lagen.nu

Informationsföreläggande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Informationsföreläggande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Informationsföreläggande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (7)

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 2012 s. 975: Innehavare av ensamrätter att göra ett antal ljudböcker tillgängliga för allmänheten har ansökt om informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen för en internetleverantör att vid vite ge...
NJA 2015 s. 605: Prövningen av en begäran om informationsföreläggande riktad mot en påstådd intrångsgörare.
RH 2012:38: Hovrätten har avslagit ett yrkande om att svaranden i ett mål om patentintrång ska föreläggas att lämna information om egen försäljning av påstådda intrångsföremål. Bedömningen i hovrätten har gjorts...
RH 2017:25: Informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen. Hovrätten har vid en sammantagen bedömning funnit att fyra månader är en skälig tidsfrist för utlämnande av information avseende ett större...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation