Borgenär

Borgenär, eller fordringsägare, är den som har en fordran på någon.

Den typiske borgenären är den som lånat ut pengar men även en säljare som inte fått betalt kan betecknas borgenär.

Den som är skyldig pengar betecknas gäldenär.