lagen.nu

Människorov

Ingen har skrivit en beskrivning av "Människorov" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Människorov finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1996 s. 687: Ersättning för sveda och värk samt kränkning vid människorov och grov våldtäkt avseende nioårig flicka.
RH 2008:54: En man förs bort i en bil, misshandlas och krävs på pengar. I målet mot två av männen i bilen och två män som åtalats för anstiftan till utpressning uppstår bl.a. dels frågan om målsäganden utsatts...
RH 2014:38: Att en person genom våld och hot har förmåtts att stjäla varor åt annan har inte ansetts innebära "att tvinga honom eller henne till tjänst" enligt 4 kap. 1 § brottbalken. Gärningen har i stället...
RH 2015:56: Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation