Stämningsansökan

Stämningsansökan är det den handling som inges till domstol för att väcka talan eller väcka åtal.

I tvistemål inges den enligt 13 kap. 4 § RB och i brottmål enligt 20 kap. 1 § RB.