Utpressning

Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år.

Brottet består i att någon genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar annan till handling eller underlåtenhet. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning. Utpressning skiljer sig från rån genom att hotet vid rån sker vid trängande fara och de facto inte lämnar offret något val.

Om brottet bedöms som ringa kan istället böter utdömas. Är brottet grovt kan dömas till fängelse i lägst sex månader, högst sex år.