Författningar utgivna av Myndigheten för radio och tv

MRTVFS 2012:6: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

2018-08-18

MRTVFS 2012:5: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2010:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

2018-08-18

MRTVFS 2012:4: Föreskrifter om upphävande av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:2) om avgifter

2018-08-18

MRTVFS 2012:3: Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (2010:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar texttv

2018-08-18

MRTVFS 2012:1: (Titel saknas)

2018-08-18

MRTVFS 2010:2: (Titel saknas)

2018-08-18

MRTVFS 2010:1: Föreskrifterna tillämpas också vid överlåtelse av sådana tillstånd enligt 4 kap. 15 § radio- och tv-lagen. Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 13 § radio- och tv-lagen för sändningar med tillstånd som gäller under en begränsad tid. 2§

2018-08-18