Allmän domstol

Allmän domstol är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.