Pass

Pass är en sådan handling som polismyndighet utfärdar enligt bestämmelserna i passlagen (1978:302).