Principalansvar

Arbetsgivarens (principalens) ansvar för skador som de anställda orsakar.