lagen.nu

Utpressning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år.

Brottet består i att någon genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar annan till handling eller underlåtenhet. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån sker vid trängande fara och de facto inte lämnar offret något val.

Om brottet bedöms som ringa kan istället böter utdömas. Är brottet grovt kan dömas till fängelse i lägst sex månader, högst sex år.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Utpressning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1997 s. 507: Rån eller utpressning?
RH 2000:80: En person, som hade tvingats att följa med andra personer som gjorde sig skyldiga till utpressning, dömdes för medhjälp till brottet. Även fråga om brottsrubricering och påföljdsval.
RH 2004:70: En man, som i samband med ett försök att från en privatperson driva in en större påstådd fordran, och därvid burit en jacka försedd med MC- klubben Bandidos symboler har ansetts därigenom ha gjort...
RH 2006:14: I mål om ansvar för försök till utpressning och för sabotage har aktualiserats bl.a. frågan om försökspunkterna har passerats och frågor om uppsåt och brottskonkurrens.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation