Pactum turpe

"Olagligt eller omoraliskt syfte".

Om ett avtal rör brottslig verksamhet är detta inte bindande, exempelvis ett avtal om vadslagning mellan två privatpersoner. Denna princip finns dock inte direkt uttryckt i lag.