Legat

En specifik förmån eller egendom som testamenteras till en person.

Legaten återfinns i 11 kap. 10 § ärvdabalken och kan bestå av en viss sak (saklegat), en viss summa pengar (penninglegat), nyttjanderätt eller avkastning från viss egendom (avkomsträtt).

Legatet kan vara successivt, vilket innebär att någon tilldelas något i testamente men att egendomen eller förmånen sedan ska gå till någon annan. Ett exempel är att A har upprättat ett testamente som ger B rätt att bo i en fastighet fram till B:s död, men som efter B:s frånfälle ska gå till C.

Testamentstagaren som mottar legatet kallas legatarie.