Förutsättningsläran

En princip för avtalstolkning som utgår från hur man hade skrivit avtalet om man vid avtalstillfället hade känt till senare inträffade händelser.

Externa länkar

Kihlman, Förutsättningsläran - obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter