete utförs

året runt. I sådana lokaler, där det skäligen inte kan fordras uppvärmnings­

anordningar eller uppvärmning av hela lokalen, ska arbetsplatser med stil­

lasittande eller annat fysiskt mindre ansträngande arbete placeras i upp­

värmda utrymmen.

31 §

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till

det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur ska det normalt

finnas ett skydd mot besvärande drag.

Buller och akustik

32 §

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt

utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål, ljudegenskaper och

förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras mot

omgivningen så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möj­

liga nivå och så få som möjligt utsätts för buller.

33 §

Installationer ska vara utförda och underhållas så att de alstrar och

överför så lite buller som är praktiskt möjligt till arbetsplatser, arbetslokaler

och personalutrymmen.

34 §

Vid ingångarna till lokaler, utrymmen eller andra platser där det finns

risk för hörselskada, ska det finnas en väl synlig påbudsskylt med symbolen

för ”Hörselskydd måste användas”.

AFS 2009:2

4

El

35 §

Elektriska system ska utformas så att de inte orsakar skada eller ger

upphov till ohälsa. Stadigvarande arbetsplatser ska normalt inte placeras i

omedelbar närhet av elektriska anläggningar där höga strömstyrkor eller

höga spänningar förekommer.

Elektriska installationer ska utföras så att placeringen av uttag, kapslingen

av material och liknande medger en god arbetsmiljö.

Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme

36 §

Tappställen för varmt och kallt vatten ska finnas där det behövs för

verksamheten. Det ska vara möjligt att tvätta händerna i anslutning till ar­

betsplatsen om verksamheten så kräver. Vid duschar ska varmvattensyste­

met utformas så att risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier

förhindras.

Dricksvatten ska tillhandahållas på ett hygieniskt sätt och inom ett av­

stånd som är rimligt med hänsyn till verksamhetens art. Tappställen med

icke drickbart vatten ska vara tydligt märkta så att de inte förväxlas med

tappställen för dricksvatten.

Vid arbetsplats där det finns särskilt stor risk för brännskador ska det fin­

nas tillgång till kallt rinnande vatten på kort avstånd.

Golv som behöver spolas eller av andra skäl behöver avrinning ska nor­

malt ha golvbrunn och lämplig lutning mot denna. Om det behövs ska det

finnas golvgrop eller golvränna med brunn. Golvbrunnar ska vara åtkom­

liga för rensning.

Över golvgropar och större golvrännor där gångtrafik förekommer ska

det finnas halksäkra golvgaller som är lätta att lyfta upp. De ska vara utfor­

made så att de inte ger återstänk när stora mängder vätska töms ut.

Redskap för att lyfta golvgaller ska finnas lätt tillgängliga.

37 §

Rörledningar och andra installationer ska vara placerade och utförda

så att risken för kyl­ och brännskador undviks. Kalla och heta ytor ska, om

det behövs för att förhindra risk för skada, vara isolerade eller ha skydd mot

oavsiktlig beröring.

Inredning och utrustning

38 §

Inredning och utrustning ska väljas med hänsyn till de arbetandes oli­

ka förutsättningar och de krav arbetsuppgifterna ställer. Den som i huvud­

sak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

AFS 2009:2

5

39 §

Risker för ohälsa och olycksfall ska beaktas vid val och placering av

inredning och utrustning.

Golv, väggar och tak

40 §

Golv ska vara fasta och stabila och ha en för verksamheten lämplig

svikt. De får inte ha farliga eller olämpliga upphöjningar, hål eller lutningar.

Kalla och heta ytor på golv och väggar ska vid behov isoleras.

41 §

I lokaler med arbetsplatser och personalutrymmen där särskild fara

uppstår om personer eller föremål laddas upp elektrostatiskt ska golvbe­

läggningen, där det behövs, vara utförd av material som leder bort statisk

elektricitet.

42 §

Ytskikten på golv, väggar och innertak ska kunna förnyas. Golv, väg­

gar och innertak ska utan svårighet kunna rengöras i den omfattning och på

det sätt som verksamheten kräver.

Fönster, dörrar och portar

43 §

Fönster och lanterniner ska vid behov ha anordningar eller vara ut­

förda så att solinstrålning kan avskärmas.

44 §

Fönster som är öppningsbara ska kunna manövreras på ett säkert sätt.

De får i uppställt läge inte medföra särskild risk för olycksfall.

45 §

Fönster och andra glasytor ska vara utförda på ett sådant sätt eller ha

sådana anordningar att de kan rengöras på ett säkert och ergonomiskt lämp­

ligt sätt.

46 §

Dörrar och portar ska vara lämpligt anordnade vad gäller antal, place­

ring, storlek och utförande.

47 §

Pendeldörrar och pendelportar ska vara genomsiktliga eller ha en

lämpligt placerad och utformad siktruta utifrån risken för sammanstöt­

ningar.

48 §

Portar som öppnas genom att höjas ska vara säkrade så att de inte fal­

ler eller stängs oavsiktligt. De ska vara lätta att öppna även inifrån.

AFS 2009:2

6

Skjutdörrar och skjutportar ska vara säkrade så att de inte spårar ur och

välter.

49 §

Dörr för gående ska finnas i omedelbar närhet av varje port som är av­

sedd för fordonstrafik, om det inte är riskfritt för gående att passera genom

porten. Sådana dörrar för gående ska vara tydligt markerade och får inte

blockeras.

50 §

På båda sidor om portar ska det finnas avvisare eller räcken till skydd

för de gående om det behövs på grund av trafiken.

Transportvägar, gångar och korridorer

51 §

Transportvägar för tyngre transporter ska normalt vara utformade så

att de medger transporter på hjul.

52 §

Transporter mellan olika plan ska kunna ske med hiss eller annan

lämplig lyftanordning om de är så tunga eller förekommer så ofta att ma­

nuella lyft, bärande eller annan manuell hantering medför risk för ohälsa

genom olämplig belastning eller risk för olycksfall.

53 §

Förbindelseleder för gångtrafik eller gods ska dimensioneras efter an­

talet arbetstagare och verksamhetens art.

54 §

Om både fordons- och gångtrafik förekommer på förbindelselederna

ska det finnas ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan gående och fordons­

trafik.

Ett tillräckligt stort fritt utrymme ska finnas mellan vägen för fordonstra­

fik och dörrar, portar, övergångsställen, korridorer och trappor så att fara för

gående undviks.

Vid hörn ska gångtrafiken vara avskild från fordonstrafiken. Där det be­

hövs ska det finnas en trafikspegel.

55 §

För att skydda dem som arbetar ska förbindelselederna vara tydligt

markerade där det behövs.

56 §

Enstaka trappsteg liksom trösklar i korridorer och gångar ska normalt

inte förekomma.

AFS 2009:2Trappor och fasta stegar

57 §

Trappor ska vara betryggande ur skyddssynpunkt och dimensione­

rade efter antalet som arbetar och verksamhetens art.

58 §

Mellan en dörr och en nedåtgående trappa eller ett enstaka trappsteg

ska det finnas ett trapplan som är tillräckligt stort utifrån risken för fall.

59 §

För tillträde till plattformar, balkonger och liknande utrymmen ska

det finnas en fast uppstigningsanordning. I första hand ska en trappa väljas.

En fast stege som är högre än 6 m ska ha skydd som hindrar fall.

Varumottag, kajer och ramper

60 §

Till arbetsplatser och arbetslokaler ska det när det behövs finnas va­

rumottag. Dessa ska vara så placerade och anordnade och hållas i sådant

skick att varorna kan hanteras på ett för kroppen skonsamt sätt för dem som

levererar och tar emot varor.

Vid varumottag ska det finnas tillräckligt med uppställningsplats för gods

och lastbärare. Där det behövs ska det finnas en lastkaj.

61 §

Lastkajer ska vara placerade och utformade så att angränsande trafik

och gångtrafik inte utsätts för fara.

62 §

Lastkajer ska ha tillräckligt utrymme för arbete och gods och vara av­

passade till arbetets art, omfattning och utrustning. De ska ha minst en till­

trädesled från marken, normalt en trappa med ledstång.

Vid kanter, där det finns risk för att fordon störtar ned, ska lastkajer ha

avkörningsskydd om sådana inte hindrar hanteringen av gods. Avkörnings­

skyddens höjd ska vara minst 0,3 meter. Skydden ska vara varningsmarke­

rade och så utförda att de hindrar nedstörtning av fordon som oavsiktligt

körs eller glider mot dem.

63 §

Lastkajer utomhus intill en byggnad ska normalt ha tak som skyddar

mot nederbörd och snöras. Lastkajer ska där det behövs ha lämplig lutning

så att vatten kan rinna av.

64 §

Om en lastkaj finns inomhus ska det när det behövs finnas en anord­

ning som för bort avgaser från fordon.

AFS 2009:2

8

Lastöppningar

65 §

Öppningar i golv ska så långt som möjligt undvikas. Där det ändå

måste finnas en öppning i golvet ska denna inte vara placerad framför dör­

rar och portar, i gångar eller transportvägar och nära platser där någon vis­

tas under arbetet.

66 §

Lastöppningar i väggar får inte placeras ovanför en dörr eller en port

eller ett oskyddat fönster om det finns risk för att gods faller ned.

Skyddsanordningar och nödutrustningar

Skydd mot fall och ras

67 §

Lastöppningar i väggar ska ha ändamålsenliga skyddsanordningar

mot fall och ras. Ytterdörrar och portar ska, om det behövs, ha skyddstak

mot snöras och nedfallande istappar.

Plattformar, avsatser, trappor, balkonger, förbindelsebryggor och liknande

ska ha skydd mot fall. Trappor ska normalt ha räcken och ledstänger.

Öppningar i golv ska ha skyddsräcken, lucka, skyddstäckning eller mot­

svarande skyddsanordning mot fall.

Takytor med låg bärighet och som kan beträdas, såsom glas­ och plastytor,

ska normalt ha skyddsräcken.

68 §

Öppna bassänger, kar och liknande anordningar som innehåller ett

farligt ämne eller på annat sätt innebär särskild fara och vars överkant lig­

ger mindre än 0,8 m över golvnivån ska omges med ett skyddsräcke eller ha

skyddstäckning.

69 §

Ett skyddsräcke ska utformas så att det begränsar fallrisken. Det ska

vara utfört så att det hindrar fall över, genom eller under räcket.

Ett räcke ska i regel vara fast. Om det är löstagbart, fällbart eller vridbart

ska det lätt kunna återföras i skyddsläge och säkras.

Ett skyddsräcke ska vara dimensionerat för den belastning det kan antas

bli utsatt för.

Nödbelysning

70 §

Nödbelysning av tillräcklig styrka ska finnas i sådana arbets- och för­

varingslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av

fel på den ordinarie belysningen.

AFS 2009:2

9

Skydd mot instängning

71 §

Skydd mot instängning ska finnas i arbets- och förvaringslokaler där

de som arbetar är speciellt utsatta för risker om de blir instängda.

Dörrar till kyl­ och frysrum ska kunna öppnas inifrån. Vid dörrar till kyl­

eller frysrum där temperaturen är under –5 °C ska det finnas en tillförlitlig,

inifrån lätt åtkomlig och synlig ljus­ och signalanordning. Den ska vara pla­

cerad ca 0,5 m över golv, och kunna användas för att ge signal till ett ställe

varifrån hjälp kan erhållas. Den ska vara märkt ”Nödsignal”.

Skydd vid sammanstötning mot glasytor

72 §

Glasytor i dörrar, fönster och väggar ska antingen ha lämpligt skydd

eller vara så utförda och ha sådan hållfasthet att skärskador kan undvikas.

Genomsynliga dörrar, portar och väggpartier ska, där det behövs, vara

markerade så att de är lätta att upptäcka och så att sammanstötning und­

viks.

Nöddusch och ögonspolningsanordning

73 §

En lättåtkomlig nöddusch ska finnas vid verksamheter där det finns

risk att bli översköljd av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp ge­

nom denna samt där det finns risk för brand i kläderna.

En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där

det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. Ögonspolningsan­

ordningen ska normalt vara fast ansluten och kunna ge tempererat vatten.

Varselmärkning

74 §

Varselmärkning ska användas då risker inte kan undvikas eller be­

gränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska eller arbetsorganisato­

riska skyddsåtgärder.

Riskområden ska alltid vara tydligt markerade.

Larm och utrymning

Utrymning

75 §

Det ska finnas sådana möjligheter till utrymning som är betingade av

byggnadens, lokalens, arbetsplatsens och verksamhetens art.

AFS 2009:2

20

I händelse av fara ska alla arbetsplatser och personalutrymmen kunna ut­

rymmas innan kritiska förhållanden uppstår.

Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara

avpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och ef­

ter det största antal människor lokalen är avsedd för. I regel ska det finnas

minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

Utrymningsvägar ska så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till

annan säker flyktplats.

76 §

Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska

vara lätt tillgängliga och hållas fria från hinder.

Vid placering av tekniska anordningar, inredning och material ska utrym­

ningsvägarnas tillgänglighet beaktas.

77 §

Dörrar och grindar för utrymning ska normalt vara utåtgående i

utrymningsriktningen.

Skjutdörrar och roterdörrar som enbart är avsedda för utrymning är inte

tillåtna.

Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara lätta att öppna. De får inte

vara så låsta eller reglade att utrymning försvåras.

78 §

På arbetsplatser som annars skulle vara mycket svåra att utrymma,

ska särskilda åtgärder vidtas som säkerställer möjligheterna till utrymning.

Nödbelysning för utrymning

79 §

Utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning

ska vara möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid

strömavbrott.

Skyltning och markering för utrymning

80 §

Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning ska finnas,

om det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande

markeringar vara belysta eller genomlysta.

Skyltar och andra markeringar ska placeras på lämpliga ställen och ha ett

varaktigt utförande.

AFS 2009:2

2

81 §

Utrymningsvägar ska vara markerade på golvet om det finns risk för

att de annars kan bli blockerade. Detsamma gäller för vägar till utrymnings­

vägar.

82 §

Platser för brandsläckningsutrustning som inte är automatisk ska

markeras med skyltar på lämpliga ställen.

Utrymningslarm

83 §

För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och ar­

betslokaler där brand, utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär

risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det finnas detektorer och larmanord­

ningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till byggnadsverkets

storlek och användning. Hänsyn ska även tas till den utrustning som finns

där, liksom till de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos förekommande

ämnen och produkter, arbetsplatsernas läge och det största antal människor

som lokalen eller området är avsett för.

En larmanordning behövs dock inte där riskerna för olycksfall eller akut

ohälsa är små eller där en larmanordning av annan anledning uppenbarli­

gen inte är nödvändig för personalens säkerhet och hälsa.

84 §

Larmanordningar ska avge signaler som kan uppfattas av alla som be­

rörs av faran.

Processignaler eller andra förekommande signaler ska ha sådan karaktär

att de inte förväxlas med en larmsignal.

85 §

Larmsignaler ska kunna utlösas manuellt. Om det behövs ska det fin­

nas en anordning som automatiskt utlöser en larmsignal vid brand, utström­

mande gas, syrebrist eller liknande.

86 §

Larmanordningar ska underhållas väl och kontrolleras minst en gång

per kvartal.

Särskilda risker vid brand

87 §

Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta utrymning i byggnader

och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där en brand

kan få en så snabb spridning eller medföra en sådan snabb rökutveckling att

utrymning väsentligt försvåras. Om det behövs ska en automatisk brand­

släckningsanordning installeras.

AFS 2009:2

22

Brandsläckningsutrustning som inte är automatisk ska vara lätt att kom­

ma åt och använda.

88 §

I utrymmen där utlöst släckmedel från en automatisk släckningsan­

ordning innebär risk för kvävning eller ohälsa för personalen, ska särskilda

åtgärder vidtas som skyddar mot sådana risker.

Utrymningsplan

89 §

I byggnader och andra anläggningar ska det, i den omfattning som

behövs och på lämpligt belägna platser, finnas anslag med utrymningsplan.

Planen ska visa utrymningsvägar, ange hur räddningstjänsten och annan

erforderlig hjälpinsats larmas och, när detta är aktuellt, visa var manuella

larmutlösningsdon och larmtelefon är placerade samt ange plats för åter­

samling.

Utrymningsplaner behövs dock inte för arbetsställen vars storlek, läge

och överskådlighet är sådan att en utrymningsplan uppenbarligen saknar

betydelse för personalens säkerhet vid en utrymning.

Personalutrymmen

Allmänt

90 §

Antalet personalutrymmen samt deras placering, storlek och inred­

ning ska vara anpassat till

a) arbetets natur och varaktighet,

b) det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsstället och

som normalt kan beräknas använda utrymmena samtidigt samt

c) arbetstagarnas fördelning på kön.

91 §

I personalutrymmen får det inte finnas inredning eller föremål som

påtagligt försämrar utrymmets funktion. Ett personalutrymme får inte

användas för verksamhet som försämrar användbarheten som personalut­

rymme.

92 §

Arbetstagare som förvarar personliga värdesaker på arbetsstället ska

ha tillgång till ett utrymme som har eller kan förses med lås.

AFS 2009:2

23

Klädutrymme

93 §

Arbetstagare ska ha tillgång till utrymmen för förvaring av privata

kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att

de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om

arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvarings­

platser för privata kläder och arbetskläder.

I eller i anslutning till omklädningsrum eller andra utrymmen för om­

klädning samt i andra klädutrymmen ska det finnas tillräcklig plats för kläd­

förvaring för de arbetstagare som samtidigt behöver förvara sina kläder där.

94 §

Om det finns risk för ohälsa eller besvär genom att smitta, hälsofarligt

ämne eller stark lukt överförs från arbetskläder eller skyddskläder till pri­

vata kläder ska privata kläder kunna förvaras åtskilda från arbetskläder och

skyddskläder.

Vid arbeten där utöver vanliga arbetskläder även särskilda skyddskläder

används mot smitta eller annan hälsofara ska det finnas särskilda utrymmen

för förvaring av dessa skyddskläder.

Omklädningsrum

95 §

Arbetstagare som utför smutsande eller svettdrivande arbete eller an­

nat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha

tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning.

Om det behövs ska det finnas skilda omklädningsrum för privata kläder och

arbetskläder eller skyddskläder.

96 §

Omklädningsrum ska vara skilda för män och kvinnor om de behöver

använda rummen samtidigt. Detta gäller dock inte omklädningsrum som

avses i 95 §, om det av något kön finns endast en arbetstagare. I sådant fall

ska det ändå ordnas en lämplig plats för ombyte och klädförvaring för den

arbetstagaren.

97 §

I omklädningsrum ska det finnas tillräcklig plats för ombyte för det

antal arbetstagare som hänvisas dit samtidigt.

Det ska även finnas sittplatser för så många personer som normalt behö­

ver sitta samtidigt. I eller nära omklädningsrum och andra klädutrymmen

ska det finnas speglar i tillräckligt antal.

AFS 2009:2

24

Torkutrymme

98 §

Om arbetskläder eller skodon lätt kan bli våta under arbetet, ska det

finnas möjlighet att torka dem i eller i närheten av klädutrymmet. När det

behövs ska det i närheten av omklädningsrummen finnas utrustning för att

spola stövlar.

Tvätt- och duschutrymme

99 §

På arbetsställen ska det finnas tvättplatser med tillräcklig mängd

varmt och kallt vatten.

100 §

På arbetsställen, där arbetet är smutsande eller svettdrivande, ska

det finnas tillgång till dusch. Om fler än fyra arbetstagare arbetar samtidigt

med sådant arbete ska tvättplats och dusch finnas i ett särskilt tvättrum i

anslutning till omklädningsrummen. Kravet på dusch gäller dock inte på

arbetsställen där det med hänsyn till omständigheterna inte är rimligt att

installera en sådan.

På arbetsställen, där arbetet medför risk för smitta eller utförs med starkt

luktande ämne, allergent ämne eller annat hälsofarligt ämne, ska det dock

alltid finnas tillgång till dusch. Tvättplats och dusch ska vid sådant arbete

finnas i ett särskilt tvättrum i anslutning till omklädningsrummen.

Tvättplats och dusch ska vara skilda för män och kvinnor, om de behöver

använda dessa utrymmen samtidigt.

101 §

Antalet tvättplatser och duschar ska vara tillräckligt med hänsyn till

arbetets art samt den tid som behövs för att tvätta sig. Vid tvättplatsen ska

det finnas tillräckligt utrymme. Vid tvätt- och duschplatser ska det finnas

rengöringsmedel och i erforderlig omfattning handdukar eller torkanord­

ningar.

Toalettrum

102 §

På arbetsställen ska det finnas tillräckligt antal toaletter för de arbets­

tagare som arbetar samtidigt.

103 §

Toalettrummen ska vara tillräckligt stora och avskilda och ha låsbar

dörr.

I toalettrummet eller i anslutning till detta ska finnas en tvättplats. Toalett­

rum ska normalt inte stå i direkt förbindelse med matutrymme.

AFS 2009:2

25

Matutrymme

104 §

Arbetstagare ska under matraster eller måltidsuppehåll kunna äta

under tillfredsställande förhållanden. Det ska normalt ske i en personalres­

taurang, en annan restaurang, ett matrum eller ett matutrymme. För den

som genomgår utbildning godtas dock även andra lämpliga utrymmen.

105 §

Arbetstagare som äter medhavd mat ska ha tillgång till ett matrum

eller plats i en personalrestaurang. På arbetsställen där högst fyra arbetsta­

gare arbetar samtidigt får det i stället för matrum finnas ett avskilt matut­

rymme i arbetslokalen eller i ett klädrum med klädskåp om arbetet inte är

smutsande, medför risk för smitta eller utförs med hälsofarligt eller starkt

luktande ämne. Nära platsen där medhavd mat intas ska det finnas upp­

värmningsanordning, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för

avfall, tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska. Sittplatser

ska ha ryggstöd.

Pausutrymme

106 §

Arbetstagare ska kunna tillbringa pauser i arbetet på lämplig plats.

Om det behövs ska ett särskilt pausutrymme ordnas.

Vilutrymme

107 §

På arbetsställen ska det finnas eller vara lätt att ställa i ordning en

lämplig vilplats för tillfällig vila, vid t.ex. illamående eller huvudvärk. Detta

gäller dock inte där endast några få arbetstagare sysselsätts samtidigt. På

större arbetsställen ska vilplatsen i regel inrymmas i ett särskilt vilrum.

108 §

En vilplats ska vara bekväm, ostörd och ha sådan storlek att det går

att vila liggande. Ett vilrum ska ha lämplig inredning och utrustning.

Jourrum

109 §

För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rum­

met ska ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är prak­

tiskt möjligt.

110 §

Jourrum ska vara ostört placerade samt ha sådan storlek och inred­

ning att arbetstagare får erforderlig vila. De ska vara utförda som enkelrum.

AFS 2009:2

26

I närheten av jourrum ska det finnas möjlighet att värma och äta mat. Toalett

och dusch ska finnas nära rummet.

Väntrum

111 §

På arbetsställen där längre väntetid normalt förekommer för arbets­

tagarna ska det finnas ett särskilt väntrum, om inte något annat lämpligt ut­

rymme finns att tillgå.

I väntrum ska i erforderlig utsträckning finnas bord och sittplatser med

ryggstöd. I eller invid väntrum ska det finnas klädhyllor för ytterkläder och

tillgång till dricksvatten. Toalett ska finnas nära väntrum.

Överliggningsrum

112 §

För arbetstagare inom kommunikationsväsendet som i arbetet tidta­

bellsbundet reser till samma ort och uppehåller sig där vid tid för vila ska

det finnas överliggningsrum. Sådana rum ska vara enkelrum. De ska ha så­

dan storlek, inredning och utrustning samt vara så placerade att arbetsta­

garna får ostörd avkoppling och vila.

I närheten av överliggningsrum ska det finnas möjlighet att äta. Toalett

och dusch ska finnas nära rummet.

Speciella krav för personalbodar

113 §

Personalbodar ska ha

– minst ett öppningsbart fönster,

– utrustning för bränslepåfyllning utifrån om flytande bränsle används

för uppvärmning samt

– utrustning som underlättar till­ och frånkoppling av dragfordon om

boden är avsedd att dras av ett sådant fordon.

Drift och underhåll

114 §

Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen med tillhörande

inredning och utrustning ska underhållas, städas och rengöras på ett till­

fredsställande sätt för att förebygga olycksfall och ohälsa. Detta ska utföras

regelbundet och enligt på förhand uppgjorda rutiner som är anpassade efter

utrymmets funktion och användningsfrekvens samt verksamheten på

arbetsstället.

AFS 2009:2

2

Underhållet ska vara sådant att byggnadens eller anläggningens hållfast­

het inte nedsätts. Tekniska anordningar och installationer ska underhållas så

att de fungerar som avsett med bibehållen säkerhet.

115 §

Utrymmen och anordningar för fastighetsdrift och service liksom för

underhållsarbete ska finnas och ha en storlek och utformning som medger

att sådana arbeten kan utföras på ett för kroppen skonsamt sätt och utan

inbyggda risker för ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller tillträdesleder till

sådana utrymmen.

Byggprodukter, installationsdelar och övriga tekniska anordningar som

fordrar skötsel eller normalt behöver förnyas under byggnadsverkets bruks­

tid ska placeras så att detta kan ske med betryggande säkerhet mot ohälsa

och olycksfall samt på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Denna författning träder i kraft den april 200 då Arbetarskyddsstyrelsen

föreskrifter (AFS 2000:42) om arbetsplatsens utformning ska upphöra att

gälla.

MIKAEL SJÖBERG

Ywonne Strempl

Anna Middelman

AFS 2009:2

28

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving­

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (t.ex.

upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lös­

ningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bakgrundsinforma­

tion och hänvisningar.

Standarder innehåller olika exempel på dokumenterad kunskap. Att följa

en standard är frivilligt och en hänvisning till en standard i kommentarerna

ska endast ses som en upplysning om ett lämpligt sätt att uppfylla kraven i

föreskrifterna.

Med uttrycket normalt i föreskriftstexterna avses att kraven i paragraf­

texten ska uppfyllas utom i de enstaka fall då speciella omständigheter gör

att undantag behöver göras.

Bakgrund

Lämplig fysisk utformning av arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en

god arbetsmiljö. Föreskrifterna och de tillhörande allmänna råden syftar till

att ge förutsättningar för att kunna förutse och undvika risker för ohälsa och

olycksfall som orsakas av eller kan förebyggas genom lokalernas utform­

ning. Det kan gälla t.ex. brand och utrymning, tillräckligt utrymme, rumsin­

delning, samband och avskiljningar i planlösningen, transportvägar, instal­

lationer och ytskikt. Med omsorgsfull planering av arbetsmiljön bl.a. med

avseende på ljus, ljud och luft kan inte bara ljus­, ljud­ och luftklimat förbätt­

ras. Även andra värdefulla egenskaper kan nås som stimulerande ljus­ och

färgsättning, flexibilitet för förändringar, överskådlighet, goda belastnings­

ergonomiska förhållanden och effektiva transporter.

Förändringar i samhället de senaste årtiondena har bl.a. inneburit att

många moderna arbeten utförs mer stillasittande än tidigare. Brist på fysisk

aktivitet bidrar till en rad besvär och sjukdomstillstånd och anses numera

vara av samma betydelse som tobaksrökning, förhöjda blodfetter och högt

blodtryck. Redan en måttlig fysisk aktivitet medför betydande förbättringar

för den inaktive. Arbetslokalerna kan därför med fördel utformas så att de

stimulerar till viss fysisk aktivitet. Lokalernas utformning kan också bi­

dra till kommunikation och kunskapsutbyte samt främja sociala kontakter

genom att erbjuda spontana mötesplatser.

Arbetsmiljön behöver föras in och beaktas i planeringen i ett tidigt ske­

AFS 2009:2

29

de, lämpligen redan vid utredning och formulering av lokalprogram. Un­

der planeringen och innan en lokal är färdigställd finns goda möjligheter att

skapa bra arbetsförhållanden. Att i efterhand rätta till brister i skyddet mot

ohälsa och olycksfall kan däremot i många fall bli både tidskrävande och

dyrbart. Om arbetslokaler och personalutrymmen har brister blir också det

fortlöpande arbetsmiljöarbetet ofta betydligt svårare.

För att säkerställa att arbetsmiljölagens krav uppfylls finns särskilda reg­

ler om systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa innebär att arbetsgivaren är

skyldig att planera, genomföra och följa upp verksamheten ur arbetsmiljö­

synpunkt.

En central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka ar­

betsförhållandena, bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet samt

vidta de åtgärder som undersökningarna ger anledning till. Arbetsgivaren

behöver alltså regelbundet kontrollera till exempel belysning, luftkvalitet,

ventilationssystem, bullerförhållanden, olika former av inredning och ut­

rustning samt hur drift och underhåll sköts. I det systematiska arbetsmiljö­

arbetet ingår också ett planmässigt arbete med tillgänglighetsförbättrande

åtgärder.

Den arbetsgivare som råder över ett arbetsställe är ansvarig för säkerhe­

ten hos fasta anordningar på arbetsstället samt hos andra anordningar som

tillhandahålls där. Detta gäller även för anordningar som används av andra

än egna anställda, t.ex. lastkajer för distributionsarbetare anställda av leve­

rantören eller städrum och pausrum för utifrån kommande städpersonal

(Se 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen).

Vid tillämpningen av dessa föreskrifter inom jordbruket, småindustri och

liknande bör följande beaktas. Arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter gäller

varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Lagen och föreskrifterna gäller således även för anställda familjemedlemmar

och anställda avbytare, samt för alla som arbetar i bolag. De gäller även för

arbete som inte är stadigvarande, t.ex. tillsyn i djurstallar eller maskinhallar.

Vissa regler gäller däremot inte för ensam­ eller familjeföretag utan bolag.

Arbetsmiljölagen gäller delvis även utanför yrkeslivet. Elever, vårdtagare

och värnpliktiga likställs i vissa avseenden med arbetstagare, bl.a. vad gäl­

ler arbetsmiljöns beskaffenhet ( kap. 3 § arbetsmiljölagen). I skolans lokaler

gäller därför dessa föreskrifter även för elevernas arbetsmiljö.

För bostadsbyggnader bör särskilt nämnas att arbetsmiljölagens bestäm­

melser gäller alla typer av arbetsmiljö och att lagen också gäller för arbete

i sådana utrymmen som t.ex. avfallsutrymmen, städrum, fläktrum och

hissmaskinrum, även om de skulle finnas i bostadshus. För arbete i sådana

utrymmen kan alltså ställas krav mot arbetsgivaren på t.ex. säkerhet, arbets­

utrymme och framkomlighet (Se 2 kap. och 4 §§ arbetsmiljölagen). Om

AFS 2009:2

30

utrymmena inte fyller kraven kan Arbetsmiljöverket förbjuda arbetsgivaren

att bedriva arbete där. Fastighetsägare kan också förbjudas upplåta bristfäl­

liga arbetslokaler (Se kap. 8 § arbetsmiljölagen).

Ljus, ljud och luft

Genom rätt utformad belysning skapar man en god visuell miljö, ökar säker­

heten mot olycksfall, motverkar ögonbesvär och andra negativa hälsoeffek­

ter. Belysningen har också stor betydelse för att möjliggöra goda belastnings­

ergonomiska förhållanden samt för trivseln i arbetet. Synergonomi i arbets­

livet avser samspelet mellan människans seende och arbetet. Den inriktar

sig därvid speciellt på seendet och synförhållanden i arbetet: att anpassa

arbetsuppgiften och arbetsplatsen till människans olika förutsättningar och

att vid behov hjälpa människan att anpassa sig till arbetsuppgiftens krav ge­

nom att använda speciella hjälpmedel. Arbetet kan anpassas t.ex. genom en

ändamålsenlig belysning och ett väl valt arbetsavstånd med hänsyn till syn­

objektets detaljstorlek.

En detaljerad vägledning vid planering av arbetsplatsens belysning ges i

publikationen: ”Ljus & Rum. Planeringsguide för belysning inomhus”som

utarbetats av belysningsbranschen i samråd med Arbetsmiljöverket och

Statens Energimyndighet. Skriften innehåller förutom mer allmänna belys­

ningsrekommendationer ett omfattande tabellverk (utdrag ur standarden

SS­EN 2464­, utgåva ) med bl.a. rekommenderade belysningsstyrkor för

olika typer av arbetsplatser och arbetssituationer. Övriga skrifter om belys­

ning som anges i avsnitten ”Andra aktuella regler m.m.” ger information

från olika aspekter, om allt från synergonomi till hur man matematiskt be­

räknar olika belysningsfaktorer.

Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan

orsaka hörselskador kan det också vara störande och tröttande. Det kan bi­

dra till den mentala belastningen och störa koncentrationen inför en arbets­

uppgift och därmed göra arbetsuppgifterna mer ansträngande. Buller kan

också leda till att man sänker sin ambitionsnivå vilket kan ha negativ inver­

kan på arbetets kvalitet. Dessutom kan buller förhindra eller försvåra samtal

och maskera annat önskvärt ljud. Buller i samband med undervisning har

också visat sig försämra läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse hos

barn. För känsliga personer, t.ex. hörselskadade, ökar risken för negativ på­

verkan. Monotona ljud, även på måttliga nivåer, kan göra att man blir söm­

nig, speciellt om ljudet är lågfrekvent vilket kan behöva beaktas exempelvis

i kontrollrumsmiljöer.

Buller kan också utgöra en indirekt olycksrisk på grund av att möjlig­

AFS 2009:2

3

heterna att uppfatta varningssignaler och t.ex. ljud från annalkande fordon

försämras.

Stadigvarande och längre tids exponering för buller med en A­vägd ljud­

trycksnivå över ca 85 dB medför risk för hörselskador. Ju starkare bullret är

desto kortare tid behövs för att en hörselskada ska uppstå. Den individuella

känsligheten varierar emellertid starkt, vilket medför att känsliga personer

kan riskera hörselskador vid långvarig exponering även för buller med A­

vägda ljudtrycksnivåer omkring 5 ­ 80 dB. Även kortvariga ljud med hög

ljudnivå kan ge bestående hörselskador. Impulsljud, t.ex. slagljud, kan vara

särskilt skadliga. Det kan räcka med enstaka tillräckligt starka knallar för att

man ska få en bestående hörselskada.

Det är inte möjligt att ange ett generellt samband mellan bullerexponering

och störningsupplevelse. Ofta kan även buller med låg nivå upplevas som

mycket störande. Särskilt vid lägre ljudnivåer kan känsligheten för buller

variera avsevärt mellan olika individer. Det går därför inte att ange någon

nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är motiverade. En be­

dömning får därför göras från fall till fall och grundas på bl.a. bullrets ljud­

nivå, hur besvärande det upplevs, hur det påverkar möjligheten att uppfatta

tal, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar med tiden, samt tek­

niska möjligheter att begränsa bullret.

Ytterligare regler och allmänna råd finns i föreskrifterna om buller.

Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre

organ. Halten luftföroreningar på en arbetsplats bör därför alltid vara låg.

Primära åtgärder är att sträva efter att använda material och processer som

avger minsta möjliga mängd föroreningar. Detta gäller även vid val av bygg­

nadsmaterial. Bra ventilation och städning är två kompletterande metoder

för att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en låg nivå.

Utrymning

Brand, utströmmande gas eller syrebrist, är exempel på sådant som kan

innebära akuta risker för ohälsa och olycksfall för dem som arbetar på ett

arbetsställe.

Utvecklingen har medfört att dessa risker har ökat. Anledningarna är

flera, bl.a. tillkomsten av nya material och produkter, ökad användning av

gaser samt att produktvolymerna blivit större. Även bombhot o.d. har blivit

vanligare.

Många material och produkter kan ge snabb brandutveckling och farli­

ga brandgaser. Brandgaser kan vara giftiga, frätande och brandfarliga. De

är hälsofarliga, vid höga koncentrationer dödliga och ofta bemängda med

AFS 2009:2

32

mörk rök. Den mörka röken minskar snabbt sikten och försvårar utrymning­

en. Utströmmande gas utgör en risk för förgiftning eller kvävning. En del

gaser kan dessutom bilda explosiv blandning med luft.

Grunden för säker utrymning är: utrymningsvägar, larm som varnar för

faran samt kunskaper om riskerna och om hur man ska bete sig när larm

utlösts.

Regler och myndigheter

Flertalet regler om byggande är samlade i byggnadsförfattningarna. Allmän­

na regler om byggnader, andra anläggningar och byggprodukter finns i la­

gen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. BVL (SFS 994:84)

och i förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. BVF

(SFS 1994:1215). Allmänna bestämmelser om byggande finns i plan- och

bygglagen, PBL (SFS 98:0) och i plan­ och byggförordningen, PBF (SFS

98:383). Lagarna kompletteras av föreskrifter och råd i Boverkets bygg­

regler, BBR (BFS 993:5), Boverkets konstruktionsregler, BKR (BFS 993:58)

och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt

avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på all­

männa platser, HIN (BFS 2003:9).

Vissa regler som rör byggande finns i arbetsmiljölagen (SFS 9:60) och

i olika detaljföreskrifter till lagen i Arbetsmiljöverkets författningssamling

(AFS).

Byggnadslagstiftningens krav riktas till byggherren och fastighetsägaren

och tillämpas av byggnadsnämnden vid tillsyn.

Byggherren har det fulla ansvaret för att kraven i bygglagstiftningen blir

uppfyllda och att byggnaden får goda kvaliteter. Byggherren ska också se

till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning under byggandet

och att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggnadsnämnden har tillsyn över

byggnadsverksamheten i kommunen. Tillsynen omfattar bl.a. att bevaka att

gällande bestämmelser följs samt att genom information förekomma brister

i byggandet.

Arbetsmiljölagstiftningens krav riktas i första hand till arbetsgivaren, som

har ansvaret för att arbetsmiljöreglerna följs, och kontrolleras av Arbetsmil­

jöverket vid tillsyn. Arbetsmiljöverket stöder sina krav på arbetsmiljölagen

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid bedömningen i det enskilda fal­

let kan inspektionen även välja att ta ledning av t.ex. Boverkets Byggregler

(BBR) eller av kunskapsmaterial från handböcker i ämnet.

Med stöd av arbetsmiljölagen finns möjlighet att kräva förbättringar av

AFS 2009:2

33

arbetsmiljön även ifråga om befintliga byggnader, oavsett om någon ny-

eller ombyggnad är aktuell eller ej.

Byggnads­ och arbetsmiljöförfattningarna är skrivna med inbördes sam­

ordning. Om en arbetslokal är utförd så att ett krav enligt byggreglerna är

uppfyllt är i allmänhet även arbetsmiljöreglernas motsvarande krav på loka­

len uppfyllda, men undantag förekommer.

Från arbetsmiljösynpunkt ska en arbetslokal bedömas med hänsyn till den

verksamhet som bedrivs eller avses bedrivas då bedömningen görs. Andra

och strängare krav än vid bygglovsprövningen kan därför bli aktuella, t.ex.

om verksamhet, utrustning eller installationer ändrats sedan dess.

Vissa säkerhetsfrågor regleras genom andra författningar och med tillsyn

av andra organ. Samordning kan därför behövas.

Regler om skydd mot fara orsakad av elektrisk ström finns i Ellagen (SFS

99:85) och om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i EMC­lagen (SFS

992:52) och i tillämpningsföreskrifter. Ansvarig myndighet för dessa frå­

gor är Elsäkerhetsverket. Verket har tillsyn över elektriska starkströmsan­

läggningar, och sådana anläggningar kontrolleras också genom att särskild

behörighet krävs för installatörer.

Ett flertal regler om skydd mot fara från brand finns i byggnadslagstift­

ningen med dess tillämpningsregler, lag om skydd mot olyckor, LSO (SFS

2003:8) och förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:89) samt i la­

gen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och dess

tillämpningsföreskrifter. Därutöver finns råd, anvisningar o.d. till skydd

mot fara från brand, som utgivits av t.ex. Närings­ och teknikutvecklings­

verket, Svenska Brandskyddsföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och

olika branschorganisationer.

Frågor om lag om skydd mot olyckor handläggs centralt av Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap MSB och lokalt av kommunernas rädd­

ningsnämnder och räddningstjänster.

Ansvaret för tillsyn av skydd mot brand faller i första hand på kommunen

och dess nämnd för räddningstjänsten. Nämnden kan som sakkunnig i rädd­

ningstjänstfrågor medverka i byggnadsnämndens plan­ och byggärenden

samt ska som myndighet vid tillsyn kontrollera brandskyddet (organisation,

byggnadstekniskt brandskydd, egenkontroll, personalutbildning m.m. som

påverkar brandskyddet) i byggnader eller andra anläggningar. Nämnden är

även tillsynsmyndighet enligt LBE.

Även arbetsmiljölagstiftningen innehåller regler till skydd mot fara från

brand. Arbetsmiljölagens 2 kap. 4 § föreskriver att betryggande skyddsåt­

gärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk

ström eller liknande. Det ligger dock i sakens natur att tillsynsmyndigheten

AFS 2009:2

34

samverkar med kommunens räddningstjänst för att åstadkomma ett fullgott

skydd för arbetstagare vid brand.

Tillsyn utförs enligt lagen (2003:8) om skydd mot olyckor (LSO) av sär­

skilda förrättare som utses av den kommunala nämnden för räddningstjänst.

Med tillsyn avses kontroll att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader

eller andra anläggningar vidtagit skäliga brandskyddsåtgärder med avse­

ende på bl.a. organisatoriskt och byggnadstekniskt brandskydd i syfte att

eliminera risker för brand och skador till följd av brand.

Den kommunala miljö­ och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över bl.a.

skolor och daghem vad gäller hälsoskydd och hygien enligt regler från Soci­

alstyrelsen, och över livsmedelslokaler vad gäller livsmedelshantering enligt

regler från Statens livsmedelsverk. För vissa personalutrymmen finns även

regler utfärdade av Statens livsmedelsverk. Dessa regler kan ställa andra

krav på personalutrymmen än vad som krävs i dessa föreskrifter, som en­

dast anger minimikraven sett från arbetsmiljösynpunkt.

När det gäller arbetsplatser inom hälso- och sjukvård samt tandvård finns

krav på god hygienisk standard i hälso­ och sjukvårdslagen (982:63) res­

pektive tandvårdsförordningen (SFS 998:338).

I 2 kap. § arbetsmiljölagen anges att arbetsmiljön ska vara tillfredsstäl­

lande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utveck­

lingen i samhället. Av lagens motiv framgår att arbetsmiljön ska förbättras

i takt med de möjligheter utvecklingen ger. Samtidigt förutsätts enligt för­

arbetena till lagen att en avvägning sker vid tillämpningen när det gäller

rimligheten av behövliga insatser.

Frågan om avvägning av arbetsmiljökrav mot andra intressen kan upp­

komma bl.a. i äldre byggnader med kulturhistoriskt värde. Kulturminnes­

lagstiftningen och byggnadslagstiftningen (PBL 3:2 och 3:0) innehåller

regler om skydd för särskilt värdefulla byggnader. I sådana fall bör tillämp­

ningen av dessa föreskrifter och avvägningen med hänsyn till vad som är

möjligt och rimligt göras genom att särskild omsorg ägnas dels organisa­

tionen av arbetet som utförs i lokalen och dels valet av tekniska lösningar,

för att undvika onödiga ingrepp i byggnaden. När åtgärder är nödvändiga

för att nå en godtagbar arbetsmiljö bör sådant utförande väljas som innebär

minsta möjliga skada för de kulturhistoriska värdena, lämpligen i samråd

med länsantikvarien och inspektionen.

AFS 2009:2

35

Kommentarer till enskilda paragrafer

Tillämpningsområde

Till 1 §

Inom tillämpningsområdet gäller föreskrifterna utformning och un­

derhåll av arbetsplatser, personalutrymmen och förbindelseleder både inne

och ute. De omfattar alla typer av arbetsplatser, stadigvarande som tillfälli­

ga, i såväl befintliga som planerade nya byggnader och andra anläggningar.

De omfattar även distansarbete och arbete i enskilt hem.

Entréer, trapphus, korridorer, förråd, städrum, avfallsutrymmen och drift­

rum samt källar­ och vindsutrymmen, s.k. kryputrymmen och kulvertar ut­

gör ofta tillfälliga arbetsplatser för dem som utför t.ex. transporter, städning

eller underhåll och tillsyn.

Även lastkajer och plattformar samt trappor, ramper, fasta stegar m.m.

som är tillträdesanordningar till arbetsplatser, arbetslokaler och personalut­

rymmen har betydelse för arbetsmiljön och omfattas av föreskrifterna.

Bostadsutrymmen kan samtidigt utgöra arbetsplatser för personal t.ex. i

gruppbostäder eller ett enskilt hem.

För vissa verksamheter, som omvårdnadsarbete i enskilt hem och bygg­

nads­ och anläggningsarbete, och ämnesområden finns även särskilda före­

skrifter eller allmänna råd. Se ”Andra aktuella regler m.m.”.

För verksamheter inom transportsektorn undantas de arbetsplatser och

förbindelseleder som finns i transportmedel från föreskriftens krav på ut­

formning och underhåll.

Reglerna om personalutrymmen gäller för samtliga verksamheter, utom

för anläggningar som normalt endast används vid krigs­ eller beredskaps­

tillstånd och vid fältmässiga övningar inom Försvarsmakten, d.v.s. de gäller

även för byggnads­ och anläggningsarbete, utvinningsindustrin och trans­

portsektorn. Bestämmelser om ansvar för personalutrymmen för byggnads­

och anläggningsarbete finns även i föreskrifterna om byggnads- och anlägg­

ningsarbete.

Definitioner

Till 2 §

Exempel på vad som i dessa föreskrifter avses med en stadigva­

rande arbetsplats är datorarbetsplats, kassaarbetsplats, arbetsplatsen vid en

svarv eller den enskilda arbetsplatsen i ett callcenter. Exempel på vad som

normalt räknas som tillfällig arbetsplats är driftrum eller soprum. Med	an­

nan anläggning avses broar, flygfält, bergrum, tunnlar, kajer, idrottsplatser,

radio­ och telemaster m.m.

AFS 2009:2

36

En bostad räknas normalt inte som en arbetslokal, utan utgör oftast en

tillfällig arbetsplats för exempelvis vårdpersonal.

Samtliga uppräknade personalutrymmen behövs inte på alla arbetsställen.

Vilka som behövs avgörs med ledning av bestämmelserna under respektive

avsnitt i föreskrifterna och den övergripande bestämmelsen i 92 §. Skolgår­

den räknas som pausutrymme för elever men kan också utgöra arbetsplats

för elever och personal.

Ett personalutrymme kan utgöras antingen av ett helt rum eller i vissa fall

en del, t.ex. en avskärmning av ett rum. Vid arbete utanför ett fast driftsställe

kan personalutrymmet också inrymmas i t.ex. en personalbod, en särskilt

iordningställd bil eller tillfälligt i en befintlig byggnad.

Se även ”Ordförklaringar” sidorna 98–02.

Allmänna krav

Till 3 §

Tomtmark är ofta arbetsplats för bl.a. personal inom förskoleverk­

samhet och skolbarnsomsorg, fastighetsskötare, trädgårdsarbetare och vakt­

mästeripersonal. Deras arbetsmiljö påverkas i stor utsträckning av hur bygg­

nader och anläggningar är placerade på tomten.

Det finns också andra grupper vars arbetsmiljö kan påverkas. Hit hör t.ex.

renhållningsarbetare, tidningsbud, färdtjänstpersonal, ambulanspersonal,

lastbilschaufförer, varubud och bevakningspersonal. Det är i första hand

dessa gruppers arbetsgivare som har ansvaret för deras arbetsmiljö. Ett visst

ansvar finns också hos den som råder över det arbetsställe dit de kommer,

men bara i de fall då arbetsstället omfattar även tomtmarken.

Risken för belastningsskador minskar i många arbeten om marken med­

ger och det finns utrymme att använda kärra eller traktor för t.ex. snöröj­

ning eller sandning. Från avfallsutrymme till gata är det viktigt att transport­

vägen möjliggör hantering med kärra.

Trä, puts, fasadelement och glas har erfarenhetsmässigt visat sig behöva

åtgärdas många gånger under en byggnads brukstid. Ytterbelysning och an­

dra anordningar som placeras på fasad behöver vara åtkomliga t.ex. för byte

av lampor. Utrymme för kranbil, lift eller ställning på mark kan behövas för

att t.ex. fönstertvätt ska kunna utföras på ett så säkert sätt som möjligt om

annan anordning saknas.

Det är lämpligt att lyktstolpar, ventilationsrör m.m. placeras på en hård­

gjord yta eftersom gräsklippning med maskin inte kan ske närmast sådana

föremål. En hårdgjord eller grusad yta närmast fasaden och rabatter som är

åtkomliga för rensning minskar risken för belastningsskador vid tomtarbe­

AFS 2009:2

3

ten. Växtval och placering i samråd med en sakkunnig kan bl.a. medföra

färre skador på hårdgjorda ytor och riskfriare växt­ och markunderhåll.

Till 4 §

Vid val av placering av en arbetsplats, en lokal eller en byggnad be­

höver normalt även risker och annan inverkan från omgivningen beaktas.

Byggnadens placering och orientering bör bl.a. bestämmas med hänsyn till

det lokala klimatet (vindförhållanden etc). Dessutom bör dagsljusavskärm­

ning från andra byggnader och terräng samt buller i omgivningen beaktas.

Vad som är lämplig storlek och utformning beror bl.a. på

• verksamhetens art och omfattning,

• antalet arbetstagare och skiftgång,

• arbetstagarnas ålder,

• ventilationssystem,

• belysningssystem,

• inredning och utrustning,

• arbetsutrymme,

• hantering av farliga ämnen,

• bullrande verksamhet,

• upplag av material,

• transporter och förflyttningar,

• renhållning och städning,

• driftutrymmen,

• tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsätt­

ning,

• underhållsarbeten,

• könsfördelning.

Lämplig storlek för en arbetslokal ger tillräckligt utrymme för arbetsbord

och maskiner, för betjäning, tillsyn och underhåll, för upplag av material, för

passage och transporter samt för säkerhet mot klämning osv.

Ett fritt utrymme om 0,6 m är i regel tillräckligt för passage och för att

förebygga att någon klämmer sig t.ex. mellan en rörlig maskindel och vägg,

pelare eller dylikt.

Lokalernas utformning bestämmer också kommunikationsmöjlighe­

ter och överblick av lokaler och samband. Dessa möjligheter är viktiga för

att tillfredsställa människans behov av social gemenskap och orientering.

Ibland finns även behov av avskildhet vid exempelvis enskilda samtal med

patienter eller föräldrar i en förskola.

För att synförhållandena i arbetet ska vara bra är det viktigt att arbetsplat­

sen är ordnad så att synfältet inte störs av inredning, utrustning och andra

föremål.

Det är särskilt viktigt att lokalernas storlek och utformning tar hänsyn till

AFS 2009:2

38

belastningsergonomiska krav, så att det finns utrymme för arbetsställningar

och arbetsrörelser som inte är påfrestande och som kan avlastas och varie­

ras. Samtidigt är det angeläget att den fysiska aktiviteten i ett arbete inte blir

alltför inskränkt. En genomtänkt placering och utformning av mötesplatser

för diskussion och tankearbete, liksom av pausutrymmen kan bidra till att

vi rör oss mer.

Vid vård eller förflyttning av patienter, behövs ett fritt utrymme. För att

kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt behövs normalt ett fritt arbets­

utrymme av minst 0,8 m i rörelseriktningen där förflyttning sker t.ex. vid en

säng eller i ett hygienutrymme. Då hjälpmedel används behövs dessutom

ett fritt utrymme för att hantera och manövrera hjälpmedlet.

Lokaler behöver normalt också vara utformade och dimensionerade för

städarbete, bl.a. ge tillräckligt svängrum. Lämplig utformning för städarbete

innebär normalt att städvagn kan användas. Fria golvytor underlättar ren­

göringen. I hygienrum underlättas golvrengöringen genom att toalettstol

och tvättställ görs väggmonterade.

I vissa verksamheter förekommer särskilda risker för hot eller våld mot

personalen, t.ex. i butiker eller vårdinrättningar. Risken kan minskas med

lämplig disposition och utformning av lokalerna. Exempel på åtgärder är

dörrar och låssystem som utestänger obehöriga, en planlösning som ger

uppsikt över lokal, entréer och besökande, säkerhetsavstånd och reträttvä­

gar, lämpliga vägar för värdetransporter samt vid utgången sådan utblick

och belysning att området kring utgången kan kontrolleras inifrån.

I förskolor behöver barnsäkerheten vara tillfredsställande både utomhus

och inomhus. Olycksfallsrisken för barnen innebär påfrestningar för perso­

nalen. För barnsäkerhet i förskola och skola, se Boverkets Byggregler, BBR.

Liten rumshöjd kan göra det svårt att ordna tillfredsställande ventilation

och belysning och kan inverka ofördelaktigt på dagsljuset. Liten rumshöjd i

exempelvis varumottag kan leda till arbete i felaktiga arbetsställningar med

belastningsskador som följd.

Vilken luftvolym som behövs per person regleras inte särskilt utan be­

stäms av förekommande luftföroreningar kopplat till gällande krav på till­

räcklig och dragfri ventilation.

Rumshöjden räknas normalt till undertak och till underkant av balkar,

ventilationskanaler o.dyl., såvida inte deras inverkan på rumshöjden kan

godtas utan olägenhet.

Vilken fri höjd som är tillräcklig på en arbetsplats eller i en arbetslokal be­

ror bl.a. på vilka arbetsmaskiner, lyftanordningar och andra tekniska anord­

ningar som används i verksamheten. Det är viktigt att beakta att även tillsyn

och skötsel kräver viss fri höjd.

För arbetslokaler är i allmänhet en rumshöjd av 2, m tillräcklig. I lokaler

AFS 2009:2

39

där endast ett mindre antal personer arbetar kan ofta en rumshöjd av 2,4 m

räcka. En lägre rumshöjd kan ibland vara tillräcklig i mindre delar av loka­

len, dock i allmänhet inte mindre än 2, m för sådan del där arbete utförs

och ståhöjd erfordras.

På samma sätt kan en mindre rumshöjd ibland vara tillräcklig i utrymmen

där personer inte arbetar mer än tillfälligt, t.ex. maskinrum, små kyl­ och

frysrum, installationsutrymmen, avfallsutrymmen, kulvertar, kommunika­

tionsutrymmen, manöverhytter och liknande, dock i allmänhet inte mindre

än 2, m.

Det är olämpligt med mindre fri höjd än 2,0 m i trappor.

I regel är 2,4 m tillräcklig rumshöjd i personalutrymmen. I större perso­

nalmatsal behövs dock oftast 2, m.

Det är viktigt att utrymmen för ledningar och kanaler i grund och på vind

ger tillräckligt utrymme för både arbete och förflyttning och för både instal­

lation och senare arbeten. Utgångspunkten bör vara att arbetsutrymmet inte

är mindre än 0,6x0,9x2, m för att arbetet ska kunna utföras på ett någor­

lunda godtagbart sätt. Hantering av material och utrustning kan öka utrym­

mesbehovet. Det kan också behöva ökas beroende på andra faktorer som

t.ex. fotfäste, klädsel, smuts och föroreningar på väggarna etc.

Till 5 §

Det är viktigt att samband mellan arbetsplatser och mellan och

inom arbetslokaler är säkra, bekväma och överskådliga. Lämpliga samband

är en viktig förutsättning för rationellt och säkert arbete. Tillgänglighet och

samband bestäms av lokalernas förläggning, utformning och disposition

samt deras inbördes placering och förbindelser. Om täta förflyttningar och

transporter kan förutses mellan olika lokaler bör lokalerna samlas och ges

invändig förbindelse. Det är viktigt att det från arbetslokaler finns nära till­

gång till personalrum, särskilt till pausrum och toaletter. Detta gäller i hög

grad för yngre skolbarn. En ”skolgård” i en park i omgivningen eller toalet­

ter i ett särskilt hus längst bort på skolgården motsvarar oftast inte kravet i

paragrafen.

Det är viktigt att förbindelseleder planeras så att de är säkra för gående

och fordon och så att arbetstagare som arbetar i närheten av dessa förbindel­

seleder inte utsätts för olycksrisker genom trafiken.

Problem med förflyttning och transporter utomhus kan förekomma vid

t.ex. motell. Ett vindskyddat skärmtak med tillräcklig bredd och med under­

laget planerat för städ­ och tvättvagnar är därvid vanligtvis tillräckligt som

klimatskyddad förbindelse mellan gästrummen i samma byggnad.

En tillfredsställande tillträdesled till driftrum är säker och bekväm och

medger transport av förekommande verktyg och material. Tillträdesväg be­

AFS 2009:2

40

höver normalt vara permanent. För uppstigning bör normalt finnas trappa

med ledstänger. Tillträdesleder och dörrar till fläktrum bör ha full höjd.

Tillträdesväg till utrymmen för installationer, särskilt hissmaskinrum, be­

handlas även i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets hissföreskrifter

(H).

Till 6 §

Kravet på tillgänglighet och användbarhet är begränsat till att gälla

om det behövs. I bruksskedet (färdigställda arbetsplatser och personalut­

rymmen) innebär detta att krav på tillgänglighet och användbarhet enligt

arbetsmiljölagen endast kan ställas i de fall det finns arbetstagare med funk­

tionsnedsättning. Med arbetstagare likställs bl.a. den som genomgår utbild­

ning och den som under vård i anstalt utför anvisat arbete. Arbetsuppgifter­

na måste dessutom kunna utföras av denne arbetstagare. Avsteg från kravet

på tillgänglighet och användbarhet kan alltså bli aktuellt för en viss lokal,

del av lokal eller enskild arbetsplats där det är befogat med hänsyn till arbe­

tets art.

När arbetslokaler görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

är det viktigt att även personalutrymmen är tillgängliga och användbara,

t.ex. matutrymme, toalettrum, kläd­ och tvättutrymme.

I projekteringsskedet innebär begränsningen att endast arbetsställen, där

man kan förutse att det i framtiden kommer att finnas anställda med olika

typer av funktionsnedsättning, måste utformas för en allmän/generell till­

gänglighet och användbarhet.

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga kan normalt an­

ses tillgodosedd om lokalen är tillgänglig för en person med rullstol. Där­

vid behöver särskilt beaktas hindrande höjdskillnader men också tillräckligt

fritt mått i dörrar och passager samt möjlighet att öppna dörrar från rullstol.

Även små höjdskillnader t.ex. trösklar kan vara hinder.

Exempel på åtgärder för att göra en lokal tillgänglig för personer med

nedsatt syn är att risker från hinder och nivåskillnader särskilt beaktas, t.ex.

genom markering av trappsteg, att orienteringen underlättas genom enkla

och tydliga samband mellan lokaler, val av lämpligt golvmaterial och kon­

trasterande färgsättning samt att tillräcklig och bländfri belysning finns.

Exempel på anpassning för hörselskadade är tillräckligt korta efterklangs­

tider i arbetslokaler och personalutrymmen, låg nivå på bakgrundsbuller,

golvbeläggning och möbler som minimerar uppkomsten av störande ljud

samt installation av hörselslinga i rum för undervisning, sammanträden

o.dyl.

Exempel på åtgärder för allergiker är att välja lättstädad inredning, låg­

emitterande material, kontinuerlig ventilation och utökad städning.

AFS 2009:2

4

Lokalernas tillgänglighet och utformning tillhör de faktorer som är av

vikt både för arbetstagares möjlighet att vara kvar i eller återkomma till ar­

betslivet, och för arbetsgivarens uppgift att anpassa arbetsförhållandena till

enskildas arbetsförmåga och funktionsnedsättning. Arbetsanpassnings­ och

rehabiliteringsaspekter behöver därför beaktas redan vid lokalplaneringen

i projekteringsstadiet. Se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbetsan­

passning och rehabilitering.

Byggnaders utformning med avseende på tillgänglighet och användbar­

het för personer med funktionsnedsättning regleras även av plan­ och bygg­

lagen (PBL), byggnadsverkslagen (BVL) och dess förordning (BVF). Bover­

kets byggregler BBR om tillgänglighet gäller vid nybyggnad och tillbygg­

nad och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder

(HIN) gäller för befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna

platser. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och an­

vändbarhet för personer med nedsatt rörelse­ eller orienteringsförmåga på

allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader

(ALM) gäller för nyanläggning av dessa allmänna platser och områden som

även kan utgöra arbetsplatser. Det kan t.ex. vara fritidsområden, nöjespar­

ker, golfbanor och skidbackar med liftar.

Enligt diskrimineringslagen är en arbetsgivare skyldig att se till att en ar­

betssökande eller en yrkespraktikant med funktionsnedsättning kommer i

jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.

Till 7 §

I arbetslokaler och personalutrymmen där halkrisken är särskilt stor

behöver golvet normalt vara belagt med ytsträvt material, i första hand på

gångytor men vid behov på hela golvet. Halkrisken blir särskilt stor t.ex. där

det förekommer spill av vatten eller fett, såsom i vissa livsmedelslokaler.

Det finns för närvarande inga lätthanterliga mätmetoder för att på plats

bestämma halkrisken, utan den måste bedömas.

Vid val av golvmaterial kan strävan efter halkfrihet och lätthet att städa

ibland upplevas som motstridiga krav. I t.ex. livsmedelslokaler förekom­

mer spill av vatten och fett så att halkrisken kräver ytsträvt golv, samtidigt

som livsmedelshygienen kräver att golven ska kunna rengöras noggrant.

Det finns dock rengöringsmetoder även för ytsträva golv som tillfredsställer

både kravet på lätthet att städa och höga krav på resultatet.

Det är viktigt att arbetsplatser och pausutrymmen utomhus utformas och

sköts så att risken för halka och fall minimeras. Vid risk för halka under vin­

tersäsongen behöver arbetsområden och förbindelseleder skottas och san­

das.

AFS 2009:2

42

Till 8 §

Exempel på olägenheter som kan medföra särskilda risker för ohäl­

sa och därför kan motivera särskild lokal är buller, vibrationer, värme, kyla,

strålning, damm, spån, rök, dimma, gas, ånga och illaluktande eller farliga

kemiska eller mikrobiologiska agens.

I första hand bör olägenheter undvikas genom val av ämnen och proces­

ser som är mindre riskabla. Syftet med att avskilja en riskabel process är att

förebygga skador genom att olägenheterna hindras att beröra flera än nöd­

vändigt. Andra slags förebyggande åtgärder kan undantagsvis vara alter­

nativ till avskiljning. De kan också behövas som kompletterande åtgärder.

Exempel på sådana åtgärder är processventilation, avskärmning, avskilt ut­

rymme för personalen eller, i sista hand, personlig skyddsutrustning.

Exempel på utrustning och komponenter som ofta kan placeras i ett sär­

skilt utrymme på grund av bullerproblem är fläktar, pumpar, hydraulaggre­

gat, transformatorer och kompressorer. Uppställningen behöver dock plane­

ras så att servicepersonalen inte utsätts för onödigt buller. Om flera aggregat

placeras i samma utrymme kan det vara lämpligt att se till så att alla aggre­

gat i utrymmet kan stängas av samtidigt vid service.

Andra exempel på när utrustning och verksamhet bör placeras i ett sär­

skilt rum är diskhantering inom restaurangbranschen och sprutmålning i

måleriverkstäder.

Regler för utformning av arbetslokaler där brandfarliga och explosiva va­

ror hanteras finns i Räddningsverkets föreskrifter. Några äldre föreskrifter

från Sprängämnesinspektionen gäller fortfarande. Dessa föreskrifter fortsät­

ter att gälla i den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dagsljus

Till 9 §

Tillgång till dagsljus och utblick är en viktig del i en god arbetsmiljö.

Rikligt dagsljus och god utblick bör därför eftersträvas. Varje del av verk­

samheten som kan utföras i dagsljus bör placeras i lokal med fönster.

Dagsljus har förutom som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt

för hälsotillståndet genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för män­

niskans dygns­ och årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig upp­

fattning av rummets och föremålens skiftningar i färg och form.

Tillgången till dagsljus beror bl.a. av fönstrens utformning, orientering,

storlek och placering i höjd. För arbetslokal med rumsdjup mindre än 6–8

m kan väggfönster oftast ge tillfredsställande dagsljus om fönsterglasarean

uppgår till ca 0 % av golvarean. Större glasarea kan behövas t.ex. om andra

byggnader skärmar av dagsljuset. Andra lösningar kan bli aktuella för höga

eller djupa rum.

AFS 2009:2

43

Sekundärt ljus, som fås genom fönster från annat, direkt belyst utrymme

kan ibland ge godtagbart dagsljus.

I vissa fall kan dagsljus inte komma ifråga på grund av verksamhetens

art. Exempel på fall då dagsljus helt eller delvis brukar kunna utelämnas

är: lokal för fotografiska arbeten, bergverkstad, kraftstation förlagd under

jord, lagerlokal i källarvåning, servicelokal för underjordisk anläggning om

lokalen måste ligga i anslutning till anläggningen, frys­ och kylrum, affärs­

centra med stor golvyta samt lokal där det för att erhålla en fullgod produkt

är nödvändigt att ha en liten fönsteryta, t.ex. för att hålla lufttemperatur och

luftfuktighet i lokalen konstanta.

I arbetslokal utan fönster är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den

artificiella belysningen, ventilationen, inredningen och färgsättningen. Det

är dock direkt olämpligt att montera ljuskällor inom synfältet i syfte att upp­

nå ljusterapieffekter under arbetets gång eftersom detta oftast skapar stark

bländning.

Om dagsljus saknas i arbetslokalerna är det särskilt viktigt att utrymmen

för raster och pauser har fönster.

I vissa fall är tillgång till dagsljus och utblick av mindre betydelse och kan

utelämnas. Detta gäller exempelvis personalutrymmen som klädrum, om­

klädningsrum, torkrum, tvätt­ och duschrum och toalettrum, utrymmen där

man normalt vistas under mycket kort tid.

Förutom att vara källa för dagsljus ger fönstren möjlighet till utblick. Ut­

blicksfönster ger kontakt med omgivningen med syfte att ge information

för orientering, upplevelse av väder och årstid, omväxling för att motverka

tröttande enformighet och en minskad känsla av instängdhet. Känslan av

instängdhet kan uppstå särskilt i mindre lokaler och lokaler med liten rums­

höjd.

Med fönster som ger utblick avses normalt placerade väggfönster mot det

fria. Ibland kan också högt placerade väggfönster eller takfönster ge värde­

full kontakt med omvärlden.

Om inte direkt utblick är möjlig upplevs det normalt som värdefullt att

kunna se ut över ett dagsljusbelyst rum.

Belysning

Allmänna regler

Till 10 §

Ljusbehovet på ett arbetsställe kan tillfredsställas med dagsljus,

artificiell belysning eller en kombination av dessa.

Dagsljuset varierar kraftigt med årstid, tid på dygnet och väderlek. Det

kan därför vara svårt eller omöjligt att enbart med dagsljus få en varaktigt

AFS 2009:2

44

god arbetsbelysning. Normalt kompletteras dagsljus med artificiell belys­

ning på så sätt att belysningsanläggningar dimensioneras utan hänsyn till

dagsljus.

Vid planering av en belysningsanläggning samt vid efterföljande bedöm­

ning av belysning kan, beroende på typ av arbete, bl.a. följande faktorer be­

höva beaktas: belysningsstyrka, luminansfördelning, ljusets riktning, kon­

trast, bländning, färgåtergivning och ljusfärg.

Undersökning och bedömning av belysning kan avse dels mätning av

belysningsstyrka eller luminans, dels subjektiv värdering av övriga belys­

ningsfaktorer. Uppenbara brister såsom bländning, dålig kontrast, olämpligt

ljusinfall, störande skuggbildning, dålig färgåtergivning och flimmer kan

fastställas genom observation utan hjälp av mätinstrument.

Otillräcklig eller alltför stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och

skuggbilder ökar risken för olycksfall samt kan ge upphov till exempelvis

ögonbesvär och belastningsskador.

Tillfredsställande ljusförhållanden behövs inte enbart på arbetsplatsen

utan även i angränsande utrymmen och områden där personer vistas eller

förflyttar sig under arbetsdagen eller vid arbetets början eller slut, såsom

exempelvis trapphus, gångar och vägar. Det är viktigt att beakta belysnings­

behovet även på tillfälliga arbetsplatser för underhålls­ och städpersonal.

Risker för olycksfall kan särskilt finnas på utomhusarbetsplatser som t.ex.

byggarbetsplatser, gruvområden, trafik- och transportleder, lagerplatser

utomhus och skol­ och förskolegårdar. På byggarbetsplatser, där arbetsför­

hållandena ständigt ändras, är det viktigt att belysningsanläggningen fort­

löpande ses över och armaturernas placering anpassas till ändrade arbets­

förhållanden.

Det är lämpligt att belysningen planeras och dimensioneras så att den är

tillräcklig även vid en viss normal nedsmutsning av belysningsanläggning­

en och med beaktande av att ljuskällorna åldras. En ny belysningsanlägg­

ning behöver därför dimensioneras för högre belysningsstyrka än det värde

som i tabellverk rekommenderas för arbetsuppgiften. Vid planering av be­

lysningen bör hänsyn även tas till färgsättningen i rummet. Som riktvärden

för belysningsstyrkor för olika typer av arbetsplatser och arbetssituationer

inomhus och utomhus kan de rekommenderade värdena i standarderna

SS­EN 2464­ utgåva och SS­EN 2464­2 användas.

Det kan vidare vara lämpligt att belysningsarmaturer är utformade och in­

stallerade så att nedsmutsning och korrosion så långt möjligt undviks samt

att rengöring och lampbyte underlättas och kan utföras på ett säkert sätt.

För att minska kostnaden för att byta ljuskällor kan byten vid större an­

läggningar ofta utföras gruppvis. Detta bör ske vid på förhand bestämda

AFS 2009:2

45

och lämpligt valda tidpunkter. I underhållsplanen bör även vikten av att rätt

ljusfärg väljs vid byte av ljuskälla påpekas.

Ljuskällor och armaturer bör rengöras regelbundet. Även en återkom­

mande rengöring av samtliga rumsytor är väsentlig för lokalens ljusförhål­

landen.

Till 11 §

En god arbetsbelysning har i första hand till uppgift att tillgodose

behovet av ljus för arbetsuppgiften. Ljusbehovet bestäms bl.a. av den indi­

viduella synförmågan och arbetsuppgiftens art, detaljstorlek och kontrast

samt krav på precision och snabbhet. Med tilltagande ålder försämras syn­

förmågan: ögonlinsen grumlas långsamt samtidigt som syncellerna degene­

rerar. Detta medför bl.a. att en äldre person behöver mer ljus än en yngre.

Linsgrumlingar medför även att ögats känslighet för bländande luminan­

ser i synfältet ökar. Sådana förändringar kan börja märkas redan i åldrarna

40–45 år.

För att uppfylla kraven i 11 § kan den artificiella belysningen utformas

som allmänbelysning av olika typer eller som allmänbelysning kombinerad

med platsbelysning. Syftet med allmänbelysningen är att ge tillräcklig be­

lysning såväl i det inre synfältet (på synobjektet) som i det yttre och perifera

synfältet. För att undvika direktbländning bör ljuskällorna avskärmas.

Allmänbelysningen, utformad för att ge någorlunda jämnt fördelad belys­

ning, säkerställer emellertid inte alltid att varje enskild arbetsplats får rätt be­

lysning. Detta kan i vissa fall avhjälpas genom att allmänbelysningen utfor­

mas så att den främst orienteras (lokaliseras) till de enskilda arbetsplatserna.

Denna lokaliserade allmänbelysning åstadkoms genom speciellt riktade och

fördelade armaturer som anpassas till de enskilda arbetsplatsernas ljusbe­

hov med avseende på ljusriktning, belysningsstyrka och ljusfördelning. Om

installationen utförs så att armaturerna går lätt att flytta samt kan tändas och

släckas individuellt eller ljusregleras på annat sätt, ökar möjligheterna att

anpassa belysningen till arbetet.

På större utomhusarbetsplatser, där belysningen anordnats genom ljus­

källor monterade på höga master, uppstår lätt bländning då arbete bedrivs

med uppåtriktad blick i ljuskällans riktning, t.ex. vid lastning och lossning.

Dessutom kan de höga ljuskälleluminanserna i förhållande till omgivande

mörker ge kontrastbländning. För att en sådan anläggning ska bli tillfreds­

ställande bör masterna om möjligt placeras så att man slipper att arbeta med

armaturerna i blickriktningen. Dessutom är det lämpligt att använda avskär­

mad armatur av asymmetrisk typ.

Med platsbelysning nära synobjektet är det lätt att uppnå riktig luminans­

fördelning i det inre synfältets olika delar samt undvika störande skuggor

AFS 2009:2

46

och reflexer. Genom att flytta, vrida eller på annat sätt reglera belysningsar­

maturen har den enskilde möjlighet att anpassa belysningen efter sina be­

hov.

På tillfälliga arbetsplatser, exempelvis vid vägarbete och skogsarbete mås­

te arbetsbelysning ofta ordnas med flyttbara armaturer, ljuskedjor eller strål­

kastare monterade på rörliga arbetsmaskiner. Flyttbara mindre lampor, så­

som handhållna lampor och pannlampor kan i vissa fall, t.ex. på bangårdar,

utgöra komplement till fasta eller flyttbara armaturer för att få nödvändig

platsbelysning. På grund av de stora olycksfallsriskerna på tillfälliga arbets­

platser är det betydelsefullt att besvärande bländning och skuggbildning så

långt som möjligt hindras.

Till 12 §

Starka och plötsliga luminansändringar i en arbetslokal eller inom

ett arbetsområde medför besvär genom att ögat behöver en viss tid för an­

passning till olika luminansförhållanden. Problem kan således uppstå vid

hastig förflyttning från en väl belyst plats till en mindre belyst plats eller

omvänt, t.ex. när en truckförare kör från en väl belyst verkstadslokal till en

måttligt belyst lagerlokal eller från en svagt belyst och i mörka färger må­

lad lokal ut på en solbelyst gård. För att begränsa anpassningsbesvären kan

övergången mellan lokaler eller områden med stora luminansskillnader ske

under stegvis förändrade luminansförhållanden.

I restaurang med betydande ljusskillnad mellan serveringslokal och eko­

nomiutrymme är det viktigt med en ljusmässigt mjuk övergång mellan de

båda lokalerna.

Ljuskällor och belysningsanläggningar

Till 13 §

Ljuskällor med olika färgåtergivningsförmåga kan förstärka eller

försvaga färgkontrasten, vilket är av stor betydelse för förmågan att se bra.

Det kan vara tröttande och psykiskt påfrestande att arbeta i ljus med mindre

god färgåtergivning. Om arbetsuppgifterna ställer krav på extra noggrann

färgbedömning är det särskilt viktigt att ljuskällan har rätt anpassad färg­

temperatur, samt att dess färgåtergivningsindex (Ra) är högre än 90. Sådana

krav kan exempelvis ställas på vissa arbetsplatser i färgfabriker, inom gra­

fiska branschen, inom textilhantering, på sjukhus och i laboratorier.

När lysrör används som belysningskälla vid mindre synkrävande arbets­

uppgifter än ovan bör lysrörens färgåtergivningsindex vara större än 80. I de

fall där andra typer av urladdningslampor ska användas väljs lämpligen de

med högsta möjliga färgåtergivningsindex. Ljuskällans färgtemperatur bör i

samtliga fall vara väl anpassad för arbetsuppgifterna.

AFS 2009:2

4

Enfärgat (monokromatiskt) ljus från t.ex. lågtrycksnatriumlampor saknar

färgåtergivningsförmåga, vilket medför att det kan vara svårt att se varnings­

skyltar och nödstopp. Denna typ av belysning bör i sådana fall kompletteras

med platsbelysning för de anordningar, som det är viktigt att kunna se bra.

Till 14 §

Om ljuset varierar periodiskt kan belysningen upplevas som flim­

rande. Flimmer karakteriseras av sin frekvens och luminansvariationens

storlek under periodtiden. I lysrör finns s.k. lyspulver. Detta har en viss

efterlysning som verkar utjämnande på ljusvariationerna. Därför avges of­

tast enbart ett måttligt varierande ljusflöde från ett väl fungerande lysrör

och dess ljusvariationer uppfattas normalt inte som irriterande. Senare års

forskning har dock visat att ljusets variation i intensitet, såväl synligt (flim­

mer) som icke synligt kan påverka vissa personer negativt. Ett lågfrekvent

flimmer med stora luminansvariationer kan dessutom i vissa fall utlösa

anfall hos epileptiker. Flimret kan undvikas genom att exempelvis driftdon

av högfrekvenstyp används.

Exponering för UV­strålning kan vid överexponering orsaka akuta skador

på oskyddad hud och oskyddade ögon. Exponering, i första hand troligen

långvarig sådan, kan även innebära risk för sena skador som cancer och grå

starr. De exponeringsnivåer och den exponeringstid som behövs för att ris­

ken för sena skador ska öka påtagligt är inte känd. Det finns därför skäl att

hålla UV­exponering så låg som möjligt. Man bör undvika att utsätta sig för

nivåer som innebär akuta skador t.ex. hudrodnad. SSI har gett ut ”Statens

strålskyddsinstituts allmänna råd om hygieniska riktvärden för ultraviolett

strålning” (SSI FS 990:). Dessa riktvärden är valda så att akuta skador inte

ska uppstå.

Vanliga glödlampor avger inte UV­strålning, men vissa typer av lysrör

kan avge små mängder UV­strålning och känsliga personer kan möjligen un­

der mycket extrema förutsättningar bli besvärade. Halogenlampor kan avge

högre nivåer av UV-strålning än lysrör och det bör därför finnas en skiva

av något transparent material framför ljuskällan som hindrar UV­strålning

att gå igenom. Vanligt glas och även flera glasklara plastmaterial minskar

UV-strålning effektivt. De flesta halogenlampor tillverkas numera med en

beläggning eller av ett härdglasmaterial som delvis reducerar UV­strålning

redan vid ljuskällan. Ljuskällor som är avsedda att alstra UV­strålning fö­

rekommer inom vissa områden av arbetslivet. I sådana fall är det särskilt

viktigt att vara uppmärksam på riskerna.

Till 15 §

En periodisk rörelse hos en maskindel, som är så snabb att den

normalt inte uppfattas, kan i periodiskt varierande belysning under spe­

AFS 2009:2

48

ciella förhållanden uppfattas som en långsam rörelse eller ge ett skenbart

intryck av stillastående. Denna s.k. stroboskopeffekt kan uppstå om ljusva­

riationens frekvens eller en multipel därav är lika med eller nära föremålets

rörelsefrekvens. En felaktig bedömning av maskinens rörelse medför risk för

olycksfall. De ljusvariationer som ger upphov till stroboskopeffekten behö­

ver nödvändigtvis inte uppfattas som flimmer. Stroboskopeffekten undviks

bl.a. genom att driftdon av högfrekvenstyp används.

Luftkvalitet

Till 16 §

En lokal ska vara så ordnad att den inte orsakar hälsobesvär som

beror på byggnaden. När det i större utsträckning än normalt förekommer

att människor får symptom som

– irritation i ögon, näsa och hals,

– torrhetskänsla i slemhinnor och hud,

– hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående

när de vistas i en byggnad brukar den beskrivas som en problembyggnad

eller ett sjukt hus. Orsakerna till problemen är inte tydliga men det finns ett

samband mellan vistelse i fuktskadade byggnader och hälsobesvär. Fuktska­

dor i byggnaden kan medföra både kemiska reaktioner och mögel­ och bak­

terietillväxt som i sin tur kan orsaka dålig luftkvalitet. Även dålig ventila­

tion, bristande underhåll av ventilationssystemen, bristfällig städning eller

felaktiga städmetoder kan ha betydelse för uppkomsten av hälsobesvären.

Mycket talar för att problemen beror på en samverkan mellan flera olika fak­

torer (fysikaliska, kemiska, biologiska, medicinska och psykosociala). Det

är därför viktigt med en helhetssyn när man utreder problemen och att en

handlingsplan med lämpliga åtgärder upprättas samt att åtgärderna genom­

förs.

Luft inomhus kan innehålla upp till flera hundra olika luftföroreningar.

Som regel är koncentrationen av respektive ämne låg i förhållande till de hy­

gieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket fastställt, men när någon sam­

tidigt exponeras för många ämnen uppkommer ofta samverkande effekter.

Det saknas dock tillfredsställande kunskap för att fastställa riktvärden för

blandningar av låga halter luftföroreningar.

Verksamheten i en arbetslokal kan ibland vara sådan att speciella åtgär­

der krävs för att hålla luftföroreningarna på en acceptabel nivå. Man kan

t.ex. behöva byta ut kemikalier som ingår i tillverkningen, göra processtek­

niska förändringar, maskintekniska åtgärder eller införa processventilation.

Regler om förebyggande åtgärder och åtgärder mot risker vid inandning av

luftföroreningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gräns­

värden och åtgärder mot luftföroreningar.

AFS 2009:2

49

Ventilation är ett sätt att hålla halten av luftföroreningar på en låg nivå

för att få tillfredsställande luftkvalitet i en lokal. Även städning är ett sätt att

hålla nere partikelhalten, då damm fungerar som en partikelreservoar ifrån

vilken nya partiklar ständigt virvlar upp. Ventilationsbehovet bestäms uti­

från personbelastning, radonhalt, material i byggnader, interiörer och appa­

rater samt arbetet eller processerna. Luftföroreningar bör alltid tas om hand

så nära källan som möjligt, dvs. i första hand med processventilation.

Allmänventilation dvs. ventilation som späder ut föroreningarna i lokalen

eller tränger undan förorenad luft kan användas som ventilationsmetod då:

– små mängder föroreningar utvecklas och sprids i någorlunda jämn has­

tighet,

– avståndet från föroreningskällan till arbetstagares andningszon är långt

vid normalt arbete eller

– föroreningarna är lågtoxiska.

Ofta kan lokaler och lokaldelar delas upp i utrymmen som nyttjas mer el­

ler mindre ofta. Behovet av klimathållning är naturligtvis större för de mer

frekvent utnyttjade utrymmena. I t.ex. större industrihallar kan det vara ut­

rymmena kring arbetsplatserna.

Utrymmena bör ventileras så effektivt som möjligt. Det är viktigt att pla­

cera tilluftsdon och frånluftsdon så att det inte uppstår kortslutning mellan

tilluft och frånluft. Luftutbyteseffektiviteten bör vara minst 40 %. För att få

tillfredsställande luftkvalitet, temperatur, hastighet, renhet och fuktighet är

det ofta nödvändigt med ett ventilationssystem med fläktstyrd från- och till­

luft.

Enligt tobakslagen (993:58) är rökning inte tillåten där barn vistas. I öv­

riga arbetslokaler eller liknande utrymmen ska ingen mot sin vilja behöva

utsättas för tobaksrök. I lokaler där tobaksrökning förekommer behöver

frånluftsflödet normalt uppgå till minst 20 l/s och person. Frånluft från rum

som är särskilt avsedda för rökning får enligt 24 § inte återföras som åter­

luft.

För följande utrymmen kan lämpliga frånluftsflöden vara:

Toaletter

5 l/s och toalett (liter per sekund och toalett).

Städutrymme

3 l/s och m2 golvarea, dock lägst 5 l/s.

Duschrum

5 l/s och dusch. Om duschrummet saknar öppningsbart

fönster är det lämpligt att ventilationen kan forceras till

30 l/s och dusch.

I personalutrymmen i bodar och där el finns att tillgå, bör det finnas fläkt­

styrd frånluftsventilation. Luftväxlingen för en personalbod med blandad

användning kan lämpligen vara –3 omsättningar per timme. Bodar med

självdrag som ventilation kan lämpligen vädras via taklucka.

AFS 2009:2

50

Koldioxid som indikator

Människor avger både luktande föroreningar och koldioxid. De luktande

föroreningarna vill man ventilera bort men de är svåra att mäta. Koldioxid

är däremot ett ämne vars koncentration lätt kan mätas. I icke­industriella

arbetslokaler kan den användas som indikator på hur bra ventilationen är

i förhållande till antalet personer i lokalen. Koldioxidhalten 000 ppm ska

inte ses som ett värde som aldrig får överskridas. Däremot är det ett värde

som man inte bör ligga över mer än tillfälligt under korta stunder. Det inne­

bär också att ett medelvärde på 000 ppm över en dag inte är acceptabelt

om nivån är högre under längre perioder. Utomhus är halten normalt 300–

400 ppm.

En koldioxidhalt under 000 ppm är dock ingen garanti för att luftkvali­

teten kommer att uppfattas som tillfredsställande då även faktorer som t.ex.

temperatur och städnivå påverkar upplevelsen av luftkvaliteten.

Förutom att öka uteluftflödet kan också organisatoriska åtgärder använ­

das för att sänka koldioxidhalten. Minskat antal personer i lokalerna eller

kortare arbetspass med mellanliggande vädring är några exempel på sådana

åtgärder.

Vid kontroll av luftkvaliteten genom mätning av koldioxidhalten är det

viktigt att tänka på att

– välja ett representativt antal rum med normalt antal personer,

– välja mätutrustning som är specifik för koldioxid, mäta kontinuerligt

och registrera värdena,

– övervaka mätningarna under hela perioden,

– placera mätsonden i andningshöjd och inte närmare än 2 m från när­

maste person,

– utföra mätningen under verksamhetens normala tidsrymd (arbetsda­

gen, lektionen eller annan period) eller till dess koldioxidhalten inte ökar

mer, eller kraftigt överstiger 000 ppm,

– mäta koldioxidhalten utomhus vid något tillfälle och

– dokumentera andra faktorer som kan påverka mätresultatet som per­

sonbelastning, vädring, temperatur, etc.

Ventilation

Uteluft

Till 17 §

Normalt är inte människans syreupptagning eller avgivning av kol­

dioxid avgörande för behovet av uteluft. I lokaler där personerna är den hu­

vudsakliga föroreningskällan är det behovet att föra bort lukter som normalt

AFS 2009:2

5

dimensionerar ventilationen. Andra kriterier är temperatur och fukt. För lo­

kaler där personer vistas mer än tillfälligt kan ett uteluftsflöde på minst l/s

och person behövas vid stillasittande arbete. Högre luftflöden kan behövas

vid fysiskt mera ansträngande arbete. Med hänsyn till föroreningar från an­

dra källor än personer bör ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m2 golvarea göras.

Luftföroreningar och värme från process eller hantering innebär normalt att

högre luftflöden behövs.

Generella värden för lägsta godtagbara luftflöden i arbetslokaler där

process eller hantering förorenar lokalluften är omöjliga att ange. Förore­

ningsalstringen är tillsammans med lokalutformningen och ventilationsprin­

cipen viktiga utgångspunkter när man bestämmer erforderliga luftflöden.

Till 18 §

Uteluft tillförs lokaler för att späda ut de föroreningar som alstras

inomhus och ersätta förorenad inneluft. Det är därför väsentligt att denna

uteluft är så ren som möjligt.

I mer förorenad miljö, t.ex. i stadskärnor, bör uteluftsintag placeras på tak

eller mot en innergård och på en sådan höjd att föroreningar från marken

inte sugs in. I sådana miljöer behöver uteluften vanligen filtreras.

Det är viktigt att uteluftsintag är så placerade att kortslutning från t.ex.

ventilationssystemens avluftsskorstenar och spillvattenledningarnas luft­

ningsledningar undviks. Man bör även ta hänsyn till var kyltorn är place­

rade, då det finns risk för spridning av legionellabakterier om aerosol från

kyltorn sugs in i ventilationssystem.

Temperaturförhållandena är också väsentliga. Uteluftsintag bör placeras

där luften är så kall som möjligt och inte värms upp av t.ex. svarta tak eller

soluppvärmda fasader.

Råd om placering av uteluftsintag och avluftsöppningar finns t.ex. i R1

– Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav utgiven av VVS-tekniska

föreningen.

Tilluft

Till 19 §

De hygieniska gränsvärden som Arbetsmiljöverket fastställer kan

inte användas som kriterier på acceptabel tilluftskvalitet. De är ett mått på

den högsta godtagbara halten luftföroreningar i inandningsluften på en

arbetsplats.

Kravet att luftföroreningshalten i tilluften ska vara väsentligt lägre än de

hygieniska gränsvärdena innebär att luftföroreningshalten bör ligga i nivå

med detektionsgränsen för ämnena i fråga. I vissa fall är detta inte möjligt.

Halterna av koldioxid (CO

2

) och kolmonoxid (CO) i tilluft bör dock inte

AFS 2009:2

52

överstiga /0 av gällande nivågränsvärden. För övriga ämnen med fast­

ställt hygieniskt gränsvärde bör halten i tilluften inte överstiga /20 av gäl­

lande nivågränsvärden.

Till 20 §

Tilluften kan behöva förvärmas under den kalla årstiden för att inte

ge upphov till dragproblem. Problemet med drag bör framför allt beaktas i

arbetslokalens vistelsezoner. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthas­

tigheter under 0,15–0,2 m/s, beroende på t.ex. årstid, av de flesta uppfattas

som dragfria. När inomhustemperaturen är hög kan dock vanligen högre

lufthastigheter accepteras.

I vissa typer av lokaler kan det vara nödvändigt att ventilationssystemet

är i drift kontinuerligt även då ingen verksamhet pågår. Detta gäller t.ex. i lo­

kaler där det pågår processer som alstrar luftföroreningar, eftersom det finns

risk att föroreningar via kanalsystemet kan spridas till rum där de normalt

inte alstras, eller i byggnader med stora emissioner från byggmaterialet. Ef­

ter nybyggnad eller invändig renovering bör ventilationen gå kontinuerligt

under det första året. Först därefter bör eventuell reduktion göras när loka­

lerna inte används. Efter en tid med reducerat flöde bör ventilationssystemet

vara i drift med normalt luftflöde så länge att rumsvolymen omsätts minst

en gång innan rummet återanvänds. Sommartid kan det också vara lämpligt

att utnyttja den svalare nattluften för att kyla ner lokalen.

Om flexibla arbetstider tillämpas på flertalet arbetsplatser medför det att

ventilationssystemen behöver vara anpassade till detta så att tillräcklig luft­

växling uppnås under den avtalade flextidsramen.

Inkommande uteluft kan behöva filtreras dels för att skydda installatio­

nerna, dels för att få en renare tilluft. Nedsmutsade installationer kan ge

både försämrad tilluftskvalitet och nedsatt funktion hos ventilationsinstal­

lationen.

Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft

Till 21 §

En utredning om installation av återluft bör visa:

– hur erforderlig luftkvalitet uppnås,

– hur systemets tillförlitlighet upprätthålls.

Dokumentationen av utredningen bör förvaras i drift­ och underhållsin­

struktionen enligt 2 §.

Återluftsflödet går vanligtvis att stänga av vid återluftssystem. Däremot

har vissa värmeåtervinningssystem en funktion som innebär en viss återluft.

T.ex. kan gasformiga föroreningar i varierande grad överföras i roterande

AFS 2009:2

53

värmeväxlare. Denna återluft går inte att stänga av. Detta förhållande är vik­

tigt att ta hänsyn till i utredningen och när ventilationssystemet utformas.

Till 22 §

För att bestämma vilka prestanda som behövs hos en renings­

anordning är det ofta nödvändigt att analysera föroreningssituationen på

arbetsplatsen.

Frånluft från allmänventilation som återförs behöver vanligtvis renas

med partikelfilter. Frånluft från processventilation bör i första hand av­

lämnas i det fria. I de fall processventilationen cirkuleras ska den återför­

da luften normalt ha tilluftskvalitet. Tekniken att rena luft från gasformiga

föroreningar är inte lika välutvecklad och dokumenterad som tekniken att

avskilja fasta föroreningar. Frånluft som innehåller hälsofarliga gasformiga

luftföroreningar t.ex. frånluft från dragskåp bör därför inte återföras som

cirkulationsluft eller återluft. Även oljeångor är svåra att ta bort och luften

efter oljedimavskiljare bör därför lämnas i det fria. Ibland kan det vara nöd­

vändigt att göra en provinstallation i den aktuella miljön för att avgöra om

reningsanordningen uppfyller ställda krav.

I vissa undantagsfall är det inte rimligt att rena cirkulationsluften så att

tilluftskvalitet uppnås. Ett sådant undantag är vid blästring där operatören

befinner sig i utrymmet. Där blir siktkravet dimensionerande för reningsan­

ordningen. Enligt föreskrifter om kvarts får dock inte kvartshaltigt material

användas vid torrblästring.

Frånluft som innehåller trädamm och som cirkuleras bör renas så att minst

90 % av partiklar av storlek 0,4 μm avskiljs, vilket motsvarar filterklass F8

enligt standarden SS-EN 779. Finfiltret bör också vara provat med avseende

på långtidsegenskaper dvs. vara P-märkt. Tryckvakt över finfiltret kan fung­

era som instrument för att konstatera om det finns brister i avskiljarfunk-

tionen.

Till 23 §

Som exempel på acceptabel överluftsföring kan nämnas överluft

från kontorslokaler till toaletter och städutrymmen. För klädutrymmen, om­

klädningsrum och tvättutrymmen i kontor, butiker och liknande är överluft

från korridorer eller motsvarande utrymmen acceptabelt.

Om ventilationen sätts ur funktion kan luften gå åt fel håll genom en över­

luftsförbindelse. För att överluft ska kunna användas från exempelvis kontor

till garage är det därför viktigt att överluftsförbindelsen stängs automatiskt

vid funktionsfel.

AFS 2009:2

54

Till 24 §

Ett sätt att hindra spridning av luftföroreningar via överluft är att

i den lokal där luftföroreningar alstras ha undertryck i förhållande till an­

gränsande lokaler.

I de fall processventilation och allmänventilation har gemensamt kanal­

system för frånluften är det viktigt att ventilationssystemet utformas så

att luftföroreningar som förs bort med processventilationen inte sprids till

någon annan lokal via det gemensamma kanalsystemet eller värmeåter­

vinningssystemet. För att hindra sådan spridning behöver ett sådant ventila­

tionssystem vanligtvis vara i drift dygnet runt.

Till 25 §

En effektiv processventilation förutsätter att den är anpassad till

den mängd luftförorening som bildas, luftföroreningens temperatur, sprid­

ningsriktning, spridningshastighet och föroreningskällans storlek samt att

luftrörelser utanför infångningsområdet inte stör funktionen.

Processventilation bör vara utformad så att luftföroreningar tas om hand

så nära källan som möjligt. Det bästa är om processen eller hanteringen kan

kapslas in helt. Där man hanterar mycket giftiga eller farliga ämnen som

avger luftföroreningar är en total inkapsling ofta den enda möjligheten för

att få en godtagbar luftkvalitet. I dessa fall använder man säkerhetsbänkar

klass III, s.k. handskboxar. Vanligare är annars att man delvis kapslar in en

process med möjlighet för operatören att endera direkt eller via luckor styra

processen. Exempel på detta är dragskåp, säkerhetsbänkar (klass I, II) och

sprutskåp. Om detta inte går kan man använda punktutsug eller huvar.

Då luftflödet för en inkapsling ska bestämmas utgår man från den luft-

hastighet som behövs i eventuella öppningar. Lufthastigheten behöver vara

någorlunda jämn över hela öppningen för att funktionen ska bli fullgod.

Luftflödesbehovet för inkapsling blir följaktligen beroende av öppningarnas

storlek samt genomsnittshastigheten i öppningarna.

För att kunna bestämma en tilläckligt hög infångningshastighet för punkt­

utsug eller huvar måste man beakta föroreningens spridningshastighet.

Spridningshastigheten påverkas bl.a. av omgivande lufts hastighet, som i

sin tur påverkas av en mängd faktorer bl.a.:

− termiska luftströmmar från kalla eller varma ytor, processer m.m.,

− maskiners rörelse,

− materialtransporter t.ex. omlastning på transportband, fyllning eller

tappning av material m.m.,

− personers rörelse,

− installationers utförande och

− byggnadens utförande, portar, fönster m.m.

Svetsning och skärning inomhus, sprutmålning, träbearbetning, arbete i

AFS 2009:2

55

restaurangkök och laboratoriearbete är exempel på verksamheter för vilka

processventilation normalt behövs.

Dragbänkar

Dragbänkar används endast vid arbete utan värmeavgivning, s.k. kalla ar­

beten. Dragbänkar ger vid sådana arbeten ett gott skydd mot partikulära

och ångformiga föroreningar.

Den högsta höjden över den perforerade plattan som ger gott skydd (sä­

kerhetshöjd) vid arbete med dragbänk varierar med flödet. Som ett normalt

värde på säkerhetshöjd kan anges 150–200 mm vilket motsvarar ett specifikt

luftflöde om 280 l/s per m2 perforerad arbetsyta. Detta är ett lämpligt vär­

de för dragbänkar i standardutförande (800x500 mm) med helperforerade

arbetsytor. Det är viktigt att den perforerade arbetsytan inte täcks till mer än

/3 och att en cirka 00 mm bred zon lämnas fri i dragbänkens framkant för

att förutsättningarna ska gälla.

Dragbänken kan kompletteras med en skyddshuv. Detta är speciellt lämp­

ligt om föroreningskällans utsläppspunkt är högre än 50­200 mm över den

perforerade arbetsytan. Med skyddshuv får man på ett enkelt sätt en högre

säkerhetshöjd. En skyddshuv ger också ett bättre skydd mot yttre stör­

ningar.

Sprutboxar

Råd om utformningen av och lämpliga lufthastigheter i sprutboxar för lack­

ering med lösningsmedelsbaserade färger finns i SS-EN 12215:2004. Enligt

standarden ska medelhastigheten över tvärsnittsarean i slutna sprutrum

vara minst 0,3 m/s, oavsett om luftflödet är horisontellt eller vertikalt.

Råd om utformningen av och lämpliga lufthastigheter i sprutboxar för

pulverlackering finns i SS-EN 12981:2005. Enligt standarden ska medelhas­

tigheten i öppningen mot lokalen vara minst 0,4 m/s för sprutbox.

Punktutsug

När man inte kan kapsla in en process eller hantering kan ett punktutsug

av infångande typ användas. Det är ytterst viktigt att utsuget placeras så

nära föroreningens alstringsplats som möjligt eftersom punktutsug alltid

har en kort räckvidd utanför utsugsöppningen. Vilka frånluftsmängder som

är nödvändiga beror bl.a. på vilken infångningshastighet som krävs för att

AFS 2009:2

56

fånga in luftföroreningen, utsugsöppningens avstånd från luftföroreningen

och punktutsugets utformning.

Vid svetsning kan punktutsuget ha ett frånluftsflöde av 220–25 l/s (800–

 000 m3/h). Om arbetsstyckets form eller storlek gör det omöjligt att använ­

da ett utsug anslutet till ett fast installerat processventilationssystem får ett

mobilt utsug med filter användas.

Handhållna verktyg som t.ex. svetspistoler, slipmaskiner och kapmaskiner

bör vara försedda med integrerade utsug eftersom sådana mycket effektivt

kan fånga upp de luftföroreningar som bildas. En fördel med integrerade

utsug är att utsuget alltid följer med vid arbetet och att avståndet mellan

föroreningskällan och utsuget därigenom är kort.

Punktutsug av typen mottagande huv kan användas där föroreningarna

kommer till huven av sig själva, dvs. de behöver inte fångas in. En motta­

gande huv behöver endast dimensioneras för att transportera bort den föro­

renade luftström som kommer till huven.

Det vanligaste användningsområdet för mottagande huvar är ovanför

varma processer eller hanteringar, t.ex. ovanför köksutrustning. Vid varma

processer är det viktigt att huven är väsentligt större än den uppvärmda ytan

eftersom den uppåtgående luftströmmen kontinuerligt blandas med omgi­

vande luft och vidgar sig. Mottagande huvar bör inte användas där personer

behöver luta sig in mellan processen och huven för att utföra arbetsuppgif­

ter. Om det finns störande luftströmmar i omgivningen kan läckage lätt upp­

stå vid huvens kanter. Det är därför viktigt att dels kontrollera omgivande

lufthastigheter, dels skapa tillräckliga luftrörelser vid huvens kanter in mot

huven så att föroreningar inte läcker ut.

Dragskåp

För att säkerställa att dragskåpet effektivt tar hand om de luftföroreningar

som alstras behövs en minsta fronthastighet som dock inte får vara för hög.

Detta beror på att om fronthastigheten överskrider en viss gräns blir skydds­

effekten bara sämre ju högre hastigheten är eftersom luftströmmen blir tur­

bulent och utläckaget ökar. För att bibehålla ett gott skydd är det därför i

allmänhet bäst om fronthastigheten inte överstiger ,0 m/s.

Det är tillåtet att ha en lägre fronthastighet än 0,5 m/s när det inte alstras

några luftföroreningar i dragskåpet. För att förhindra spridning av luft­

föroreningar som kan finnas kvar i dragskåpet och anslutande kanalsystem

behövs ett grundflöde, d.v.s. att frånluftsflödet är så stort att strömnings­

bilden är stabil med luft från lokalen och in i dragskåpet.

AFS 2009:2

5

Till 26 §

Kontrollsystemets utformning beror på vilka luftföroreningar som

processventilationen ska föra bort. Ifall det inte är uppenbart onödigt bör

brister i processventilationen snabbt kunna konstateras med hjälp av ett fast

monterat instrument, t.ex. en flödesmätare. Fladdrande pappersremsor eller

indikering på att frånluftsfläkten är i drift är normalt inte tillräckligt.

Allvarlig skada kan vara kronisk sjukdom, permanent organskada, cancer

eller fosterskada. Till ämnen som kan medföra omedelbar livsfara hör t.ex.

svavelväte och cyanväte.

Det är fördelaktigt om även den processventilation som används för an­

dra ämnen än dem som avses i paragrafen förses med larmanordning. För

dragskåp som behöver larm bör detta larma vid för låg fronthastighet.

Underhåll och funktionskontroll

Till 27 §

Drift­ och underhållsinstruktioner bör utformas med hänsyn till

systemens utformning och storlek. Instruktionerna bör finnas tillgängliga

när ventilationssystemen tas i drift och bör innehålla följande:

Driftinstruktioner

– Beskrivning av byggnaden, verksamheten och ventilationssystemen.

– Beskrivning av installationernas funktionsprinciper och placering. Det

är viktigt att systemens funktion beskrivs så lättfattligt som möjligt. Därför

är det bra om ett flödesschema upprättas, där det klart framgår hur instal­

lationen ska handhas, liksom handlingar som visar var det finns mät- och

kontrollpunkter, rensluckor m.m.

– Uppgifter om luftmängder, tekniska data etc.

– Uppgift om driftstider.

– Uppgift om gällande säkerhetsbestämmelser (arbetsbrytare, nödstopp

m.m.).

– Uppgift om åtgärder vid driftavbrott.

– Relationsritningar.

Underhållsinstruktioner

– Uppgift om tidsbestämda underhållsrutiner på ventilationssystemets

olika delar (filterbyte, rensning av kanaler m.m.). I denna punkt bör även

brandfunktionen ingå.

– Projekteringsdata. Vid projekteringen utgår man från vissa bestämda

förutsättningar. Det kan vara nödvändigt att känna till dessa vid t.ex. kon­

troller. Exempel på sådana data är personbelastning, föroreningsalstring,

värmealstring samt dimensionerande yttre och inre klimat.

– Felsökningsschema.

Drift­ och underhållsinstruktionerna är främst avsedda för den som svarar

AFS 2009:2

58

för underhållet av ventilationssystemet. Det är bra att även ta fram en enkla­

re brukarinformation så att alla arbetstagare får kunskap om ventilationen i

arbetslokalen. I en lokal där personbelastningen är avgörande för ventilatio­

nens storlek kan det t.ex. vara lämpligt att sätta upp ett anslag med uppgift

om det antal personer som ventilationssystemet är dimensionerat för.

Till 28 §

För att möjliggöra kontroll och rensning av ventilationssystemet

bör det utrustas med erforderligt antal inspektionsluckor och rensluckor.	

När ventilationssystemets funktion kontrolleras bör bl.a. luftflöden och

tilluftstemperaturer mätas. Processventilationens funktion kan åskådliggö­

ras med hjälp av rök. Även kontroll av kontrollsystem, larmfunktioner och

larmgränser som har betydelse för personskydd omfattas av paragrafen. Det

gäller t.ex. det system som krävs för att konstatera bristande funktion i re­

ningsanläggningar för återluft eller cirkulationsluft från processer enligt 22 §

samt kontrollsystem enligt 26 §.

För att drifts­ och underhållsarbete ska fungera är det lämpligt att utse en

drifts­ och underhållsansvarig person och att ge denne erforderlig informa­

tion och instruktion.

Boverket har utfärdat Regelsamling för funktionskontroll av ventilations­

system, OVK, med tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om funktions­

kontroll av ventilationssystem och anger bl.a. vilka byggnader som omfattas

av kontrollen samt intervall för återkommande besiktning. Återkommande

besiktning ska bl.a. utföras i förskolor, skolor, vårdlokaler och kontor. Besikt­

ningsintervallen är 3 eller 6 år beroende på byggnad och ventilationssystem.

Undantagna byggnader är bl.a. vissa ekonomibyggnader, industribyggna­

der och vissa byggnader som är avsedda för totalförsvaret. Personalutrym­

men i industribyggnader är dock OVK­pliktiga.

I arbetslokaler gäller både Boverkets och Arbetsmiljöverkets bestämmel­

ser. I byggnader som Boverket undantagit gäller dock endast Arbetsmiljö­

verkets föreskrifter.

De intervall som anges för arbetslokaler i Boverkets föreskrifter uppfyl­

ler även Arbetsmiljöverkets krav. För övriga arbetslokaler, i huvudsak pro­

duktionslokaler, behöver tidsintervallen mellan kontrollerna anpassas till

verksamhetens art. Rimligt är dock att ventilationen kontrolleras minst lika

ofta som produktionslokalernas kontor. Detta innebär att lämpligt intervall

för kontroll är minst vart 3:e år. Kontrollsystem enligt 26 § bör kontrolleras

minst en gång per år.

För vissa typer av industrilokaler har Arbetsmiljöverket ställt särskilda

krav på intervall för ventilationskontroll i följande föreskrifter:

AFS 2009:2

59

Kvarts

2 ggr/år

Bly

2 ggr/år

Syntetiska oorganiska fibrer

2 ggr/år

Dragskåp

Vid installationskontroll och återkommande kontroll av dragskåp bör föl­

jande tester minst ingå:

− visualisering av luftrörelser med rök,

− kontroll av fronthastigheten,

− kontroll av kontrollsystemet och ev. larmfunktion och larmgränser.

Lämpliga mätmetoder finns i standarden SS-EN 14175-4, Mätmetoder för

installations­ och periodisk kontroll.

Hur ofta kontroll behöver ske och hur utförlig den behöver vara beror i

hög grad på vilken typ av arbete som utförs i dragskåpet. Vid hantering av

speciellt farliga ämnen kan kontroll behöva ske minst två gånger per år. Av

grundläggande betydelse är att ändamålsenliga kontrollrutiner etableras.

Det är lämpligt att noteringar om resultat och datum för kontroll förvaras i

anslutning till dragskåpet.

Säkerhetsbänk

Vid installationskontroll och återkommande kontroll av säkerhetsbänkar

klass II bör följande tester minst ingå:

− visualisering av luftrörelser med rök,

− kontroll av teoretisk medelhastighet i arbetsöppningen,

− kontroll av larmfunktioner och larmgränser,

− kontroll av samtliga filters funktion och täthet.

För en mikrobiologisk säkerhetsbänk kan det, enligt föreskrifter om mik­

robiologiska arbetsmiljörisker, vara nödvändigt att utföra även skyddsfak­

tortest samtidigt som installationstest. Lämpliga mätmetoder för mikrobio­

logiska säkerhetsbänkar klass II finns i KTH:s och Nordiska R3­föreningens

vägledning med riktlinjer och mätförfarande gällande mikrobiologiska sä­

kerhetsbänkar, klass II. För mikrobiologiska säkerhetsbänkar klass I och III

finns minimikrav och testmetoder beskrivna i standarden SS-EN 12469.

Enligt föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med bestående ef­

fekt ska säkerhetsbänkar kontrolleras årligen och efter filterbyte.

AFS 2009:2

60

Termiskt klimat

Till 29 §

Människans upplevelse av det termiska klimatet är beroende av ett

flertal klimatfaktorer: lufttemperatur, medelstrålningstemperatur, lufthas­

tighet och luftfuktighet. Klädsel och fysisk aktivitet är andra faktorer som

påverkar klimatupplevelsen.

Klimatområden

Beroende av temperaturen kan klimatet delas upp i tre områden: kyla, s.k.

neutralt klimat och värme. Dessa klimatområden ger upphov till så skiftande

klimatproblem att det inte finns en gemensam metod som kan användas för

att bedöma alla tre klimatområdena. Det s.k. neutrala klimatområdet omfat­

tar ungefär intervallet 0–30 °C lufttemperatur. Till skillnad mot de extrema

klimaten medför detta ingen eller endast måttlig påfrestning på kroppen.

Klimatområdena kyla, under 0 °C, och värme, över 30 °C, kan exempli­

fieras med fryshus respektive glasbruk. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

arbete i stark värme finns regler för arbete inomhus eller utomhus som kan

medföra risk för skadlig inverkan av värme.

Vissa livsmedelslokaler och glasbruk är exempel på lokaler där det av

produktionstekniska skäl inte är rimligt att skapa ett lämpligt termiskt kli­

mat i hela lokalen. Utomhus har man i allmänhet begränsade möjligheter att

påverka klimatet.

Klimat och hälsa

Klimatets uppgift är dels att skapa gynnsamma förutsättningar för kroppens

värmebalans, dels att motverka ohälsa orsakad av t.ex. lokal avkylning.

Redan små avvikelser under den idealiska temperaturen försämrar mus­

kelfunktionen och särskilt då fingerfärdigheten vilket kan påverka arbets­

prestationen och risken för olycksfall. Ännu lägre temperatur kan leda till

lokal avkylning av t.ex. händer men också till nedkylning av kroppens inre.

En lufttemperatur över 16 °C ger i de flesta fall en tillräckligt god fingerfär­

dighet vid rörligt arbete.

Vid förhöjda temperaturer (inom det s.k. neutrala klimatet) kan arbets­

prestation och arbetstakt minskas på grund av att arbetstagaren sänker sin

aktivitetsnivå för att därigenom uppnå termisk balans. Ännu högre tempe­

ratur ökar både blodcirkulation och svettning och kroppstemperaturen kan

stiga, speciellt vid tungt arbete.

Arbete vid högre eller lägre temperatur än den idealiska, påverkar grad­

AFS 2009:2

6

vis koncentrationen, uppmärksamheten och omdömet vilket kan leda till

ökat riskbeteende.

Mätning

Metoder och mått för att bedöma såväl allmän som lokal klimatpåverkan i

det s.k. neutrala klimatområdet anges i standarden Ergonomi för den termis­

ka miljön – Analytisk bestämning och bedömning av termisk komfort med

hjälp av indexen PMV och PPD samt kriterier för lokal termisk komfort, SS­

EN ISO 30:2006. Standarden beskriver en metod med vilken man bestäm­

mer den förväntade upplevelsen av klimatet hos en grupp personer med gi­

ven klädsel och aktivitet (PMV, predicted mean vote). PMV­värdet anger i en

skala mellan –3 (mycket kallt) och +3 (mycket varmt), hur personerna i lo­

kalen i genomsnitt förväntas uppleva klimatet. På basis av PMV­värdet kan

den förväntade andelen missnöjda personer beräknas (PPD­värde, predicted

percentage dissatisfied). En lokals PPD-värde bör ligga under 10 %.

För att få ett enkelt mått på den upplevda temperaturen används olika

sammansatta temperaturbegrepp som tar hänsyn till både lufttemperatur

och inflytande av strålning. Det vanligaste begreppet är operativ temperatur

vilket i dragfria miljöer är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrål­

ningstemperaturen. Ett annat temperaturbegrepp är riktad operativ tempe­

ratur, d.v.s. operativ temperatur beräknad i en viss riktning som framför allt

används vid projektering.

Drag

Höga lufthastigheter, drag, innebär risk för att utsatta kroppsdelar lo­

kalt kyls ner. Stora fönsterytor eller fönster med hög värmegenomgångs­

koefficient ökar risken för drag. Uppvärmningsanordningar bör placeras så

att kallras från fönster eller liknande undviks. I lanterniner och ljuskupoler

bör åtgärder vidtas för att förebygga kondens och kallras.

Drag i en lokal kan, förutom av kallras, även skapas av ventilationssyste­

met eller av kalla golv och väggar samt genom ojämn temperaturfördelning

i rummet. När en dörr öppnas till en angränsande lokal med annan tempe­

ratur eller annat tryck kan också höga lufthastigheter uppstå.

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att lufthastigheter som understiger

0,5–0,2 m/s i allmänhet uppfattas som dragfria vid stillasittande arbete. Vid

höga lufttemperaturer kan dock vanligen högre lufthastigheter accepteras.

AFS 2009:2

62

Luftfuktighet

Luftfuktighetens betydelse för upplevelsen av det termiska klimatet är liten.

Dess effekt på upplevelsen av besvär och på hälsotillståndet är mer svårbe­

dömd. Erfarenheten har visat att en låg fukthalt i regel godtas i kontorslo­

kaler med lufttemperaturer vintertid på ca 20 °C. Om lufttemperaturen höjs

med 2 grader eller mera uppkommer inte sällan obehag och klagomål på

torr luft. Åtgärder bör därför i första hand inriktas på temperaturförhållan­

dena. Endast i undantagsfall bör direkta åtgärder för att reglera fuktigheten

vidtas.

Vid klagomål på torr luft kan det även vara lämpligt att gå igenom städ­

rutinerna och undersöka golvmaterialen för att undvika problem i samband

med damm och statisk elektricitet.

Hög luftfuktighet riskerar att öka tillväxten av mögel m.m. Även gasav­

givning från material och inventarier underlättas av hög luftfuktighet.

Lämpligt klimat

Fasta arbetsplatser utomhus bör arrangeras så att man inte utsätts för vind

eftersom kall luft med hög hastighet på kort tid kan transportera bort stora

värmemängder från kroppen. Vid arbete utomhus under sommartid bör

även solavskärmning nyttjas för att minska värmelasterna och UV­strålning­

en från solen. På skolgårdar och liknande miljöer bör tillgång till skugga fin­

nas på någon del av gården.

I lokaler med stora interna värmelaster, t.ex. från maskiner eller solinstrål­

ning, kan det vara aktuellt att kyla tilluften. Beroende på problemets art bör

man dock först använda sig av solavskärmning eller annan avskärmning av

varma ytor för att sänka temperaturen. Det kan även vara lämpligt att ut­

nyttja den svalare nattluften för att med hjälp av ventilationssystemet kyla

ned lokalerna.

Kalla och varma ytor kan behöva avskärmas för att minska värmestrål­

ningen till eller från dessa ytor.

Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker

från 20–24 °C vintertid och 20–26 °C sommartid bör det termiska klimatet

undersökas närmare. Eftersom det inte bara är lufttemperaturen som påver­

kar det termiska klimatet kan det vara lämpligt att bestämma PMV och PPD

enligt SS­EN ISO 30:2006. Därefter bedöms förutsättningarna för termisk

komfort och eventuellt behov av åtgärder.

Under en kortvarig värmebölja med ungefär samma inomhustemperatur

som utomhustemperatur behöver normalt inga särskilda åtgärder vidtas. Är

AFS 2009:2

63

däremot arbetet sådant att ökat riskbeteende kan innebära olycksfall bör åt­

gärder vidtas.

Vid stillasittande arbete är det särskilt viktigt att beakta de lokala fakto­

rerna som drag och temperaturskillnader. För att det termiska klimatet ska

upplevas som tillfredsställande bör både vertikala och horisontella tempera­

turskillnader begränsas. Metoder för beräkning av godtagbara temperatur­

skillnader anges i SS­EN ISO 30:2006.

I vissa lokaler kan det av produktionstekniska skäl vara nödvändigt att

hålla annan temperatur än vad som anges ovan, t.ex. i vissa livsmedelsloka­

ler eller lokaler där ugnsarbeten utförs. I dessa fall är det viktigt att anpassa

arbetstider och pauser för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Arbets­

rotation med arbetsuppgifter även i lämpligt klimat kan ibland vara nöd­

vändig. Lämpliga skyddskläder bör också användas. Metoder för beräkning

av kläders skydd mot kyla anges i standarden Ergonomi för den termiska

miljön – Bestämning och bedömning av termisk belastning i kyla med hjälp

av rekommenderad beklädnadsisolation (IREQ) samt lokala avkylningsef­

fekter, SS­EN ISO 09:200.

I vissa fall kan kläder som skydd mot kyla eller värme räknas som person­

lig skyddsutrustning. Det gäller särskilt om klimatet inte kan anses vara ett

sådant som arbetstagaren normalt kommer i kontakt med i sin vardag. Man

kan inte räkna med att arbetstagaren har egna kläder för att skydda sig mot

ett sådant klimat. Andra exempel kan vara när arbetet innebär ytterligare

risker förutom temperaturen, t.ex. för ett motorcykelbud där kläderna också

ska skydda mot nedkylningen av fartvinden och som fysiskt skydd om per­

sonen skulle falla av motorcykeln i farten.

Lufttemperaturen i personalutrymmen bör vara minst 20 °C. Vid arbete

i kylda arbetslokaler eller arbete i kyla utomhus är det extra viktigt att ha

pauser i uppvärmda utrymmen.

Till 30 §

Värmeeffektbehovet bör vara beräknat så att man i arbetslokaler

normalt kan upprätthålla en lufttemperatur i vistelsezonen på minst

a) 20 °C vid stillasittande, fysiskt mindre ansträngande arbete,

b) 4–5 °C vid rörligt eller fysiskt mera ansträngande arbete.

Lämpliga metoder för beräkning av värmeeffektbehov finns i standarden

Värmesystem i byggnader – Metod för beräkning av dimensionerande vär­

mebehov, SS­EN 283. Om arbetet i huvudsak bedrivs i en del av en lokal

kan uppvärmningen begränsas till den delen. Exempel på en sådan lokal är

sågverkshall med uppvärmda hytter.

AFS 2009:2

64

Till 31 §

Luftridå, vindfång och vädertätningsportar är exempel på anord­

ningar som kan skydda mot drag.

Buller och akustik

Till 32 §

Det är viktigt att stor omsorg ägnas den akustiska planeringen och

att man i ett tidigt skede av planeringsprocessen uppmärksammar eventu­

ella bullerkällor och hur man ska minimera riskerna med dem, både när det

gäller hörselskadligt och störande ljud. Det är också väsentligt att ljudmiljön

planeras efter vilka hörselkrav arbetsuppgifterna ställer. Det kan i många

fall även vara fördelaktigt att anlita speciell expertis vid den akustiska pla­

neringen.

Det är också viktigt att följa den tekniska utvecklingen när det gäller bul­

lerbegränsning och tillämpa aktuella metoder när den genomförs. Bullerbe­

gränsning vid själva ljudkällan är i allmänhet den mest ekonomiska och ef­

fektiva metoden. Det kan även vara fördelaktigt att skilja bullrande och tyst

verksamhet åt, antingen genom skilda lokaler eller genom att dela upp en

lokal i skilda utrymmen med effektivt ljudisolerande och ljudabsorberande

väggar eller skärmar. Vid isolering mot omgivningen kan såväl luftljud som

stegljud och stomljud behöva beaktas.

I t.ex. kontors­ och laboratoriemiljöer kan buller från fasta anläggningar

samt från apparatur och datoranläggningar uppfattas som en icke oväsent­

lig olägenhet. Det är därför viktigt att även sådan utrustning kan placeras så

att störningen minimeras.

Genom att tak­ och väggpartier görs ljudabsorberande kan ljudklimatet

förbättras eftersom ljudspridningen då begränsas och ljudnivån därmed

sänks. Ökad absorption påverkar dock inte ljudnivån nämnvärt i en buller­

källas omedelbara närhet.

Genom rätt val av golvbeläggning, inredning och möbler kan upp­

komsten av störande ljud begränsas vilket är speciellt viktigt i miljöer där

arbetsuppgifterna är koncentrationskrävande eller där man har behov av att

kunna föra samtal obesvärat.

I föreskrifterna om buller anges insats­ och gränsvärden för buller som

kan ge hörselskador samt värden som kan tjäna som vägledning exempelvis

vid akustisk projektering och planering samt vid inköp av ny utrustning.

Förutom buller från maskinell utrustning är det viktigt att tänka på att

även den mänskliga rösten kan vara en bullerkälla, exempelvis på förskolor

och fritidshem med lekande barn och att lokalerna utformas med hänsyn

till detta. Ovidkommande tal i kontorsmiljö kan också utgöra en olägenhet,

speciellt i kontor med öppna planlösningar. Det är därför angeläget att ägna

AFS 2009:2

65

speciell omsorg åt utformningen av denna typ av kontor. Hänsyn behöver

bland annat tas till typen av verksamhet, rumsakustik, ljudutbredning samt

placering och avskärmning av störande ljudkällor. Dessutom behöver hän­

syn även tas till placering av personalen utifrån de enskilda arbetstagarnas

förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet. Öppna kontor

behöver nästan alltid också kompletteras med ljudisolerade rum för samtal,

telefonsamtal och särskilt koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Tydliga

regler för ljudalstrande aktiviteter ökar förutsättningarna för en fungerande

ljudmiljö i öppna kontor.

I utrymmen för undervisning med öppna planlösningar är risken stor för

störning och sådana planlösningar är därför endast lämpliga om man kan

säkerställa att lokalens utformning är till fördel för den typ av undervisning

som ska bedrivas.

Mer information om lokaler med öppna planlösningar finns i Boverkets

handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler”.

I lokaler avsedda för talad kommunikation, exempelvis undervisningslo­

kaler, har rumsakustiken speciellt stor betydelse för hur lokalen fungerar.

Det är därför viktigt att sådana lokaler har en för ändamålet lämplig efter­

klangstid och i övrigt är utformade så att tal lätt kan uppfattas. För bra tal­

uppfattbarhet är det också viktigt att bakgrundsbullret har en låg nivå.

För att medge återhämtning och möjlighet till samtal i en ostörd miljö är

det viktigt att även personalutrymmen som matutrymmen och pausutrym­

men är utformade och inredda så att problem med störande ljud minimeras.

Regler om ljudförhållanden för vissa lokaltyper finns i Boverkets bygg­

regler.

Till 33 §

Regler om ljud från installationer för vissa lokaltyper finns i Bover­

kets byggregler.

Genom att ställa upp vibrerande maskiner och utrustningar, exempelvis

fläktar, hissmaskinerier, motorer och kompressorer, på fjädrande element,

ofta i kombination med tunga fundament, kan man begränsa ljudspridning­

en till omgivande delar av byggnaden.

Fläktstyrda ventilationssystem ger ofta upphov till buller. Även låga ni­

våer av ventilationsbuller har visat sig störande och kan leda till försämrad

prestation i samband med koncentrationskrävande arbetsuppgifter. För att

minska bullret från ventilationssystem kan man exempelvis ägna omsorg

åt valet av fläkt och ljuddämpare, utformningen av fläktinlopp, fläktupp­

ställningen, typen av reglering, utformningen och placeringen av spjäll samt

utformningen och dimensioneringen av don och kanaler. Låga lufthastighe­

ter, mjuka krökar och gradvisa areaförändringar bör eftersträvas för att hålla

AFS 2009:2

66

nere ljudalstringen. I ventilationsinstallationer där stora luftmassor sätts i

rörelse kan infraljud alstras vilket också bör beaktas.

Till 34 §

Regler om utformning av skyltar finns i föreskrifterna om skyltar

och signaler.

El

Till 35 §

För utförande, skötsel och underhåll av elektrisk utrustning, elek­

triska anläggningar och liknande, se tillämpliga föreskrifter och allmänna

råd från Elsäkerhetsverket

.

Arbetarskyddsstyrelsen har tillsammans med andra myndigheter formu­

lerat ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och

magnetiska fält” (998, ADI 4). Där ges följande försiktighetsprincip: Om

åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kost­

nader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som

avviker starkt från vad som kan anses vara normalt i den aktuella miljön.

När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid pla­

neringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen be­

gränsas. Försiktighetsprincipen är i sig ingen generellt bindande regel utan

en rekommendation och därför frivillig. Syftet med första stycket i 35 § är att

de principer som anges i försiktighetsprincipen tillämpas i den typ av fall

som anges i paragraftexten. I normala fall kan man oftast enkelt undvika att

placera stadigvarande arbetsplatser nära elektriska anläggningar där höga

strömstyrkor eller höga spänningar förekommer.

Gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält finns i Arbetsmiljö­

verkets föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält.

Syftet med det andra stycket i 35 § är att man vid placering av uttag m.m.

ska beakta deras placering och utformning från arbetsmiljösynpunkt. Ett ex­

empel kan vara att när det gäller en kontakt som ska dras ur och sättas i ofta

så ska uttaget och kontakten placeras och utformas så att detta kan göras på

ett från arbetsmiljösynpunkt lämpligt sätt. Detta får aldrig innebära att krav

som ställs i Elsäkerhetsverkets föreskrifter inte uppfylls.

Installationer för vatten, avlopp, kyla och värme

Till 36 §

Ordet verksamheten syftar på både huvudverksamheten och verk­

samheter i anslutning till denna, som städning och personlig hygien.

Regler för utformning av varmvattensystem vid duschar, i syfte att und­

vika legionellatillväxt, finns i Boverkets byggregler.

AFS 2009:2

6

På platser där golv eller annat spolas eller där stora kärl fylls med vatten

bör slangar kunna kopplas med exempelvis snabbkoppling till tappställe.

Rimligt avstånd till dricksvatten med hänsyn till verksamhetens art inne­

bär t.ex. att hänsyn behöver tas till hur svettdrivande arbetet är. Exempel

på arbete där dricksvatten kan behövas på arbetsplatsen eller i omedelbar

närhet av den är ugnsarbete.

Krav på dricksvattenkvalitet finns i Statens livsmedelsverks kungörelse

om dricksvatten, SLV FS 200:30.

Exempel på verksamheter där handtvätt kan krävas i anslutning till ar­

betsplatsen är arbete med djur eller sprutmålning. En god personlig hygien

minskar riskerna att drabbas av sjukdom orsakad av arbetet. Tappställe för

varmt och kallt vatten ger oftast möjlighet till handtvätt.

Golvbrunnar kan behövas t.ex. vid rengöring genom spolning eller för

att undvika farliga vattensamlingar av spill, smältvatten eller kondens. En

rullbana i en diskanläggning är ett exempel på ett ställe där det normalt fö­

rekommer vattenspill. Golvbrunnar behövs normalt vid tappställen, t.ex. i

städrum och avfallsrum och vid maskiner eller grytor som töms. Även vid

en nöddusch kan det vara lämpligt att ha en golvbrunn för att underlätta

regelbunden provspolning av duschen och för att undvika vattenskador vid

långvarig spolning. Golvbrunnar bör inte placeras där man står och arbetar.

Golvbrunnar som behöver rensas ofta bör vara lätt åtkomliga.

Lämplig golvlutning mot golvbrunn är :50–:00. Om golvet läggs med

stor omsorg utan bakfall kan lutningen ibland begränsas till ytan närmast

golvbrunnen.

Till 37 §

Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt

med varma respektive kalla ytor anges i standarderna SS­EN ISO 332­

:2006 respektive ISO 332­3:2005. Boverkets byggregler innehåller krav på

heta delar av byggnader eller installationer.

Inredning och utrustning

Till 38 §

Exempel på utrustning som normalt behöver placeras på bekväm

arbetshöjd är diskmaskiner.

I förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor bör arbetshöjder vara

lämpliga både för vuxna och elever/barn. I varje barnavdelning inom för­

skolan bör det därför också finnas bord och stolar i vuxenhöjd. I barnens

kapprum behövs sittplatser för barn och vuxna.

I skolan bör exempelvis matsalens disk för mathämtning, platsen för

AFS 2009:2

68

brickinlämning, datorarbetsplatsen och skyddsutrustningen vara anpassade

även för de yngsta barnen.

Kassaarbete och frisörarbete är exempel på arbeten som bör kunna utföras

både sittande och stående. I frisörsalonger bör en frisörstol finnas för arbe­

ten som kan utföras sittande eller halvsittande.

Till 39 §

Långvarigt stillasittande arbete, exempelvis kontors­ och datorar­

bete, kan leda till ohälsa. Inredning och utrustning som genom sin utform­

ning eller placering inbjuder till rörelse och variation kan motverka detta.

Lämplig utrustning kan vara elektriskt höj­ och sänkbara arbetsbord eller

balansbord. Se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergono­

mi.

Inredning och utrustning bör väljas och placeras så att de medför så låg

exponering för luftföroreningar som möjligt. Utrustning som avger exem­

pelvis värme, föroreningar eller störande ljud bör inte placeras i samma

lokaler som permanenta arbetsplatser.

Inredning och utrustning bör vara lättstädad och utformad så att damm­

samling undviks.

Vid val och placering av utrustning bör risken för brännskador beaktas.

Det är lämpligt att heta ytor är isolerade eller har skydd mot ofrivillig berö­

ring där det behövs t.ex. på handtag av metall med en temperatur över 55 °C

och på yttre höljet på apparatur med en temperatur över 80 °C. Metoder för

bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med varma ytor anges

i standarden SS­EN ISO 332­:2006.

Krav på utformning av utrustning finns även i Arbetsmiljöverkets före­

skrifter om användning av arbetsutrustning.

Golv, väggar och tak

Till 40 §

Vissa verksamheter kräver hårda golv, t.ex. trucktrafik. Vid andra

verksamheter kan det vara lämpligt att välja golvbeläggning med lagom

svikt för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg.

Det är viktigt att golvmaterial är anpassat till den mekaniska och kemiska

påverkan det utsätts för. Ojämna golvytor medför risk för snubbling och för­

svårar städning.

Lutande golv medför ökad risk för halkning och snubbling vid gång, och

för att vagnar eller inredning kommer i icke avsedd rörelse. Vid de enskil­

da fasta arbetsplatserna är det lämpligt att golvet är utan lutning (även be­

AFS 2009:2

69

nämnt horisontellt eller ”plant”) för att olämplig arbetsställning ska kunna

undvikas.

Nivåskillnader bör så långt möjligt undvikas inom samma lokal och mel­

lan olika lokaler inom samma våningsplan. Om nivåskillnad inte går att

undvika är det lämpligare att den tas upp med ramp än med trappsteg.

Ramp bör ha lutning högst :2 och höjdskillnad högst 0,5 m mellan vil­

plan.

Isolering mot golv kan ibland behövas vid stationära arbetsplatser i kylda

lokaler och kan utföras med olika typer av trallar eller liknande.

Till 41 §

Exempel på verksamheter där elektrostatisk uppladdning av före­

mål eller personer kan medföra risk är tappning av lättantändliga vätskor,

laddning av blybatterier, elektrostatisk sprutmålning, vissa laboratoriear­

beten samt arbete med explosionsfarliga narkosgaser. Exempel på åtgärder

mot detta är s.k. halvledande golv och antistatiska skor för att undvika tän­

dande gnistor vid urladdning.

Råd om skydd mot statisk elektricitet genom jordning eller potential­

utjämning finns i svensk standard SS 421 08 22 (1).

Till 42 §

Sådana egenskaper som material, yta och fogning inverkar på hur

lätt ytskikten kan rengöras. Färgsättningen kan medverka till att rengöring­

en både kan anpassas till behovet och blir lätt att utföra. Det är särskilt vik­

tigt att golven är lätta att rengöra. Även halkrisk behöver beaktas vid val av

golvmaterial.

Det är viktigt att välja sådana ytskikt att rengöringen kan utföras med me­

toder och rengöringsmedel som innebär minsta möjliga risker för t.ex. be­

lastningsskador, allergier, eksem osv. för städpersonalen.

Vid val av ytbeklädnader på golv, väggar och tak är det viktigt att beakta

den risk för de besvär, t.ex. allergiska, som materialen i sig kan medföra för

dem som vistas i lokalen.

Vissa metoder för rengöring av golv kan medföra tekniska krav på an­

dra byggnadsdelar. Vid högtryckstvätt behövs t.ex. normalt särskilt täta och

hållbara väggmaterial och att eluttag, strömbrytare och annan elutrustning

är skyddade på ett tillfredsställande sätt.

Fönster, dörrar och portar

Till 43 §

Solinstrålning kan medföra olägenheter i form av värme och bländ­

ning, särskilt vid stora fönsterytor. Exempel på avskärmning är fasadskär­

AFS 2009:2

0

mar, markiser, persienner, värmereflekterande glas och gardiner. Utvändig

avskärmning, t.ex. markis, ger normalt bästa verkan.

Solavskärmning bör kunna varieras efter behovet för att inte i onödan

minska dagsljuset. Utförande som fast solavskärmning, dvs. sådan som inte

kan regleras, bör undvikas.

Lanterniner och takfönster bör vara så placerade att direkt solstrålning i

möjligaste mån undviks. Takkupol kan delvis behöva avskärmas.

Till 44 §

Det är viktigt att anordningar för manövrering av fönster och tak­

fönster kan nås från säker plats och i säker arbetsställning och att beslag för

uppställning är säkra. Exempel på fara till följd av uppställda fönster är att

de inte observeras vid passage eller inkräktar på arbetsutrymme. Fönster

med låg bröstning kan i uppställt läge innebära en risk för fall. I skolan ut­

gör detta en särskild risk för de yngsta eleverna. Fönsterbröstning med en

höjd lägre än 0,8 m anses här vara låg.

Till 45 §

Det är viktigt att det finns tillräcklig plats i anslutning till fönster

för fönsterputsare och plats för hjälpmedel och eventuella ställningar, både

in­ och utvändigt.

Föreskriften innebär att arbetet ska kunna utföras på ett så säkert sätt som

möjligt för både fönsterputsare och andra närvarande. För att rengöring och

underhåll av fönster ska kunna utföras säkert är det lämpligt att öppnings­

bara fönster är inåtgående.

Utåtgående fönster, fasta fönster och glaspartier som rengörs från utsidan

är exempel på när särskilda anordningar kan behövas för säker rengöring.

Exempel på anordningar är gångbrygga eller fästen för skyddsanordning

eller personlig fallskyddsutrustning.

Andra glasytor som t.ex. glastak är också exempel på när särskilda anord­

ningar normalt behövs för att rengöring ska kunna ske säkert, både in­ och

utvändigt.

Det är viktigt att risken för nedstörtning beaktas även vid inåtgående

fönster som är lågt placerade, dvs. med låg eller ingen bröstning.

Till 46 §

Lämpligt utförda och placerade dörrar och portar ger goda och

överskådliga samband, är säkra och bekväma att passera, medger transport

med vagn och passage med rullstol och medför inte risk för instängning.

Dörr i transportväg bör vara utförd så att den är lätt att öppna och på ett

enkelt sätt kunna ställas upp för säker och bekväm passage med vagn eller

börda.

Det är viktigt att dörrar placeras och utförs så att de inte orsakar klämska­

AFS 2009:2dor vid stängning eller genom att slå emot andra dörrar. Klämkraften bör

vara mindre än 50 N.

Dörrar mellan arbetslokal och korridor, gångväg eller annan starkt trafike­

rad passage bör hängas så att de går inåt mot arbetslokalen för att samman­

stötning ska undvikas. Om dörrar i utrymningsväg finns särskilda regler.

Dörrar till fläktrum bör vara hängda så att de öppnas mot förekommande

övertryck, dvs. vid fläktrum med övertryck inåt mot fläktrummet och vid

undertryck ut från fläktrummet. Vid stor tryckskillnad kan särskild anord­

ning för tryckutjämning behövas.

Om dörrar måste ha trösklar är det viktigt att dessa är låga. I transportväg

bör trösklar inte finnas eller vara låga och körbara för att inte hindra rullan­

de transporter. Tröskelhöjd över 5 mm i gångdörr kan innebära svårigheter

vid passage med vagn eller rullstol och även utgöra snubbelrisk.

Om maskindrivna portar finns bestämmelser i Boverkets byggregler

(BBR).

Fri bredd för gångdörr behöver normalt vara minst 0, m. För passage

med börda eller städvagn eller rullstol behövs normalt större fri dörrbredd,

ofta lämpligen ,0 m, och minst 0,8 m. För passage med rullstol behövs nor­

malt fritt passagemått 0,80 m, men för dörrar till mindre rum för ett fåtal

personer som kontorsrum och mindre grupprum räcker det med fritt pas­

sagemått 0,6 m. Fritt passagemått räknas när dörren är uppställd i 90°

.

Fri

bredd 0,8 m motsvarar standardkarm K 9 och ett fritt passagemått på 0,6

m. Fri bredd på 0,8 m för gångdörr kan normalt accepteras i utrymningsväg.

För passage med lastpall på lyftvagn behövs en fri dörrbredd av normalt

minst ,0–,2 m och för pall på truck normalt minst ,4–,6 m.

Fri höjd för gångdörr behöver normalt vara minst 2,0 m.

Till 49 §

Gångdörr vid port underlättar för gående att passera säkert utan

risk från fordonstrafik. Gångdörr i portblad har visat sig kunna medföra risk

för olycksfall.

Transportvägar, gångar och korridorer

Till 51 §

Transportvägar behöver normalt medge användning av transport­

hjälpmedel på hjul, s.k. rullande hantering, för att undvika olämplig arbets­

belastning vid exempelvis flyttning av patienter inom vård eller vid distri­

butionsarbete. Det är lämpligt att transportvägar görs plana, raka och korta.

Det är viktigt att utrymme finns för både transporthjälpmedel och personer,

så att arbetet kan ske på ett ergonomiskt lämpligt sätt.

Förutom för huvudverksamhetens transporter behöver möjligheterna

AFS 2009:2

2

till bekväma transporter beaktas för t.ex. städ­ och tvättvagnar, avfall, post,

kopieringspapper m.m.

Till 52 §

Syftet med hiss eller lyftanordning är att undvika ohälsa genom

olämplig belastning och olycksfall genom lyft och bärande i trappa. Särskilt

viktigt är att hiss eller lyftanordning finns för tunga och skrymmande fö­

remål. Vid hantering av lättare bördor kan även antal, frekvens och storlek

motivera hiss eller lyftanordning i stället för trappa.

Det är viktigt att hiss eller annan lyftanordning har tillräcklig kapacitet

och hastighet så att den kommer till användning.

Trappa är på grund av den fysiska belastningen normalt olämplig som

transportled. Spiraltrappa är med hänsyn till säkerheten olämplig för alla

slags transporter, även av lätta bördor.

Små höjdskillnader kan ofta tas upp med ramp. Rampens lutning bör av­

passas till de vikter som ska förflyttas. Mellan våningsplan behövs normalt

hiss. Även andra höjdskillnader, mindre än mellan våningsplan, kan vara

skäl till att hiss eller annan transportanordning behöver finnas.

Till 53 §

För gående behöver passage i allmänhet vara minst 0, m bred.

Om mötande gångtrafik förekommer behöver bredden i allmänhet ökas

till minst ,2 m. Huvudgång behöver vanligen ha ytterligare större bredd.

Utrymningsvägar dimensioneras enligt särskilda regler.

Transportvägar behöver vanligen vid enkelriktad trafik vara minst 0,6

m bredare eller vid mötande trafik 0,9 m bredare än förekommande fordon

inklusive last. För passage med städvagn eller städmaskin behövs normalt

minst 0,8 m.

För passage med rullstol behövs normalt minst 0,8 m. För vändning av

rullstol behövs normalt minst ,3 m. Dessa mått gäller manuell eller liten el­

driven inomhusrullstol. För vändning med eldriven mindre utomhusrullstol

fordras minst ,5 m. Ramp för rullstol bör ha lutning högst :2 och höjd­

skillnad högst 0,5 m mellan vilplan. En ramp med lutningen högst :20 är

säkrare för användaren.

Det är i allmänhet lämpligt att fri höjd i gång­ och transportvägar är minst

2, m. Det behövs vanligen ett fritt utrymme av minst 0,2 m över högsta

förekommande fordon inklusive last.

Enstaka balkar, rör och andra utskjutande element i höjd och sida som

inte lätt uppmärksammas förses lämpligen med varselmärkning för att und­

vika sammanstötning.

AFS 2009:2

3

Till 54 §

Vad som är tillräckligt säkerhetsavstånd beror av t.ex. trafikmängd,

fordonstyp, hastighet, last och sikt och behöver bestämmas efter förutsätt­

ningarna i det enskilda fallet.

Där gångtrafik av säkerhetsskäl behöver vara avskild från fordon, t.ex. vid

hörn, bör avskiljningen lämpligen ske genom räcke eller annan motsvarande

skyddsanordning, som bör vara varselmärkt där det behövs.

Till 55 §

Transportväg behöver normalt vara markerad, med heldragna

begränsningslinjer.

Till 56 §

För att undvika olämplig arbetsbelastning vid transporter behöver

det i princip finnas möjlighet till rullande hantering inom varje våningsplan.

Hindrande trappsteg och trösklar bör därför inte förekomma. Det är viktigt

att underlätta både tyngre transporter och t.ex. passage med städvagnar.

I gångvägar är även snubbelrisken ett skäl att undvika enstaka trappsteg.

Även mindre nivåskillnader och trösklar bör undvikas för att underlätta

transporter och minska risken för snubbling.

Om enstaka trappsteg inte kan undvikas bör trappan normalt ha minst tre

trappsteg. Sådana trappsteg i korridor bör förses med varselmärkning och

belysning samt i regel körslänter för vagn, rullstol e.dyl.

Det är lämpligt att en liten nivåskillnad överbryggas med ramp istället för

med trappsteg.

Trappor och fasta stegar

Till 57 §

För att en trappa ska kunna användas lätt och säkert behöver trap­

pans lutning, stegens utformning och övriga mått vara väl anpassade till

trappans användning.

Trappor som är utförda enligt svensk standard SIS 9 0, Trappelement

– grundläggande mått, är vanligen lämpliga. Lämpligt minsta stegdjup är

vanligen 0,25 m och därtill passande största steghöjd 0,5 m, vilket innebär

en lämplig största lutning av ca 35°.

Trappor med mer än 18 steghöjder bör lämpligen delas upp i två eller flera

trapplopp med mellanliggande vilplan.

Det är viktigt att den fria höjden i trappor är tillräcklig.

Trappor som är högre än tre steghöjder behöver normalt ha räcke och led­

stång. Ledstång placeras lämpligen på en höjd av 0,9 m, mätt vid stegnosen.

Ledstång fungerar som stöd men också för att hejda ett påbörjat fall. Led­

stång bör finnas på båda sidor om trappan. Breda trappor kan behöva delas

upp med ledstång mellan filerna.

AFS 2009:2

4

Alla övergångar mellan golv och trappa behöver vara lätta att uppmärk­

samma, för att minska risken för olycksfall. I vissa fall kan det därför vara

nödvändigt med en särskild markering av framkanten på trappavsatsen vid

översta sättsteget och trappans nedersta plansteg.

Om fönster finns intill trappa är det viktigt att risken för fall genom fönst­

ret är förebyggd.

För trappor och lejdare utomhus är det lämpligt att trappsteg och vilplan

utförs av gallerdurk eller motsvarande för att minska vattensamling och

isbildning.

Spiraltrappa anses säkrare än den raka därför att man för den ständiga

riktningsändringen behöver ägna uppmärksamheten åt trappan, gå sakta

och hålla i ledstången. Av samma skäl är den dock olämplig för den som har

en börda. Med avseende på säkerheten bör en trappa därför normalt vara ut­

förd som spiraltrappa endast om trafiken i trappan är ringa och om trappan

inte används vid varutransport.

En trappa bör normalt inte vara smalare än 0,8 m. I en rak trappa som ut­

gör huvudkommunikationsled eller där bårtransport kan förekomma är det

lämpligt att bredden är minst ,2 m.

Lämplig trappbredd i spiraltrappor är i allmänhet 0,8–,0 m. De bör inte

ha mindre bredd än 0,8 m för att ge tillräckligt utrymme, och inte större

bredd än ,0 m för att ledstängerna ska vara inom räckhåll från gånglinjen.

Till 58 §

En nedåtgående trappa eller trappsteg direkt efter en dörr medför

risk för fall. Golvnivån bör därför vara lika före och efter dörren, och trapp­

planet behöver ge utrymme för att en gående ska kunna stanna upp före

trappan vid nedåtgående och kunna öppna dörren på ett säkert sätt vid

uppåtgående. Trapplanet bör normalt vara lika djupt som trappan är bred.

Till 59 §

Med stege jämställs här lejdare och andra branta uppstigningsan­

ordningar.

Exempel på skydd mot nedstörtning är att stegen förses med ryggskydd

eller att personlig fallskyddsutrustning med styrt glidlås på fast förankrings­

lina eller skena används. För att ett ryggskydd ska skydda mot fall utan att

annars vara till hinder behöver vanligen avståndet mellan stegen och rygg­

skyddet vara ca 0,65 m.

Exempel på lämpligt utförande av ryggskydd på stege finns i svensk stan­

dard SS 83 3 40.

En stege som är högre än 0 m bör lämpligen ha vilplan. Därefter bör vil­

plan placeras med högst 6 m avstånd.

AFS 2009:2

5

För fasta tillträdesanordningar till tak och på skorsten finns även bestäm­

melser i Boverkets byggregler (BBR).

Varumottag, kajer och ramper

Till 60 §

Med varumottag avses t.ex. angöringsplatser för fordon, lastkajer,

uppställningsplatser för gods och transportvägar.

Beroende på godsets mängd och tyngd kan behovet av varumottag vara

olika. Den lämpliga lösningen kan efter behov vara t.ex. en större kajanlägg­

ning, en lastkaj som är gemensam för flera arbetslokaler, avlastning med

truck i marknivå eller, vid små mängder, att varor tas emot via lokalens van­

liga entré. Även kombinationer kan förekomma, t.ex. av lastkaj och avlast­

ning i marknivå.

Varumottag behöver normalt medge rullande hantering av gods och er­

forderlig användning av lyfthjälpmedel.

Varumottag bör ha tillräcklig kapacitet för att begränsa hanteringen och

undvika onödig omflyttning av gods. Det är viktigt att där finns tillräcklig

uppställningsplats för normalt ankommande och avgående gods, returför­

packningar, emballage och avfall.

Varumottag bör dimensioneras och utformas för erforderliga hanterings­

hjälpmedel och så att manuella lyft och manuell hantering kan ske i gynn­

samma arbetsställningar, bl.a. inte över axelhöjd eller under knähöjd.

Varumottag bör placeras nära lager, hiss etc. så att transporterna begrän­

sas. Angöringen bör vara sådan att fordonen står horisontellt och att bryggan

eller motsvarande för transporten mellan fordon och kaj har liten lutning.

Råd om arbetsmiljö m.m. vid varumottag för lastbilar finns i handboken

”BÄTTRE varumottag!” från TYA (Transportfackens Yrkes­ och Arbetsmiljö­

nämnd), 2006.

Till 61 §

Väl fungerande tillfartsvägar, manöverutrymme och uppställ­

ningsplatser för fordon är viktiga för att trafikrisker ska kunna undvikas

kring lastkajen. Mellan uppställda fordon bör en tillträdesled för gående,

med minsta bredd 0,7 m mellan inbackningslinjerna, finnas.

Det är viktigt att lastkajer och tillfarter är anpassade för den typ av fordon

som levererar varorna, bl.a. för att undvika den manuella hantering som blir

nödvändig när en bil inte kan angöra.

Till 62 §

Kajens mått bör avpassas till mått och mängd för det gods, retur­

gods och emballage som ska hanteras och ställas upp tillfälligt. Dessutom

bör utrymme avsättas för manövrering av fordon och redskap.

Det är lämpligt att minst en av kajens lastplatser har en kajbrygga eller

AFS 2009:2

6

ett lyftbord samt att kajkanten, kajbryggan och lyftbordet förses med varsel­

märkning.

Tillträdesled kan förutom trappa vara t.ex. lejdare eller ramp. Trappor vid

lastkajer bör placeras och utformas med beaktande av risken att de blir på­

körda. Det är viktigt att avkörningsskydd utformas så att risken för att nå­

gon ska falla eller snubbla undviks.

Till 63 §

Det är viktigt att skyddstak placeras på en sådan höjd att lastfor­

don kan angöra på planerat sätt.

Till 64 §

Vid lastkajer utomhus och vid andra varumottag bör förbindelse

med arbetslokalerna utformas så att avgaser från fordon inte tränger in.

Skyddsanordningar och nödutrustning

Skydd mot fall och ras

Till 67 §

Dörren till en lastöppning i väggen bör vara inåtgående eller

utförd som skjutdörr. Skyddsanordningen i öppningen kan utgöras av en

grind eller bom med skyddshöjden minst , m eller av handtag på båda

sidor om öppningen, placerade ca ,5 m över golvet.

Skydd mot fall utförs normalt lämpligast som skyddsräcke.

Om glasytor saknar skyddsräcke eller annat skydd mot fall bör glaset vara

utfört av laminerat säkerhetsglas. Exempel på andra skyddsanordningar för

speciella arbeten, t.ex. fönsterputsning, är monterbara skyddsanordningar

eller personliga fallskydd. Risken för fall bedöms utifrån den oskyddade

öppningens storlek och fallhöjden. Det är i allmänhet lämpligt att räcke med

en höjd av minst 1,0 m finns om fallhöjden är större än 0,5 m. Om fallhöjden

överstiger 3 m bör räcket vara minst , m högt. Räcket i en trappa bör ha en

höjd av minst 0,9 m.

En lastkaj eller plattform som är avsedd för lossning och lastning av väg­

och spårbundna fordon från fordonens långsida kan förses med fallskydd

t.ex. genom borttagbara stolpar med kättingar däremellan.

En öppning i golvet till en varustört kan vara svår att förse med skydds­

täckning eller räcke. I sådant fall kan den istället ha en horisontell skydds­

skärm placerad ca 0,6 m ovanför golvöppningen.

För att hindra passage under en lastöppning kan en skyddsram hängas

upp ca ,5 m över golvet.

En lucka eller skyddstäckning som öppnas manuellt bör normalt ha lyft­

handtag. Det är lämpligt att tyngre luckor öppnas med spel eller någon an­

nan lyftanordning, som är självhämmande. Luckan kan också behöva förses

AFS 2009:2med en upphakningsanordning. Det är viktigt att lyfthandtag o.dyl. utfor­

mas så att man inte snubblar på dem.

Till 69 §

För att begränsa fallrisken bör räcken enligt Boverkets byggregler,

(BBR), vara minst , m höga. För att kunna hindra fall under eller genom

ett räcke behöver räcket normalt dels ha en minst 0, m hög fotlist, dels vara

tvåledigt, eller ge motsvarande skydd. Med tvåledigt avses här att räcket

har två följare som placeras vid överkanten respektive på halva höjden. För

barnsäkerhet i förskola och skola, se Boverkets byggregler, (BBR).

Nödbelysning

Till 70 §

Exempel på var nödbelysning kan behövas är kemisk industri, ke­

miska och biologiska laboratorier och frysrum.

Skydd mot instängning

Till 71 §

Lämpligt skydd mot instängning är att dörren görs lätt öppnings­

bar även inifrån. Detta är särskilt viktigt att beakta för rum med farlig miljö,

t.ex. stark värme, stark kyla eller syrebrist.

Skydd vid sammanstötning mot glasytor

Till 72 §

Provningsmetoder för motstånd mot tung stöt och klassindelning

för planglas finns i SS-EN 12600. Om glasytan är oskyddad och avståndet

mellan underkant glasyta och golv är mindre än ,5 meter bör glaset vara

utfört av härdat eller laminerat säkerhetsglas i kommunikationsutrymmen

för att förhindra skärskador. Regler om glas finns även i Boverkets byggreg­

ler (BBR).

Nöddusch och ögonspolningsanordning

Till 73 §

Vägledning för placering och utformning av anordning för ögon­

spolning och nödduschning samt krav på funktionskontroll av dessa an­

ordningar framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och

krisstöd.

AFS 2009:2

8

Varselmärkning

Till 74 §

Glasytor i nivå med yttertak är ett exempel på område som behö­

ver markeras.

Reglerna för varselmärkning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

skyltar och signaler och för varselmärkning till skydd mot elfara i Elsäker­

hetsverkets starkströmsföreskrifter.

Larm och utrymning

Utrymning

Till 75 §

Det är särskilt viktigt att vid planering beakta konsekvenserna av

en brand, gasutströmning eller annan händelse som inträffar på från utrym­

ningssynpunkt ogynnsam plats.

Behovet av åtgärder kan variera väsentligt och påverkas av många fakto­

rer, t.ex. verksamhetens art och omfattning, byggnadens och lokalens storlek,

utformning och belägenhet, räddningstjänstens insatstid samt om en brand

lätt får snabbt förlopp och spridning och om gasutströmning kan innebära

explosionsrisk.

Vid arbete i t.ex. en behållare bör en manhålsöppning ha sådana mått att

det är möjligt att ta sig in och ut iförd personlig skyddsutrustning – om inte

en riskbedömning visar att detta är onödigt. Kraven i svensk standard SS

9, Inspektionsöppningar och manhål – mått, kan i dessa sammanhang

fungera som vägledning.

Situationen för arbetstagare kan påverkas av antalet ”icke­arbetstagare” i

en lokal, t.ex. sjukhus, varuhus, restaurang. Sådana personer har ofta dålig

lokalkännedom och kan av olika skäl behöva hjälp för att komma ut vid en

utrymning. Även barn är en specifik grupp då det gäller utrymning.

För att underlätta för arbetstagare med funktionsnedsättning att utrymma

arbetsplatserna innan kritiska förhållanden uppstår (egenutrymning) bör

utrymningsvägarna utformas utan trappor eller andra hinder för rullstols­

burna och synskadade och förses med lätthanterliga öppningsanordningar

till dörrar i utrymningsvägen.

Om egenutrymning för en rörelsehindrad inte är möjlig är en tillfällig ut­

rymningsplats, inom egen brandcell, där man kan invänta hjälp i anslutning

till trappan en lösning. Se även handboken Utrymning för alla från Svensk

Byggtjänst.

Tidpunkten för när kritiska förhållanden vid brand uppstår är beroende

av bl.a. värmestrålning, lufttemperatur, rökgasnivå och koncentration av

giftiga gaser.

AFS 2009:2

9

Termen utrymningsväg används i föreskrifterna så som den definierats

för brandtekniska sammanhang i Plan­ och byggtermer 994, utgivna av

Tekniska nomenklaturcentralen. Med utrymningsväg avses där väg från en

brandcell till det fria eller till en annan säker plats.

Annan säker (flykt-)plats kan utgöras av mobil eller fast räddningskam­

mare. (Se föreskrifterna om bergarbete).

Utrymningsfrågor behandlas även i andra föreskrifter från Arbetsmiljö­

verket. Se Andra aktuella regler m.m.

Till 76 §

Att utrymningsvägar ska vara tillgängliga och hållas fria från

hinder avser inte endast fysiska föremål på själva utrymningsstråket utan

även annat som finns inom utrymningsvägen och som kan utgöra hinder för

utrymning. Det kan t.ex. vara lättantändliga material som papper och tyg

som alstrar rökgaser och värme vid brand eller gasledningar som vid brott

omöjliggör en utrymning. Kravet på att utrymningsvägar ska hållas fria från

hinder omfattar vintertid även undanröjande av snö och is som blockerar

utrymningsvägar.

Till 77 §

På vissa arbetsställen finns i stor omfattning låsta utrymmen som

exempelvis i sjukvården och kriminalvården. System för låsning av utrym­

ningsvägar på sådana arbetsställen bör väljas efter verksamhet och klientel

och så att utrymning av arbetstagare inte försvåras.

Till 78 §

Exempel på arbetsplats, som avses är utrymmen mellan hyllor el­

ler staplar i höglager, traversförarrum eller vissa typer av maskinrum. Andra

exempel är utrymmen i vilka vanligen endast arbete av tillfällig art förekom­

mer i samband med tillsyn, rengöring eller reparation, t.ex. kulvert, cistern,

transformatorrum.

Exempel på åtgärder kan vara

– att trucktransport mellan hyllrader eller staplar i höglager sker så att

truckförare eller annan person inte löper risk att bli innestängd,

– att traversförarutrymme förses med utrustning som underlättar utrym­

ning samt

– att arbete i visst utrymme tillåts endast om annan person finns inom

syn­ och hörhåll eller om personkontakt upprätthålls med hjälp av radio.

Nödbelysning för utrymning

Till 79 §

Låg placering av armaturer för nödbelysning bör eftersträvas. På

golvet i gångstråket bör nödbelysningen ha en belysningsstyrka av minst 

AFS 2009:2

80

lux på det sämst belysta stället. Lokalt kan högre belysningsstyrka vara mo­

tiverad, exempelvis i trappor.

Förläggning och utförande av elkablar till nödbelysning och allmänbelys­

ning i utrymningsvägar behandlas i gällande byggnadsbestämmelser från

Boverket.

Det finns även en CEN-standard för nödbelysning, EN-SS 1838. Standar­

den behandlar olika typer av nödbelysning och även skyltar för utrymning.

Skyltning och markering för utrymning

Till 80 §

Skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning behöver

normalt finnas vid dörr till och i utrymningsväg samt för att visa utrym­

ningsvägars sträckning och vägen dit. I utrymningsväg kan skyltar behövas

särskilt där risk för misstag finns, t.ex. vid riktningsändring eller förgrening.

Bestämmelser om utformning av skyltar som utmärker utrymningsväg

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler.

Till 81 §

Exempel på när en utrymningsväg eller väg till utrymningsväg

kan behöva ha sina ytterkanter markerade är där hantering, uppläggning

eller transport av materiel, produkter, emballage eller truckparkering kan

innebära risk för att utrymningsvägen blir helt eller delvis blockerad.

En linje, som markerar utrymningsvägens ytterkant, underlättar utrym­

ning, speciellt när brandrök utvecklas och sikten försämras. Eftersom sikten

är bättre vid golvnivån, är det lämpligt att markeringen görs direkt på golv

eller lågt på vägg.

Utrymningslarm

Till 83 §

Exempel på arbetslokal som avses i 83 §, första stycket är:

– Sådan större och svåröverskådlig arbetslokal där brand, gasutström­

ning, syrebrist e.d. kan uppstå utan att detta tillräckligt snabbt kan upp­

märksammas av alla i lokalen.

– Arbetslokal där öppen eld eller annan tändkälla används i verksamhe­

ten samtidigt som i lokalen finns brännbart ämne av sådant slag och i sådan

mängd att brand som innebär risk för ohälsa eller olycksfall kan inträffa.

Observera att det enligt 3 § förordningen (SFS 988:45) om brandfarliga

och explosiva varor är förbjudet att hantera brandfarliga eller explosiva

varor i sådan arbetslokal.

– Arbetslokal där brand kan få snabb spridning eller ge upphov till far­

AFS 2009:2

8

liga brandgaser, t.ex. höglager eller lokal för tillverkning eller förvaring av

plast, färg eller papper.

– Arbetslokal för tillverkning och hantering av gas av sådant slag och i

sådan mängd att en farlig gasutströmning kan inträffa.

– Arbetslokal belägen under marknivå, från och med andra våningen un­

der marknivån.

– Isolerat rum, t.ex. av typ frysrum.

– Arbetslokal där syrebrist kan uppstå t.ex. vid öppen lagring av reduce­

rande ämnen som sulfider och sulfiter.

– Arbetslokal där personal riskerar att utsättas för hot eller våld eller där

arbetsplatsen riskerar att bli utsatt för sabotage eller bombhot.

Exempel på arbetslokal, som avses i 83 §, andra stycket, är mindre kontor,

förskola o.d.

Läs mer om krav på överfallslarm i föreskrifterna om våld och hot.

Till 84 §

Larmsignal kan behöva uppfattas även i utrymme som är ljudiso­

lerat eller har hög ljudnivå och i utrymme, där personal uppehåller sig till­

fälligt, t.ex. i personalutrymme och normalt obemannat förråd.

Det är viktigt att larmsignal för utrymning inte är förväxlingsbar. Den kan

utgöras av ljud­ eller ljussignal eller vid behov av bådadera exempelvis då

det finns personer med nedsatt syn eller hörsel på arbetsplatsen.

Signal som varnar för brand kan behöva ha annan karaktär än signal som

varnar för t.ex. gasutströmning eller syrebrist. Ett motiv härför är att åtgär­

derna varierar beroende på vilken typ av händelse som inträffat.

Vid strömavbrott bör larmanläggningens funktion kunna upprätthållas

under minst 60 minuter.

Till 85 §

Vilken typ av larmanordning som behövs beror på vilken risk­

situation som kan uppstå. I många fall räcker det med en enkel anordning,

t.ex. larmknapp, signalledning och signaldon.

Utrymningslarm som utlöses automatiskt av detektor kan behövas om

brand eller gasutströmning kan innebära akut fara för personalen, t.ex.

därför att brand lätt får snabbt förlopp och spridning, för att brandgaserna

snabbt försvårar sikten eller för att utströmmande gas snabbt kan orsaka

kvävning eller förgiftning.

Där det finns automatiskt brandlarm anslutet till räddningstjänst kan, där

så är lämpligt, det automatiska brandlarmet och det utrymningslarm som

avses i föreskrifterna samordnas.

Det är inte alltid så att larmsignal behöver leda till omedelbar utrymning.

AFS 2009:2

82

I vissa fall kan ett enkelt och snabbt genomfört åtgärdsprogram minska eller

helt eliminera de risker som annars kunnat uppstå.

Till 86 §

I vissa fall kan larmanordning behöva kontrolleras oftare än en

gång per kvartal, t.ex. där miljön är korrosiv eller där åverkan kan före­

komma.

Särskilda risker vid brand

Till 87 §

Särskilda åtgärder för att underlätta utrymning kan vara av såväl

teknisk som organisatorisk karaktär. Tekniska åtgärder såsom automatisk

brandsläckningsanordning för att underlätta utrymning kan behövas där

det i verksamheten hanteras t.ex. större mängder plast, färg eller papper.

Ytterligare utrymningsväg(­ar) eller annan byggnadsteknisk åtgärd kan ge

likvärdigt skydd. Organisatoriska åtgärder i form av en brandskyddsorgani­

sation och extra utbildning av personalen kan vara andra sätt att uppnå må­

let. Regler om detta finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

arbetsmiljöarbete.

Vid valet av åtgärd är det viktigt att noga bedöma för­ och nackdelarna

med alternativen i förhållande till brandrisken och personsäkerheten. Det är

viktigt att i dessa frågor samråda med räddningstjänsten i kommunen.

Med automatisk brandsläckningsanordning avses olika typer av sprink­

lersystem med olika förmåga att släcka eller begränsa branden. Systemen

fungerar som punkt­, del­ eller helskydd. Tiden från brandstart till släckin­

sats bör noga beaktas då starttiden hos olika släcksystem varierar.

En väl fungerande och anpassad sprinkleranläggning bör dock innebära

att släckinsatsen kommer igång snabbt, vilket ökar möjligheten att släcka

eller begränsa en brand och därmed genomföra en trygg utrymning.

Betydelsen av de i byggnaden eller arbetslokalen vidtagna åtgärderna, så­

väl tekniska som organisatoriska, ökar ju längre insatstid räddningstjänsten

har, och är av särskilt stor betydelse för personsäkerheten om branden

bedöms kunna få snabb spridning och stor omfattning.

Riktlinjer för automatisk vattensprinkleranläggning finns utgivna av

Svenska Brandskyddsföreningen i SBF 20, Regler för automatisk vatten­

sprinkleranläggning som är anpassad till standarden SS­EN 2845 Automa­

tiska sprinklersystem – utförande, installation och underhåll.

Till 88 §

Utrymme som avses i 88 § kan ha automatisk släckanordning med

koldioxid eller annat lämpligt släckmedel. Sådan släckanläggning används

i speciella fall, t.ex. för teknisk anordning där brand kan uppstå i brandfar­

AFS 2009:2

83

lig vara, i utrymme för elektrisk starkströmsanläggning eller för datacentral.

Riktlinjer för koldioxidanläggning finns utgivna av Svenska Brandskydds­

föreningen i SBF 5, Regler för koldioxidsläckanläggning.

Utlösningen av sådant släckmedel bör ske med viss fördröjning efter lar­

met, så att utrymning kan ske innan akut risk för skador uppstår. Svenska

Brandskyddsföreningen har gett ut regler även för gassläckmedel. SBF 500,

Regler för inert gasanläggning som är anpassad till standarden EN 5004­.

Andra åtgärder är varningsskyltar och instruktioner för arbete i utrymme

där koldioxid- eller annan lämplig släckanläggning finns och för blockering

av sådant släckmedel när arbete pågår på släckanläggningen.

Utrymningsplan

Till 89 §

Ofta är det lämpligt att anslå minst en utrymningsplan på varje

våningsplan.

Gemensam återsamlingsplats kan med fördel ordnas för personal som

arbetar tillsammans. Detta ökar möjligheterna att kontrollera att alla har

kunnat återsamlas.

Exempel på hur en utrymningsplan kan vara utformad finns i svensk

standard SS 285.

Särskilda bestämmelser om beredskapsplan vid användning av biolo­

giska agens i riskklass 3 och 4 finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikro-

biologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Bered­

skapsplanen omfattar även utrymningsplan.

Personalutrymmen

Allmänt

Till 90 §

I vissa fall kan flera företag dela på personalutrymmen. Om flera

mindre företag har sin verksamhet inom en byggnad eller inom ett begrän­

sat område, finns det inget som hindrar att arbetsgivarna tillhandahåller

gemensamma personalutrymmen, förutsatt att föreskrifterna följs. Då per­

sonalrum är gemensamma för flera arbetsgivare kan detta innebära att det

behövs särskilda överenskommelser för ordning, städning o.d.

Där en arbetsgivare driver den huvudsakliga verksamheten och endast

ett fåtal arbetstagare har en annan arbetsgivare förekommer det att alla an­

vänder samma personalutrymmen. På t.ex. en bussterminal kan det vara

praktiskt att även kioskpersonal använder personalutrymmen som främst är

avsedda för de anställda vid terminalen.

a) Att personalutrymmenas placering ska vara anpassad till arbetets natur

AFS 2009:2

84

innebär bl.a. att det i allmänhet är acceptabelt att arbetstagare utomhus har

längre avstånd till personalutrymmen än arbetstagare inomhus. Det ligger

ofta i arbetsuppgiften för t.ex. en hamn­ eller parkarbetare att röra sig inom

ett vidsträckt område. Å andra sidan kan det inom ett vidsträckt arbetsställe

behövas fler personalutrymmen med hänsyn till antalet arbetstagare än vad

som anges under respektive avsnitt i dessa föreskrifter med kommentarer.

Vid arbete och tjänstgöring i en brukares eller omvårdnadstagares bostad

kan arbetsgivaren i vissa fall behöva ordna med personalutrymmen utanför

bostaden.

Arbete utanför ett fast driftsställe kan ha mycket varierande karaktär och

varaktighet. Samma regler för personalutrymmen gäller dock och oavsett

arbetsförhållandena är det angeläget att personalutrymmena är så bra som

möjligt. Möjligheten att transportera bodar m.m. samt att ansluta el, vatten

och avlopp varierar emellertid från fall till fall. Det är givetvis lättare att

ordna personalutrymmen med relativt hög standard där arbete pågår under

lång tid och arbetsplatsen har bra vägförbindelser, än där dessa förutsätt­

ningar saknas.

Det förhållandet att de som genomgår utbildning jämställs med arbetsta­

gare vid tillämpningen av dessa föreskrifter innebär inte att denna kategori

i alla hänseenden och i alla utbildningsverksamheter har samma behov av

personalutrymmen som arbetstagarna i verksamheten. Förutom de variatio­

ner i arbetsmiljö som normalt finns mellan olika typer av verksamheter och

arbetsplatser finns inom utbildningsväsendet också stora variationer i såväl

utbildningens natur och varaktighet som elevernas bundenhet till utbild­

ningslokalerna. För framför allt högskolestuderande med ett fåtal föreläs­

ningar i veckan eller med begränsad schemalagd närvaro gäller andra förut­

sättningar än de som gäller för arbetstagarna vid universitet och högskolor.

Vid yrkesutbildning inom högskoleområdet gäller däremot normalt samma

förutsättningar för de studerande som för arbetstagarna.

Exempel på hur personalutrymmen för arbetsplatser utanför ett fast drifts­

ställe kan ordnas finns i tabellen.

AFS 2009:2

85

Förutsättningar

Exempel på arbete

Personalutrymme

. Arbete på samma

ställe under längre

tid där det är rimligt

att ordna anslutning till

el, vatten och avlopp.

Byggnadsarbete.

I vissa fall väg­

och anläggningsar­

bete på större

arbetsplats.

Personalbodar.

Tillfälligt upplåtet ut­

rymme i en byggnad

(t.ex. vid ombyggnad

eller s.k. ROT­arbete).

2. Arbete på skiftande

platser där det inte

är rimligt att ansluta

till vatten och avlopp.

Byggarbete på mindre

arbetsplats. Skogs­

arbete. Linjearbete.

Vissa vägarbeten.

Arbete långt från fasta

personalutrymmen

(i vissa fall jord­

bruksarbete och

trädgårdsarbete).

Personalbodar an­

passade för att kunna

föras fram på sämre

vägar eller i terräng.

Undantagsvis och

främst sommartid

mindre rastvagn eller

dylikt.

3. Arbete där arbets­

tagare förflyttar sig

längre sträckor under

dagen, ibland i terräng.

Ambulerande arbete

(service­ och jour­

arbete m.m.).

Fordon som inretts

med matplats, tvätt­

möjlighet och någon

typ av portabel toalett.

Personalutrymmen på

andra arbetsställen

eller dylikt.

b) Vid beräkning av hur många arbetstagare som kan komma att använda

ett personalutrymme är det flera faktorer som har betydelse. En faktor är ar­

betstiderna på arbetsstället. Vid skiftarbete kan det t.ex. räcka med att perso­

nalutrymmena är anpassade till antalet personer i ett skiftlag om lagen nor­

malt inte behöver använda dem samtidigt. Observera dock att varje arbets­

tagare behöver eget klädskåp, klädfack eller annat lämpligt arrangemang

när föreskrifterna kräver skilda utrymmen för privata kläder och arbetsklä­

der. Avlöser skiften varandra i omklädningsrummen innebär föreskriften att

rummen behöver ha plats för båda lagen.

Om det på ett arbetsställe arbetar personal som har en annan arbetsgivare

kan detta också ha betydelse för personalutrymmenas storlek och antal. Frå­

gan blir då hur ofta och hur länge icke anställd personal arbetar på arbets­

stället. Även arbetstiderna för dessa inverkar. Ofta kan vissa personalutrym­

men behövas för städpersonal som inte är anställd hos den arbetsgivare där

städning utförs. På stora arbetsställen där underhåll av maskiner och bygg­

AFS 2009:2

86

nader utförs kontinuerligt av personal som inte är anställd på arbetsstället

behövs personalutrymmen även för denna personalgrupp.

Om exempelvis bevakningspersonal arbetar på andra tider än den ordina­

rie personalen behövs ofta inga extra personalutrymmen för bevakningsper­

sonalen på bevakningsstället.

c) I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns regler om åtgärder för att

arbetsförhållanden ska lämpa sig för både kvinnor och män.

Till 91 §

Exempel på sådant som påtagligt kan försämra personalutrymmets

funktion är att maskiner, datorer, kopiatorer eller material placeras där. För

vård och förvaring av motorsågar och drivmedel är det särskilt föreskrivet

att motorsågsrum ska finnas och vara skilt från personalutrymme. Se Arbets­

miljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Exempel på när annan verksamhet inte försämrar användningen som per­

sonalutrymme är då personalmatsalen används som kurs­ eller möteslokal

på tider när den inte används för sitt ordinarie ändamål.

Till 92 §

Utrymme för värdesaker kan vara t.ex. förvaringsfack, klädskåp,

skrivbord, hurts eller låsbart rum.

I skolan kan lösningarna för att förvara värdesaker variera beroende på

skolans lokala regler och elevernas behov av att förvara värdesaker, lärome­

del och annan utrustning.

Klädutrymme

Till 93 §

Vilka åtgärder som kan behövas till skydd mot nedsmutsning, ska­

dor och stöld under förvaringen får bedömas från fall till fall bl.a. med hän­

syn till verksamhetens art, arbetsställets storlek och belägenhet, om andra

än arbetstagarna vistas på arbetsstället och andra lokala förhållanden. Vid

renligt arbete, t.ex. på kontor, kan kapprum eller klädskåp i arbetslokalen

vara lämplig förvaringsplats för privata kläder.

I en skola kan förvaringen av elevernas ytterkläder variera bl.a. beroende

på elevernas ålder. Förvaring av ytterkläder kan ske i anslutning till klass­

rummen, t.ex. i elevskåp i korridoren eller i ett från korridoren avskilt kapp­

rum.

Om ett omklädningsrum eller annat klädutrymme är så beläget att arbets­

tagarna inte kan gå inomhus till ett annat personalutrymme eller till sin ar­

betsplats, behövs ofta möjlighet att hänga upp ytterkläder i eller intill arbets­

lokalen eller personalutrymmet.

Skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder kan ordnas

AFS 2009:2

8

på olika sätt. Privata kläder som används vid smutsande, illaluktande eller

svettdrivande arbeten likställs i detta avseende med arbetskläder. Åtskillna­

den kan åstadkommas med t.ex. två klädskåp, ett klädskåp med mellanvägg

eller ett klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder.

Ventilation i klädskåp är önskvärd särskilt för arbetskläder.

Klädskåp bör ha sådana mått att kläder kan hängas på galge. Där arbetet

så kräver kan fack eller skåp behöva vara 40 cm breda eller bredare för ut­

rymmeskrävande kläder.

I en personalbod behöver i allmänhet varje arbetstagare klädskåp för pri­

vata kläder och skåp eller fack för arbetskläder. Motsvarande förvaringsut­

rymmen behövs normalt också i de delar av en byggnad som utnyttjas som

personalutrymmen vid reparations­ och underhållsarbete.

I fordon, mindre rastvagnar och liknande kan klädförvaringen ofta ord­

nas på annat lämpligt sätt än genom klädskåp.

Inom jordbruket kan ombyte och klädförvaring t.ex. ske i utrymme som

tillhandahålles i arbetsgivarens bostad.

Se även 94 § med kommentarer.

Till 94

§ Åtskild förvaring kan åstadkommas med t.ex. två klädskåp, ett

klädskåp för privata kläder och ett öppet klädfack för arbetskläder eller skil­

da omklädningsrum.

Exempel på arbeten där det kan behövas skilda förvaringsplatser är djur­

hållning och arbete vid avloppsreningsverk.

Arbeten där särskilda skyddskläder behövs är t.ex. arbete med försöks­

djur, asbest, härdplastkomponenter eller vissa bekämpningsmedel. Se även

Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter om dessa arbeten. Kläder som används

på arbetet för att skydda mot t.ex. smitta är skyddskläder, se även Arbets­

miljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning om arbetsgivarens

ansvar för förvaring av skyddskläder och föreskrifterna om mikrobiologiska

arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

Vissa skyddskläder kan vara bundna till platsen där de används. Skydds­

kläder för hemtjänstpersonal kan till exempel ofta förvaras i badrummet hos

vårdtagaren.

Omklädningsrum

Till 95 §

Omklädningsutrymmen behövs om verksamhetens art är sådan att

ombyte till arbetskläder eller skyddskläder på arbetsstället behövs. Exempel

på verksamheter där ombyte behövs på grund av att arbetet är smutsande

eller svettdrivande eller för att det finns risk att stark lukt fastnar i kläder­

AFS 2009:2

88

na är verkstäder, gruvor, bagerier, restaurangkök, snickerier, stenhuggerier,

stålverk och gjuterier. Utrymmen för ombyte kan även behövas vid annat

arbete, till exempel om särskild arbetsklädsel krävs och en riskbedömning

visar att ombyte behöver göras på arbetsstället.

Om skyddskläder används utanpå privata kläder eller arbetskläder, till

exempel skyddsrock, är det inte säkert att omklädningsrum behövs. För till

exempel hemtjänstpersonal kan utrymme för ombyte mellan privata kläder

och arbetskläder ordnas i anslutning till paus­ och gemensamhetslokaler.

Andra lämpliga utrymmen för omklädning behandlas i 96 § med kom­

mentarer.

Verksamheter där det kan behövas skilda omklädningsrum för privata

kläder och arbetskläder eller skyddskläder är t.ex. laboratoriearbete med

smittförande organismer och lackering med isocyanater, t.ex. billackering.

Då det finns skilda omklädningsrum för arbetskläder och privata kläder är

det inte alltid nödvändigt att ha klädskåp, men oftast är sådana att föredra.

Om inte skilda omklädningsrum kan ordnas kan det ibland räcka om arbets­

kläder eller skyddskläder tas av och förvaras i en del av rummet och privata

kläder i en annan del.

Till 96 §

Ett sätt att kunna utnyttja samma utrymmen men ändå tillgodose

kravet på åtskillnad mellan män och kvinnor är att förskjuta arbetstiderna.

Exempel på ett lämpligt utrymme för omklädning på ett arbetsställe med

en enda arbetstagare av ett av könen är en handikapptoalett eller ett förrum

till duschen. Klädförvaringen ordnas då lämpligen i klädskåp i närheten av

utrymmet där bytet sker. På mindre arbetsställen kan arbetet organiseras så

att arbetstagare av olika kön får turas om att klä om i omklädningsrummet.

Ett annat sätt kan vara att hänvisa en enstaka arbetstagare till att byta om

i exempelvis en rymlig toalett.

Till 97 §

Med hänsyn till flexibilitet, hygien och trivsel, kan det vara en för­

del att t.ex. ha flera små omklädningsrum istället för ett stort.

Lämpliga mått på bredd och djup på en sittplats är i regel 40x30 cm och

höjd 40–45 cm. Klädskåp med sittbänk är praktiskt. Om skåpet ska använ­

das av en person med nedsatt rörelseförmåga bör sittbänken istället vara

placerad bredvid skåpet eller på så stort avstånd från skåpet att det finns

utrymme att manövrera en rullstol mellan bänken och skåpet.

Det är lämpligt att det även finns papperskorgar och där det behövs tork­

mattor och eluttag. För rullstolsburna är det lämpligt om klädstången till

kapphyllan sitter ,20 m över golvet.

Det är lämpligt att det finns toalett i anslutning till omklädningsrummet.

AFS 2009:2

89

Torkutrymme

Till 98 §

Exempel på torkmöjligheter är:

– ventilerat klädskåp,

– torkskåp och

– torkrum.

Viktigt är att ventilation och uppvärmning är sådana att kläderna torkar

över natten eller på kortare tid.

Exempel på arbetsställen där det kan behövas en spolanordning för stöv­

lar är avloppsreningsverk, jordbruk och trädgårdsodlingar. Även skolor

med utbildningsprogram för dessa verksamheter kan behöva stövelavspol­

ning och torkmöjligheter.

Tvätt- och duschutrymme

Till 99 §

Det är lämpligt att tvättutrymmen placeras i anslutning till klädut­

rymmen. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande behövs i regel minst

en tvättplats för varje påbörjat femtal arbetstagare.

Rumstempererat vatten kan undantagsvis vara tillräckligt om arbetet inte

är svettdrivande eller särskilt smutsande och om det samtidigt är svårt att

tillhandahålla varmvatten vilket det kan vara i t.ex. fordon och mindre rast­

vagnar eller dylikt.

Särskilda krav på hygien ställs i vissa fall, t.ex. vid arbete med asbest, olja,

bekämpningsmedel och flera andra farliga ämnen eller av t.ex. medicinska

eller livsmedelshygieniska skäl. Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det

farliga ämne som är aktuellt.

Till 100 §

Exempel på verksamhet där dusch i allmänhet inte behöver ord­

nas är mindre gatukök, såsom t.ex. en grillkiosk.

Arbete med försöksdjur, asbest, härdplastkomponenter eller vissa be­

kämpningsmedel samt arbete i återvinningsanläggningar är exempel på så­

dant arbete där det normalt behövs tillgång till dusch.

På mindre arbetsställen kan arbetet organiseras så att arbetstagare av olika

kön får turas om att använda utrymmet.

Till 101 §

I regel behövs följande antal tvättplatser:

– på kontor eller liknande minst en tvättplats för varje påbörjat 5­tal

arbetstagare,

– på arbetsställen där arbetet är smutsande eller svettdrivande minst en

tvättplats för varje påbörjat 5­tal arbetstagare,

AFS 2009:2

90

– på arbetsställe där arbetet är smittfarligt eller utförs med starkt luk­

tande ämne eller med hälsofarligt ämne är det ofta lämpligt med ytterligare

tvättplatser.

Om antalet tvättplatser i ett tvättrum är fler än fyra brukar även dusch

kunna räknas som tvättplats.

Föreskriften innebär inte att det på t.ex. kontor är nödvändigt att ordna

tvättplatser utöver dem som enligt 103 § ska finnas på toaletter m.m. Det­

samma gäller inom utbildningsverksamheten när det enbart är fråga om teo­

retisk undervisning.

När arbetet är smutsande kan det ofta vara lämpligt att tvättplatserna ut­

görs av tvättrännor.

Det behövs i regel en dusch för varje påbörjat 20­tal personer. Vid så smut­

sande eller svettdrivande arbete att man kan räkna med att flertalet arbets-

tagare duschar efter arbetets slut, är det lämpligt med fler duschar.

Det är angeläget att en av duschplatserna i varje särskilt tvättrum är helt

avskärmad och har omklädningshytt. Det är lämpligt att duschutrymmets

golv är strävt eller har halkhämmande matta samt att det finns handtag i

duschen. Exempel på lämpliga mått på en duschplats är 0,9x0,9 m. En dusch­

plats som ska kunna användas av en person med nedsatt rörelseförmåga

kan behöva vara större.

Organiska lösningsmedel såsom lacknafta och terpentin är olämpliga för

rengöring av hud.

Om det finns särskilda skäl att förebygga smittspridning kan det vara

lämpligt att tillhandahålla antibakteriell gel.

Exempel på arbeten där hudkräm för återfettning kan behöva tillhanda­

hållas för att undvika uttorkning av huden är frisörarbete, arbete med lös­

ningsmedel och vissa arbeten i vårdsektorn.

Vid enbart handtvätt är handdukar av engångstyp lämpliga.

Toalettrum

Till 102 §

Föreskriften innebär inte att det är nödvändigt att ordna skilda

toaletter för män och kvinnor.

Lämpligt antal toaletter är normalt en toalett för varje påbörjat 5­tal

arbetstagare. För högskolestuderande beräknas normalt en toalett per 50

platser i föreläsningssalar.

De toaletter som avses i paragrafen är avsedda för arbetstagarna på ar­

betsstället. Antalet som anges i kommentaren är beräknat endast med hän­

syn till antalet arbetstagare. Även städrutinerna är beräknade för enbart ar­

betstagarna. På vissa arbetsställen där allmänheten vistas i stor utsträckning,

AFS 2009:2

9

t.ex. järnvägsstationer, terminaler, flygplatser, affärer, sjukvårdsinrättningar

och serviceinrättningar av skilda slag behövs toaletter även för allmänheten.

Dimensioneringsregler för vilket antal sådana toaletter som behövs, tas inte

upp i dessa föreskrifter.

I regel är det inte lämpligt att upplåta personaltoaletter till allmänheten.

Detta är särskilt viktigt där det finns uppenbar risk för smitta eller kraftig

nedsmutsning.

Exempel på en situation där man undantagsvis kan göra avsteg från kra­

vet på tillgång till toalett är då arbetet på platsen är kortvarigt och tillfäl­

ligt och bedrivs avskilt från bebyggelse eller områden där andra människor

vistas.

Till 103 §

För en toalett där ombyte ska kunna ske (se även kommentaren

till 96 §) är det i regel lämpligare att själva toaletten är rymlig än att den är

försedd med ett litet förrum. Exempel på lämplig storlek hos sådana toa­

letter är ,3x,4 m eller ,0x, m.

Exempel på lämpliga mått för en toalett som är tillgänglig och användbar

för personer med nedsatt rörelseförmåga är 2,2x2,2 m. En sådan toalett kan

användas av en person i eldriven rullstol för begränsad utomhusanvänd­

ning, förutsatt att personen har måttligt behov av hjälp och att toaletten är

lämpligt planerad.

I toalettrum behövs normalt toalettpapper, tvål, handduk – lämpligen av

papper, papperskorg, bägare för dricksvatten, klädkrok, spegel och uppsam­

lingskärl för sanitetsbindor m.m.

Dörren till ett toalettrum utan förrum bör inte vara placerad t.ex. i ett mat­

utrymme.

Matutrymme

Till 104 §

Vid planering av matutrymmen är det viktigt att behovet av av­

koppling från arbetet tillgodoses så långt möjligt. Det är t.ex. ofta lämpligt

att lärares matutrymme är skilt från elevernas och att matutrymme för ar­

betstagare som har arbetsuppgifter av servicekaraktär, t.ex. inom handeln,

placeras så att de kan äta ostört.

Om arbetstagare hänvisas till någon annan restaurang än en egen perso­

nalrestaurang behöver arbetsgivaren i regel förvissa sig om att den har till­

räcklig kapacitet och lämpliga öppettider.

Vid dimensionering av matutrymmen behöver hänsyn tas bl.a. till antalet

arbetstagare på arbetsstället, i vilken utsträckning de avser att äta där, om de

AFS 2009:2

92

äter i omgångar och andra omständigheter som kan bero på lokala förhål­

landen.

Vid en överslagsberäkning av utrymme för matrum kan antas att det

fordras ca ,2 m2 golvyta per matplats, huvudgångar inräknade, kök eller

köksinredning oräknat. Vid planeringen är det viktigt att se till att det finns

tillräcklig plats vid utlämningsdisken och att korsande trafik så långt möjligt

förebyggs.

Om arbetsplatsen saknar fönster är det särskilt angeläget att matrummet

har fönster. På arbetsplatser utan tillgång till dagsljus och där det av någon

anledning inte är praktiskt möjligt att ordna matrum med fönster är det

lämpligt att i stället förbättra miljön genom exempelvis större utrymmen,

omsorgsfull möblering och belysning, färgsättning m.m.

Det är lämpligt att bord och annan utrustning har lätt tvättbara ytor.

I en bil kan matplatsen utgöras av sittplatser med avställningsyta. En skol­

matsal på rimligt avstånd från arbetsplatsen kan utnyttjas av elever ute på

praktik och under lärlingsutbildning.

Till 105 §

Paragrafen innebär att även om det finns personalrestaurang eller

t.ex. avtal med annan restaurang eller kupongsystem ska det ändå ordnas

ett utrymme där arbetstagarna kan äta medhavd mat t.ex. i matrum, mat­

utrymme eller del av personalrestaurang.

Även pausrum kan utnyttjas som matrum. Jämför även tredje stycket i

kommentaren till 06 §. Lösningarna kan variera utifrån lokala förutsätt­

ningar. I t.ex. skolor kan en cafeteria, skolans matsal eller hemvistens köks­

och matdel användas av de elever som äter medhavd mat.

Pausutrymme

Till 106 §

Beträffande paus se arbetstidslagen (SFS 982:63). Paustid till­

bringas oftast på arbetsplatsen.

Ett särskilt pausutrymme eller annat lämpligt utrymme kan behövas t.ex.

när arbetsplatsen har extrem temperatur och/eller skadlig bullernivå. Det

kan också behövas när arbetstagarna inte kan koppla av från arbetet t.ex.

beroende på att allmänheten befinner sig på själva arbetsplatsen, som vid en

utgångskassa. Lärare är en annan yrkeskategori som normalt är i behov av

ett pausutrymme skilt från undervisningsutrymmena. Det är ofta lämpligt

att det finns pausutrymmen även om det inte råder extrema temperatur-

eller bullerförhållanden på arbetsplatsen.

Exempel på andra utrymmen som kan utnyttjas vid pauser är matrum och

personalmatsalar. Ett pausutrymme kan också ordnas genom avskärmning

AFS 2009:2

93

på en lämplig plats. För elever är skolgården ett viktigt pausutrymme vid

tjänlig väderlek.

Det är i allmänhet bäst om pausutrymmet ligger nära arbetsplatsen och

har fönster. Att pausutrymmet ligger nära arbetsplatsen är dock ofta vikti­

gare än att det har fönster. Pausutrymmen utan fönster behöver i regel utfor­

mas med särskild omsorg vad gäller inredning, belysning och färgsättning.

Vilutrymme

Till 107 §

En vilplats kan vid behov ordnas i ett klädrum/omklädningsrum

eller annat lämpligt utrymme. I första hand bör det dock finnas en särskild

vilplats.

Exempel på en vilplats som lätt kan ställas i ordning är när matplatsen i

en bod är inredd på ett sådant sätt att den medger liggplats. Exempel på när

en bod kan vara utan vilplats är när lämpligt vilutrymme finns att tillgå på

annat sätt, t.ex. i en byggnad inom arbetsstället.

Exempel på när vilplatsen kan behöva vara utförd som ett särskilt vilrum

är då fler än 50 personer regelbundet sysselsätts samtidigt inom ett område,

t.ex. i en eller flera byggnader intill varandra.

Antalet vilrum som behövs beror på arbetets typ och antalet arbetstagare.

I skolan kan exempelvis vilrum i anslutning till elevvårdslokaler ut­

nyttjas.

Det är bra om rummet placeras i tyst omgivning.

Bestämmelser om vilutrymme finns också i föreskrifterna om gravida och

ammande arbetstagare.

Till 108 §

Lämplig inredning är i de flesta fall en säng med kudde och filt,

bord, stol, sänglampa, klädkrok och spegel. Det är bra om färger och mate­

rial ger rummet en lugn karaktär. Sjukvårdsutrustning kan lämpligen finnas

i eller i anslutning till vilrummet.

Det är en fördel om en toalett – gärna handikapptoalett med dusch

– finns i anslutning till rummet eller i närheten av detta. Om så inte är fallet

är det lämpligt att det finns tvättställ i rummet.

Det är lämpligt att upptagetmarkering och larmanordning ingår i vilrum­

mets utrustning. Exempel på larmanordning är larmsignal till serviceenhet

eller telefon.

AFS 2009:2

94

Jourrum

Till 109 §

Jourtid enligt arbetstidslagen är tid då arbetstagaren står till förfo­

gande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete.

Till 110 §

Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob

eller klädskåp, stol, bord, tak­ och sängbelysning och spegel.

Väntrum

Till 111 §

Arbetsställen som avses i paragrafen kan finnas t.ex. inom kom­

munikationsväsendet och i hamnar.

Exempel på annat lämpligt utrymme som kan utnyttjas som väntrum är

matrum och pausrum, om inte detta medför nackdelar för dem som har rast

eller paus.

Vid överslagsberäkning av utrymme för väntrum kan antas att det fordras

ca m2 golvyta per person.

Överliggningsrum

Till 112 §

Arbetstagare som avses är tågpersonal, annan järnvägspersonal

och bussförare. Förläggning t.ex. vid anläggningsarbete räknas inte som

överliggningsrum enligt dessa föreskrifter.

Inredningen kan lämpligen vara säng, garderob eller klädskåp, linneskåp,

stol, bord, tak­ och sängbelysning. Utrustningen kan utgöras av täcke eller

filt, kudde, sänglinne, väckningsanordning och spegel. Möjlighet att äta kan

finnas i ett matrum eller i överliggningsrummet om där finns pentry eller

kokskåp. En lämpligt belägen restaurang eller liknande som har lämpliga

öppettider kan också utnyttjas.

Hotellrum eller personalrum som uppfyller kraven i paragrafen kan också

utnyttjas som överliggningsrum.

Speciella krav för personalbodar

Till 113 §

Fönster kan behöva vara öppningsbara för tillfällig vädring och

i vissa fall även för att kunna användas som utrymningsväg. I bodar med

flera separata utrymmen kan det vara lämpligt att varje utrymme har ett

öppningsbart fönster.

För att motverka inbrott kan fönstren behöva förses med luckor eller gal­

AFS 2009:2

95

ler. Det är då viktigt att se till att inbrottsskyddet inte utgör hinder i en even­

tuell utrymningsväg.

För att få tillräckligt med dagsljus i bodar kan det vara lämpligt med en

fönsterarea som är minst 0 % av golvarean.

Drift och underhåll

Till 114 §

Till underhållsarbete räknas här även tillsyn, skötsel och byten av

förbrukningsmateriel. Även arbetsplatser utomhus behöver underhållas.

Syftet med underhåll är i första hand att säkerställa hållfasthet, säkerhet

och hygien. Det är lämpligt även från trivselsynpunkt att ytor på golv, väg­

gar och tak underhålls väl. Underhåll är också till för att säkerställa att allt

fungerar på avsett vis.

Syftet med städning och rengöring är från arbetsmiljösynpunkt bl.a. att

motverka risker för olycksfall och ohälsa. I en städad lokal minskar riskerna

för att någon snubblar eller halkar, att det börjar brinna i ansamlat damm

och spill eller att någon får i sig hälsofarliga ämnen genom inandning eller

hudkontakt.

En välstädad miljö är också viktig för att förebygga och lindra t.ex. aller­

giska besvär och minska risken för smittspridning. Städning samverkar med

god ventilation till att hålla dammhalten i luften låg.

Rutiner för städning kan lämpligen läggas fast i ett städschema som be­

skriver hur ofta och med vilka metoder olika rum, ytor och inredningsdetal­

jer ska rengöras. Det kan vara lämpligt att städschemat görs med indelning

i daglig, vecko­, månads­ och storstädning. Vissa utrymmen kan behöva

städas flera gånger per dag.

Det är viktigt att städmetoder och rutiner är anpassade efter lokalens

funktion och verksamhetens art. Det är dessutom viktigt att välja sådana

metoder som innebär minsta möjliga risker för städpersonalen och andra

arbetstagare.

För städning i skolor och förskolor har Socialstyrelsen allmänna råd.

Till 115 §

Exempel på utrymmen för fastighetsdrift och service är fläktrum,

städutrymmen och avfallsutrymmen.

Anordningar för städning och rengöring kan vara t.ex. eluttag, tappställen

med varmt och kallt vatten, utslagsbackar, golvbrunnar och laddningsplat­

ser för städmaskiner. Utrymmen som behövs kan vara t.ex. städutrymmen

för förvaring av redskap, städvagn, städmateriel och förbrukningsmateriel.

Städutrymmen utformas normalt lämpligast som avskilda städrum.

Minst ett städutrymme behöver normalt finnas på varje våningsplan, så

AFS 2009:2

96

att man slipper flytta utrustning mellan våningarna och därmed kan und­

vika onödig belastning.

Det är viktigt att det finns en bekväm väg utan trappsteg och med låga

trösklar och tillräckliga dörröppningar där man behöver ta sig fram med

städvagn.

Städutrymmen bör bl.a. planeras så att arbete över axelhöjd och under

knähöjd undviks. Utslagsbacken bör placeras så att den kan vara underlag

för en hink, lämpligast med backens överkant ca 0,6 m och blandarens ut­

lopp ca , m över golvet. Det är viktigt att det i städutrymmen finns god

ventilation, bl.a. för att städredskapen ska torka, och god belysning.

Förutom städrum behövs i regel ett centralförråd för t.ex. materiel, ren­

göringsmedel, redskap och maskiner. Ofta behövs även andra lokaler för

städningen. I större byggnader är det ofta lämpligt att samla dessa i en städ­

central, som då kan innehålla lokaler för materielförråd, vagnar, redskap,

maskiner, batteriladdning, tvätt, expedition och personalrum.

Avfallsutrymmen och transportvägar behöver normalt tillåta rullande

hantering. Avfallsutrymmen behöver normalt kunna nås via förbindelse in­

omhus och placeras nära hiss, för att underlätta transporter.	Passagemåtten

bör vara sådana att transporter kan ske på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Avfallsutrymmen bör vara så utformade att de är lätta att hålla rena. Det

behöver därför ofta ha golvbrunn och tillgång till vatten.

När man planerar ett avfallsutrymme behöver hänsyn tas till källsortering

och separat förvaring för återvinning. Normalt behöver plats också finnas

för skrymmande avfall, s.k. grovsopor, och för returemballage.

Kyld förvaring kan behövas för luktande och ruttnande avfall t.ex. avfall

från livsmedelslokaler, liksom för smittförande avfall.

Det är viktigt att underhåll och service av anordningar kan utföras på ett

sådant sätt att olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser undviks. Sär­

skilt viktigt är att kunna undvika arbete över axelhöjd och under knähöjd.

Det är viktigt att olika underhållsbehov i t.ex. fläktrum och hissmaskin­

rum beaktas och att hänsyn tas till villkoren för underhållsarbetet redan vid

planeringen av lokalerna, t.ex. vad gäller tillträdes­ och transportvägar, till­

räckligt utrymme för arbetet, belysning, eluttag, trappor inomhus, fasta ste­

gar och arbetsplattformar, fästen, lyftkrokar o.d.

Det är också viktigt att tillgängligheten är god och att tillräckligt arbetsut­

rymme i höjd och bredd finns vid installationer som kan behöva repareras,

bytas ut eller som av annan anledning behöver vara åtkomliga. Exempel på

sådana installationer är värmepannor, radiatorer, rördelar, ventiler, kylskåp,

tvätt­ och diskmaskiner, toalettstolar och handfat.

AFS 2009:2

9

Ordförklaringar

För övriga använda begrepp hänvisas till TNC 95.

Belysning

Allmänbelysning

Belysning som vanligen åstadkommes genom likfor­

migt placerade armaturer i arbetslokal eller arbetsom­

råde.

Artificiell belysning	

Ljus utan naturligt ursprung, konstgjord belysning.

Belysningsfaktorer

Sammanfattande benämning för olika faktorer som be­

lysningsstyrka, luminans, bländning, ljusets riktning,

kontrast, ljusfärg och färgåtergivning.

Belysningsstyrka	

Förhållandet mellan det ljusflöde som faller på en yta

och denna ytas storlek (lumen/m2). Anges i enheten

lux (lux=lm/m2).

Färgtemperatur

Anges i kelvin (K). Låg färgtemperatur ger ett varm­

tonat ljus medan hög temperatur uppfattas som dags­

ljuslikt.

3 000 K – varmtonat ljus.

4 000 K – vitt neutralt ljus.

5 000 K – dagsljus.

Färgåter-

Anger ljuskällans förmåga att återge färger relaterad

givningsindex

till dess färgtemperatur. Betecknas Ra och anges

inom skalan 0–00. Höga tal innebär att ljuskällan

har mycket god förmåga att återge färger.

Kontrast

Relativ skillnad mellan luminanser hos olika delar av

ett synobjekt och dess bakgrund i synfältet.

Ljusflöde

Mängden ljus som avges från en ljuskälla. Strålnings­

flödet från ljuskällan (som kan anges t.ex. i watt) ”vär­

deras” efter det mänskliga ögats känslighet för ljus

med olika våglängder. Anges i enheten lumen (lm).

Lokaliserad

Allmänbelysning som är särskilt utformad med hän­

allmänbelysning

syn till speciella arbetsuppgifter, t.ex. genom oriente­

ring av armaturer för att tillgodose belysnings­

behov på enskilda arbetsplatser.

AFS 2009:2

98

Luminans

Luminansen anger intensiteten per ytenhet i ljuset från

en yta (utsänt eller reflekterat). Anges i candela per

kvadratmeter (cd/m2). Hur ljus ytan upplevs vara be­

ror på ögats adaptationstillstånd och ytans luminans.

Perifert	synfält

Omgivningen utanför det yttre synfältet.

Platsbelysning

Belysning som erhålls genom en för arbetsuppgiften

särskilt ordnad armatur vid den enskilda arbetsplat­

sen.

Synobjekt

Föremål som betraktas under arbetsprocessen.

Buller och akustik

A-vägd		

Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hörbara

ljudtrycksnivå	

frekvensområdet mätt med vägningsfilter A. Anges i

decibel (dB).

Buller		

Icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt och

störande ljud.

Decibel (dB)		

Enhet för logaritmiska mått som exempelvis ljud­

trycksnivå.

dB(A)		

Enhet för ljudnivå mätt med vägningsfilter A.

Efterklang		

Kvardröjande ljudreflexer i ett rum som så småningom

tynar bort sedan ljudkällan upphört att verka.

Efterklangstid		

Den tid det tar för ljudtrycksnivån att minska 60 dB

efter det att en ljudkälla upphört att verka.

Impulsljud		

Ljud med mycket kort varaktighet, mindre än se­

kund, som medför en plötslig tryckförändring. Mäts

normalt med vägningsfilter C och inställning ”peak”

hos mätinstrumentet.

Infraljud		

Ljud med frekvenser upp till ca 20 Hz.

Ljudabsorberande		

Material med förmåga att uppta ljudenergi. Minskar

material	

styrkan hos reflekterat ljud.

Ljudabsorption		

Reducering av ljudenergin genom energiupptagning

hos ett ämne.

Ljudtryck		

Skillnaden mellan det momentana trycket i en punkt i

AFS 2009:2

99

ett ljudfält och det statiska trycket. (Storleken på tryck­

variationerna hos ljudet). Bestämmer ljudets styrka.

Ljudtrycksnivå	

Logaritmiskt mått på ljudets styrka baserat på ljud­

trycket i förhållande till ett referensvärde. Anges i deci­

bel (dB).

Ljudisolering		

Minskning av ljudöverföring.

Luftljudsisolering	

Minskning av luftljudsöverföring.

Ljudnivå		

Förkortat skrivsätt för vägd ljudtrycksnivå. Anges i

dB(A) när vägningsfilter A använts.

Stegljud		

Ljud som vid gång på bjälklag, trappa eller dylikt upp­

kommer i angränsande rum.

Stegljudsisolering

Minskning av stegljud.

Stegljudsnivå		

Mått på stegljudsisolering. Anger ljudtrycksnivån i ett

visst rum när en standardiserad stegljudsapparat ban­

kar på golvet i ett angränsande utrymme.

Stomljud		

Ljud som fortplantas i fasta material t.ex. i en byggnads

stomme.

Vägningsfilter	

Filter som anpassar mätinstrumentet till örats frek­

vensberoende känslighet. De två vanligaste filtren kall­

las A- och C-filter. A-filtret ger stor dämpning vid låga

frekvenser och liten dämpning vid höga frekvenser.

C-filtret ger liten dämpning vid både låga och höga

frekvenser.

Ventilation

Uteluft		

Luft i eller från det fria.

Tilluft		

Luft som tillförs ett rum. Tilluft kan vara uteluft, åter­

luft eller överluft.

Överluft		

Luft som överförs från rum till rum.

Frånluft	

Luft som bortförs från rum.

Återluft		

Frånluft som återförs till en grupp av rum.

AFS 2009:2

00

Cirkulationsluft	

Luft som cirkulerar inne i ett rum eller frånluft som

återförs till samma rum som den hämtats från.

Avluft		

Frånluft som avlämnas i det fria.

Allmänventilation		

Ventilation för att omhänderta luftföroreningar från

människor, byggmaterial, inventarier od.

Detektionsgräns	

Den lägsta mängd av ett ämne som kan påvisas av ett

mätinstrument.

Luftutbytes-	

Visar hur effektivt man byter ut luften i en lokal utan

effektivitet	

lokala föroreningskällor och utgörs av kvoten mellan

lokalens nominella tidskonstant och luftens dubbla

medelålder (luftutbytestiden) i lokalen. En hög luft­

utbyteseffektivitet innebär att hela lokalen ventileras.

Luftutbyteseffektiviteten kan högst uppnå värdet 0,5

(50 %) vid fullständig omblandning och ,0 (00 %) vid

fullständig kolvventilation.

Processventilation

Ventilation för att omhänderta luftföroreningar från

materialhantering, process e.dyl.

Specifika luftflödet

Antalet rumsvolymer per timme (kallades tidigare för

luftomsättningar per timme)

AFS 2009:2

0

Övrigt

Dagsljus

Synlig del av globalstrålning.

Direkt	solstrålning

Den del av den extraterrestriella solstrålningen som

når jordytan i form av parallell stråle efter selektiv för­

svagning i atmosfären.

Globalstrålning

Summan av direkt solstrålning och himmelsstrålning.

Himmelsstrålning

Den del av solstrålningen som når jordytan efter att ha

blivit spridd av luftens molekyler, aerosoler, molnpar­

tiklar eller andra partiklar.

Funktionsnedsättning

Beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellek­

tuell funktionsförmåga.

Funktionshinder	

Beskriver den begränsning som en funktionsnedsätt­

ning innebär för en person i relation till omgivningen.

Räddningskammare	

Inom gruv­ och entreprenadbranschen används rädd­

ningskammare där två av varandra oberoende ut­

rymmningsvägar inte går att ordna. Kammaren kan

vara en plåtkonstruktion, fast eller portabel, med

plats för två till 2 personer. Genom ett ventilsystem

hålls kammaren under lätt övertryck vilket förhindrar

brandrök att tränga in. Kammaren är försedd med tele­

fon eller radio, dricksvatten, viss proviant samt utrust­

ning för första hjälpen.

	

	

Större räddningskammare kan anordnas i under­

jordiska matsalar, verkstäder e.dyl.

AFS 2009:2

03

Sakordsregister med sidhänvisning

A

A­vägd ljudtrycksnivå 3, 98

Akustik 3, 64, 98

Akustisk planering och projektering 64

Allmänbelysning 45, 80, 9

Allmänventilation 49, 53, 54, 00

Anläggning , 8, 2, 2, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 43, 44, 45, 64

Anläggningsarbete 85, 94

Anordning teknisk 20, 2, 38, 82

Ansvar 29, 32, 33, 35, 36

Arbetsbod definition 8

Arbetsgivare 8, 29, 30, 32, 36, 4, 83, 84, 85, 8, 9

Arbetskläder 23, 24, 85, 86, 8, 88

Arbetslokal definition 8

Arbetsmiljölagen 29, 32, 33, 34, 40

Arbetsmiljölagstiftningen 32

Arbetsplats definition 8

Arbetsställe definition 8

Area 9, 5

Artificiell belysning 43, 44, 45

Artificiell belysning definition 8

Automatisk brandsläckningsanordning 2, 82

Automatiskt brandlarm 8

Automatisk vattensprinkleranläggning 82

Avfallsutrymme 29, 35, 36, 39, 95, 96

Avgas , 6

Avkörningsskydd , 6

Avlopp 4, 66, 84, 85

Avluft , 5, 00

Avluftsöppning , 5

Avsatser 8

Avskärmning solinstrålning 5, 69

Avvisare 6

B

Bakgrundsbuller 40, 65

Balkong , 8

Barnsäkerhet 

Bassäng 8

AFS 2009:2

04

Belysning , 9, 0, 20, 29, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 4, 3, 92, 93, 94, 96, 9,

98

Belysning definition 8

Belysningsanläggning 0, 44, 46

Belysningsarmatur 44, 46

Belysningsfaktorer 44, 9

Belysningsstyrka 44, 45, 9, 9

Bestående hörselskada 3

Bländning 0, 43, 44, 45, 46, 69, 9

Bod , 8, 26, 36, 49, 84, 85, 93, 94

Bod definition 8

Bom 6

Bord 26, 3, 6, 68, 86, 92, 93, 94

Brand 9, 9, 2, 28, 3, 33, 34, 8, 9, 80, 8, 82

Brandcell 8, 9

Brandfarliga varor 33, 42, 80, 83

Brandgas 3

Brandlarm 8

Brandsläckningsanordning 82

Brandsläckningsutrustning 2, 22

Buller , 3, 3, 3, 42, 64, 65, 98

Bullerbegränsning 64

Bullerdämpande åtgärder 3

Bullerexponering 3, 3

Bullerförhållanden 29, 92

Bullerkälla 3, 64

Bullernivå 92

Bullerproblem 42

Bullerskydd 65

Bullrande verksamhet 3, 64

Byggnads­ och anläggningsarbete 35

Byggnads­ och anläggningsindustri 

Byggnadslagstiftningen 32

Byggnadsverk , 2, 2, 32

Byggnadsverk definition 8

C

Cirkulationsluft , 2, 52, 53, 58, 00

D

Dagsljus 9, 38, 42, 43, 44, 0, 92, 95, 9, 0

AFS 2009:2

05

Dagsljusavskärmning 3

dB(A) 98

Decibel (dB) 98, 99

Detektionsgräns 00

Detektor 2, 8

Direkt solstrålning 0

Diskmaskin 6, 96

Drag , 3, 52, 6, 63, 64

Dragbänk 55

Dragskåp 2, 3, 53, 54, 56, 5, 59

Dricksvatten 4, 26, 6, 9, 02

Drift­ och underhållsinstruktioner 2, 5

Drift och underhåll 26, 29, 95

Driftsinstruktioner 2, 52, 5

Dusch 4, 24, 26, 66, 88, 89, 90, 93

Duschrum/duschutrymme 8, 24, 43, 49, 89

Dörr 3, 5, 6, , 8, 9, 20, 24, 38, 40, 6, 69, 0, , 4, 6, , 8, 80, 9,

96

E

Efterklang 98

Efterklangstid 40, 65, 98

Elektriska anläggningar 4, 66

Elektriska installationer 4

Elektriska system 4

Elektrisk ström 33

Elever 29, 36, 6, 0, 84, 86, 9, 92, 93

Emission 52

Explosion 9, 33

Explosionsrisk 8

Explosiva varor 33, 42, 80

F

Fall 8, 33, 6

Fallhöjd 6

Fasta anordningar 29

Fastighetsdrift 2, 95

Fastighetsägare 32

Flimmer 0, 44, 4, 48

Fläktrum 29, 40, , 95, 96

Fordonstrafik 6, 

AFS 2009:2

06

Fri höjd/rumshöjd 9, 38, 39, 43, 2

Fri höjd gångdörr 40, 

Fritidshem 64, 6

Fronthastighet 2, 56, 5, 59

Frysrum 9, , 8

Frånluft , 2, 49, 52, 53, 54, 99, 00

Frånluftsflöde 49, 56

Fukt 5

Fuktskador 48

Funktionshinder 0

Funktionskontroll 2, 5, 58, 

Funktionsnedsättning 9, 40, 4, 8, 0

Fysisk aktivitet 28, 60

Fysisk utformning 28

Fältmässig övning definition 8

Färgtemperatur 46, 9

Färgåtergivning 44, 46, 9

Färgåtergivningsindex 46, 9

Fönster 5, 8, 9, 26, 42, 43, 6, 69, 0, 4, 92, 93, 94

Fönstertvätt/fönsterputsning 36, 0, 6

Förbindelsebryggor 8

Förbindelseled , 8, 6, 35, 39, 4

Förbindelseled definition 8

Förrum 88, 9

Försiktighetsprincip 66

Förskola 3, 38, 58, 64, 6, , 8, 95

Försvarsmakten , 8, 35

Förvaringslokal 8, 9

Förvaringsutrymme 25, 8

G

Garderob 94

Gasutströmning 2, 8, 80, 8

Glasarea 42

Glastak 0

Glasyta 5, 8, 9, 0, 6, , 8

Globalstrålning 0

Golv 9, 4, 5, 9, 2, 4, 6, 6, 68, 69, 4, 6, 80, 90, 95, 96

Golvbeläggning/material 5, 40, 4, 62, 64, 68, 69

Golvbrunn 4, 6, 95, 96

Golvgaller 4

AFS 2009:2

0

Golvgrop 4

Golv halka 9, 4, 68, 69, 90

Golvlutning 6

Golvränna 4

Golvyta 38, 43, 68, 92, 94

Golvöppning 8, 6

Grind 20, 6

Gränsvärden buller 64

Gångtrafik 4, 6, , 2, 3

Gångväg , 3

H

Halkrisk 9, 4, 69

Halogenlampor 4

Handikapptoalett 88, 93

Handtvätt 6, 90

Himmelsstrålning 0

Hiss 6, 2, 5, 96

Hissmaskinrum 29, 40, 96

Huvar 54, 56

Hygieniska gränsvärden , 2, 48, 5

Hörsel 8

Hörselkrav 64

Hörselskada 3, 3, 40, 64

Hörselskadligt ljud 64

Hörselskydd 3

Hörselslinga 40

I

Impulsljud 3, 98

Infraljud 66, 98

Innertak 5

Inredning 4, 5, 20, 29, 3, 6, 68

Inre synfält 45

Insatstid 8, 82

Inspektionslucka 58

J

Jourrum 8, 25, 26, 94

K

Kaj. Se Lastkaj

AFS 2009:2

08

Klimat 3, 3, 5, 60, 6, 62, 63

Klimatområde 60, 6

Klädfack 85, 8

Klädförvaring 23, 8, 88

Klädkrok 9, 93

Klädrum/klädutrymme 8, 23, 24, 25, 40, 43, 53, 85, 86, 89, 93

Klädskåp 25, 85, 86, 8, 88, 89, 94

Koldioxid 50, 5, 82, 83

Koldioxidanläggning 83

Koldioxidhalt 0, 50

Kontrast 44, 45, 9

Kontroll 2, 2, 29, 32, 33, 34, 50, 5, 58, 59

Korridor 6, 35, 53, , 3, 86

Kritiska förhållanden utrymning 20, 8

Kulturminneslagstiftningen 34

Kyl­ och brännskador 4

Kyl­ och frysrum 9, 39

Kylskåp 25, 96

L

Laboratorier/laboratoriearbete 46, 55, 64, 69, , 88

Lanternin 5, 6, 0

Larm 32

Larmanläggning/larmanordning 2, 5, 8, 82, 93

Larmknapp 8

Larmsignal 2, 8, 93

Larmtelefon 22

Larmutlösningsdon 22

Lastkaj/Lastbrygga 9, , 29, 35, 5, 6

Lastöppning 8, 6

Ledstång , 8, 40, 3, 4

Legionella 4, 5, 66

Liggplats 93

Linneskåp 94

Ljudabsorption 98

Ljudalstrande aktiviteter 65

Ljudalstring 66

Ljudegenskaper 3

Ljudförhållanden 65

Ljudisolerade rum 65

Ljudisolerat utrymme 8

AFS 2009:2

09

Ljudisolering 99

Ljudklimat 28, 64

Ljudkälla 64, 98

Ljudmiljö 64, 65

Ljudnivå 3, 64, 8, 98, 99

Ljudspridning 64, 65

Ljudtryck 98

Ljudtrycksnivå 3, 98, 99

Ljudutbredning 65

Ljus­ och signalanordning 9

Ljusflöde 4, 9

Ljusfärg 44, 45, 9

Ljusfördelning 45

Ljusinfall 44

Ljuskälla 0, 43, 44, 45, 46, 4, 9

Ljusriktning 44, 45

Lokaliserad allmänbelysning 45, 9

Lokalprogram 29

Lucka 8, 54, 6, 94

Luftfuktighet 43, 60, 62

Luftföroreningar 0, , 2, 3, 38, 48, 49, 5, 52, 53, 54, 56, 5, 68, 00

Luftkvalitet 0, , 29, 48, 49, 50, 52, 54

Luftljud 64

Luftljudsisolering 99

Luftridå 64

Lufttemperatur brand 8

Luftutbyteseffektivitet 49, 00

Luftvolym 38

Luftväxling 0, 49, 52

Lukt 23, 24, 25, 50, 8, 90, 96

Luminans 44, 45, 9, 98

Luminansfördelning 44, 45

Luminansförhållanden 46

Luminansvariation 4

Lyftanordning 6, 38, 2, 6

Lyfthandtag 6, 

Lysrör 46, 4

Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält 66

Lågtrycksnatriumlampor 4

AFS 2009:2

0

M

Manuella lyft 6, 5

Markbeläggning 9

Markskötsel 9

Matplats 85, 92, 93

Matrast 25

Matrum/matutrymme 8, 24, 25, 40, 65, 9, 92, 94

Mikrobiologisk säkerhetsbänk 59

Myndigheter 32

Måltidsuppehåll 25

Mögel 48, 62

Mötesplatser 28, 38

N

Nödbelysning 8, 20, , 9, 80

Nöddusch 9, 6, 

Nödsignal 9

O

Omklädningshytt 90

Omklädningsrum/omklädningsutrymme 8, 23, 24, 43, 53, 85, 86, 8, 88, 93

Operativ temperatur 6

OVK 58

P

Papperskorg 88, 9

Pausrum/pausutrymme 8, 25, 29, 36, 38, 39, 4, 43, 63, 65, 88, 92, 93, 94

Pendeldörr/pendelport 5

Perifert synfält 45, 98

Periodisk rörelse 4

Periodiskt varierande belysning 0, 4

Personalbod 8, 26, 36, 49, 85, 8, 94

Personalbod definition 8

Personalmatsal/personalrestaurang 25, 39, 86, 9, 92

Personalrum/Personalutrymmen , 8, 22, 49, 83

Personalutrymmen definition 8

Planering 28, 29, 4, 44, 64, 66, 8, 9, 92, 96

Plastyta 8

Platsbelysning 45, 46, 4, 98

Plattform , 8, 35, 6, 96

Portar 3, 5, 6, 8, 9, 69, 0, 

Processlarm/processignal 2

AFS 2009:2Processventilation , 2, 42, 48, 49, 53, 54, 55, 5, 58, 00

Projektering 40, 4, 5, 6

Punktutsug 54, 55, 56

R

Ras 8, 33, 6

Reflexer 44, 46

Regler 32, 33

Reningsanordning , 53

Renslucka 5, 58

Restaurang. Se Personalrestaurang

Riskområde 9

Roterdörr 20

Rullande hantering , 3, 5, 96

Rumsakustik 65

Rumshöjd/fri höjd 9, 38, 39, 43, 2

Rutiner 26, 95

Ryggskydd 4

Ryggstöd 25, 26

Räcke 6, 8, 3, 6, 

Räddningskammare 9, 0

Räddningstjänst 22

Rökgasnivå 8

S

Samband 9, 28, 3, 39, 40, 62, 0

Signaler 9, 2, 66, 8, 80, 8

Siktruta 5

Sittplats/stol 23, 25, 26, 6, 88, 92, 93, 94

Sjuka hus 48

Sjukvårdsutrustning 93

Skjutdörr/skjutport 6, 20, 6

Skola 29, 34, 38, 58, 6, 0, , 86, 89, 92, 93, 95

Skolmatsal 92

Skuggbildning 44, 46

Skyddsanordning 8, 0, 3, 6

Skyddskläder 23, 63, 8, 88

Skyddsram 6

Skyddsräcke 8, 6

Skyddstäckning 8, 6

Skyltar/Skyltning 20, 2, 66, 8, 80

AFS 2009:2

2

Slagljud 3

Släckanordning 82

Släckmedel 22, 82, 83

Solavskärmning 62, 0

Solinstrålning 5, 62, 69

Specifika luftflödet 00

Spegel 23, 9, 93, 94

Spiraltrappa 2, 4

Sprinklersystem 82

Sprutbox 55

Standarder 28

Statisk elektricitet 5, 62, 69

Stege , 35, 3, 4, 96

Stegljud 64, 99

Stegljudsisolering 99

Stillasittande arbete 5, 6, 62, 63, 68

Stomljud 64, 99

Stroboskopeffekt 48

Städning 26, 3, 35, 3, 38, 40, 4, 48, 49, 66, 68, 83, 85, 95, 96

Städrum/städutrymme 29, 35, 49, 53, 6, 95, 96

Störande ljud 40, 64, 65, 68

Störningsupplevelse 3

Stövelspolning 24, 89

Svetsrök 2

Svikt golv 5, 68

Svängdörr. Se Pendeldörr

Synförhållanden 3

Synförmåga 45

Synkrav 9

Synobjekt 45, 9, 98

Syrebrist 2, 3, , 80, 8

Systematiskt arbetsmiljöarbete 29, 82

Säker flyktplats 20

Säkerhetsavstånd 6, 38, 3

Säkerhetsfrågor 33

Säng 38, 93, 94

Särskilda risker 9, 5, 2, 38, 42, 0, 82

Särskild lokal 9, 42

T

Tak 8, 5, , 5, 64, 68, 69, 5, 8, 95

AFS 2009:2

3

Takfönster/takkupol 43, 0

Takhöjd. Se Rumshöjd

Takyta 8

Talkommunikation 65

Taluppfattbarhet 65

Tappställe 4, 6, 95

Temperatur 3, 9, 49, 50, 5, 60, 6, 63, 92, 9

Tempererat vatten 9, 89

Termisk komfort 6, 62

Termiskt klimat 3, 60, 62, 63

Tillfälliga arbetsplatser belysning 44, 46

Tillgänglig 9, 20, 40, 9, 9

Tillgänglighet 20, 29, 39, 40, 4, 96

Tillträdesanordning 35, 5

Tillträdesled/tillträdesväg , 2, 39, 40, 5, 6

Tillträdesled definition 8

Tilluft , 49, 5, 52, 62, 99

Tilluftskvalitet , 5, 52, 53

Toalett/toalettrum 8, 24, 26, 38, 39, 40, 43, 49, 53, 85, 88, 90, 9, 93, 96

Tobaksrökning 28, 49

Torkrum/torkutrymme 8, 24, 43, 89

Torkskåp 89

Trafikspegel 6

Transportled/transportväg 6, 8, 28, 36, 44, 0, , 2, 3, 5, 96

Trappa 6, , 8, 35, 39, 40, 2, 3, 4, 6, 8, 80, 96, 99

Trapplan , 4

Trappsteg 9, 6, , 40, 69, 3, 4, 96

Tröskelhöjd 

Trösklar 6, 40, , 3, 96

Tvättplats 24, 89, 90

Tvättrum/tvättutrymme 8, 24, 40, 43, 53, 89, 90

Tvättställ 38, 93

Tyst verksamhet 64

U

Underhåll , 9, 2, 3, 2, 26, 29, 35, 3, 5, 66, 0, 82, 85, 95, 96

Underhållsinstruktioner 2, 5

Undervisningslokal 65

Uppstigningsanordning , 4

Upptagetmarkering 93

Uppvärmning 3, 26, 63

AFS 2009:2

4

Uppvärmningsanordning 3, 25, 6

Utblick 9, 38, 42, 43

Uteluft , 50, 5, 52, 99

Uteluftsflöde 5

Uteluftsintag , 5

Utformning , 2, 28, 35, 3, 38, 39, 4

Utomhusarbetsplats belysning 45

Utredning 29

Utrustning 4, 5, 29, 3, 6, 68

Utrymmen för fastighetsdrift 2, 95

Utrymning 9, 20, 2, 28, 3, 32, 8, 9, 80, 8, 82, 83

Utrymningslarm 2, 80, 8

Utrymningsplan 22, 83

Utrymningsväg 20, 2, 22, 32, , 2, 8, 9, 80, 82, 94, 95

Utströmmande gas 2, 3

Utvinningsindustri , 35

UV­strålning 0, 4, 62

V

Varmt och kallt vatten 4, 24, 25, 6, 95

Varningssignal 3

Varningsskylt 0, 4, 83

Varselmärkning , 9, 2, 3, 6, 8

Varumottag , 38, 5, 6

Ventilation , 3, 38, 40, 49, 50, 5, 53, 58, 8, 89, 95, 96, 99

Ventilationsbuller 65

Ventilationssystem 0, , 2, 29, 3, 48, 49, 5, 52, 53, 54, 56, 5, 58, 6, 62,

65

Vibrationer 42

Vibrerande maskiner 65

Vilrum/vilutrymme/vilplats 25, 93

Vindfång 64

Vårdtagare 29, 8

Väckningsanordning 94

Vädertätningsport 64

Väggar 5, 8, 9, 6, 64, 68, 69, 95

Vägledande markeringar 20, 80

Vägningsfilter 98, 99

Väntrum 8, 26, 94

Värmebalans 60

Värmeeffektbehov 63

AFS 2009:2

5

Värmeinstallationer 3

Värmestrålning brand 8

Värmeåtervinningssystem 52, 54

Värnpliktiga 29

Y

Ytskikt 9, 5, 28, 69

Ytterdörr 8

Å

Återluft , 2, 49, 52, 53, 58, 99

Återsamlingsplats 22, 83

Ö

Ögonbesvär 30, 44

Ögonspolningsanordning 9, 

Öppna bassänger 8

Öppna kontor 65

Öppningar i golv 8, 6

Övergångsställe 6

Överliggningsrum 8, 26, 94

Överluft , 2, 52, 53, 54, 99

AFS 2009:2

116

Direktiv från Europeiska Gemenskapen

Arbetsmiljödirektiv

RÅDETS DIREKTIV 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att

främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT

L 183, 29.6.1989, s. 1–8, Celex 31989L0391)

RÅDETS DIREKTIV 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav

för arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (Första särdirektivet

enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 1–12,

Celex 31989L0654)

Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)

Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Bestämmelser mm om belysning finns även i:

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 1998:5

Arbete vid bildskärm

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2001:9

Hamnarbete

Bestämmelser mm om buller finns även i:

AFS 1998:8

Arbete i motorbranschen

AFS 2005:16

Buller

Bestämmelser mm om personalutrymmen finns även i:

AFS 1990:18

Omvårdnadsarbete i enskilt hem

AFS 2005:18

Härdplaster

AFS 2006:1

Asbest

AFS 1998:6

Bekämpningsmedel

AFS 2000:2

Användning av motorkedjesågar och röjsågar

AFS 2005:1

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

– smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet

Bestämmelser mm om termiskt klimat finns även i:

AFS 1997:2

Arbete i stark värme

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2009:2

117

AFS 1998:2

Arbete i kylda livsmedelslokaler

Bestämmelser mm om ventilation finns även i:

AFS 1985:18

Frisörarbete

AFS 1988:4

Blybatterier för drivning av fordon

AFS 1989:7

Allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvår-

den

AFS 1990:11

Arbete med försöksdjur

AFS 1992:16

Kvarts

AFS 1992:17

Bly (senaste ändring AFS 2008:1)

AFS 1997:7

Gaser

AFS 1998:2

Arbete i kylda livsmedelslokaler

AFS 1998:8

Arbete i motorbranschen

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2000:5

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroor-

ganismer

AFS 2001:7

Anestesigaser

AFS 2001:9

Hamnarbete

AFS 2003:2

Bergarbete

AFS 2004:1

Syntetiska oorganiska fibrer (senaste ändring AFS 2005:13)

AFS 2005:1

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet

AFS 2005:5

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk ef-

fekt

AFS 2005:17

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 2005:18

Härdplaster



AFS 2006:1

Asbest

Bestämmelser mm om utformning finns även i:

AFS 1990:18

Omvårdnadsarbete i enskilt hem

AFS 1993:2

Våld och hot i arbetsmiljön

AFS 1994:1

Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 2000:1

Manuell hantering

Bestämmelser mm om brand, larm och utrymning finns även i:

AFS 1986:26

Arbeten på fartyg

AFS 1992:18

Motorbränslen

AFS 1993:2

Våld och hot i arbetsmiljön

AFS 1999:3

Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2009:2

118

AFS 1997:7

Gaser

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:9

Hamnarbete

AFS 2003:2

Bergarbete

AFS 2005:1

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta,toxinpåverkan,

överkänslighet