Upphävd författning

Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1985-06-27
Ändring införd
SFS 1985:672 i lydelse enligt SFS 1996:92
Ikraft
1985-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stöd av statsmedel lämnas enligt denna förordning till jordbruk och livsmedelsindustri i vissa områden av landets norra och mellersta delar. Förordning (1994:1311).

2 §  Prisstöd lämnas till jordbruksföretag i form av pristillägg på mjölk som levereras till mejeri. Förordning (1996:92).

3 §  I fråga om pristillägg på mjölk och stöd till äggproduktion finns följande stödområden.

OmrådeLänKommun eller del av kommun
Område 1Norrbottens Västerbottens Jämtlands Västernorrlands Gävleborgs KopparbergsArjeplog Arvidsjaur av Bodens kommun: Edefors och Gunnarsbyns församlingar Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Överkalix Övertorneå Dorotea Lycksele Malå Norsjö Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele av Skellefteå kommun: Jörns och Kalvträsks församlingar av Vindelns kommun: Åmsele församling Härjedalen av Bergs kommun: Klövsjö, Rätans, Storsjö och Åsarne församlingar av Krokoms kommun: Föllinge, Hotagens, Laxsjö och Offerdals församlingar av Strömsunds kommun: Alanäs, Bodums, Fjällsjö, Frostvikens, Gåxsjö, Ströms och Tåsjö församlingar av Åre kommun: Kalls, Mörsils, Undersåkers och Åre församlingar av Sollefteå kommun: Junsele och Ramsele församlingar av Ånge kommun: Haverö församling av Ljusdals kommun: den del som i norr och öster avgränsas av Ljusnan, i söder av Ängraån och i väster av gränsen mot Jämtlands län av Älvdalens kommun: Idre och Särna församlingar
Område 2 aNorrbottens Västerbottens Jämtlands Västernorrlands Kopparbergs Värmlandskommun eller del av kommun som ej ingår i område 1 kommun eller del av kommun som ej ingår i område 1 av Bergs kommun: Bergs, Hackås, Myssjö och Ovikens församlingar, Bräcke av Krokoms kommun: Alsens, Aspås och Näskotts församlingar av Ragunda kommun: Borgvattnets församling av Strömsunds kommun: Hammerdals församling av Åre kommun: Marby, Mattmars och Hallens församlingar av Östersunds kommun: Häggenås, Kyrkås, Lits, Lockne, Näs och Sunne församlingar av Sollefteå kommun: Edsele och ÅdalsLidens församlingar av Örnsköldsviks kommun: Anundsjö, Björna, Skorped och Trehörningsjö församlingar Malung av Mora kommun: Venjans och Våmhus församlingar samt de från huvuddelen av Mora församling friliggande delarna av Mora församling av Älvdalens kommun: Älvdalens församling av Arvika kommun: Bogens församling av Torsby kommun: Dalby, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Lekvattnets, Norra Ny, Nyskoga, Vitsands och Östmarks församlingar
Område 2 bJämtlands Västernorrlands Gävleborgskommun eller del av kommun som ej ingår i område 1 eller 2 a kommun eller del av kommun som ej ingår i område 1 eller 2 a Hudiksvall Nordanstig av Ljusdals kommun: den del som ej ingår i område 1
Område 3Gävleborgs Kopparbergs VärmlandsBollnäs Ockelbo Ovanåker Söderhamn av Gävle kommun: Hamrånge församling av Falu kommun: Bjursås, Envikens, Svartnäs och Svärdsjö församlingar Gagnef Leksand av Ludvika kommun: Säfsnäs församling Orsa Rättvik Vansbro av Mora kommun: den del som ej ingår i område 2 a av Älvdalens kommun: den del som ej ingår i område 1 eller 2 a av Arvika kommun: den del som ej ingår i område 2 a Eda av Filipstads kommun: Rämmens och Gåsborns församlingar av Grums kommun: Värmskogs församling Hagfors Årjäng av Kils kommun: Boda församling av Sunne kommun: Gräsmarks och Lysviks församlingar av Säffle kommun: Långseruds och Svanskogs församlingar av Torsby kommun: den del som ej ingår i område 2 a
Område 4Gävleborgs Kopparbergs Värmlands Örebro Älvsborgskommun eller del av kommun som ej ingår i område 1, 2 b eller 3 kommun eller del av kommun som ej ingår i område 1, 2 a eller 3 kommun eller del av kommun som ej ingår i område 2 a eller 3 Degerfors Hällefors Karlskoga Ljusnarsberg Nora av Lindesbergs kommun: Guldsmedshyttans, Lindesbergs och Ramsbergs församlingar Bengtsfors Dals-Ed Åmål
Förordning (1995:1013).

4 §  Pristillägg på mjölk lämnas med följande belopp. ______________________________________________________________ Produk Prisstödsområde 1 2a 2b 3 4 ______________________________________________________________ Mjölk öre/kg 98 56 22 0 0 ______________________________________________________________ Förordning (1996:92).

[S2]5 § har upphört att gälla genom förordning (1996:92).

[S3]6 § har upphört att gälla genom förordning (1995:1013).

[S4]7 § har upphört att gälla genom förordning (1995:1013).

[S5]8 § har upphört att gälla genom förordning (1995:1013).

9 §  Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om den som har beviljats stödet på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för detta, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får jordbruksverket besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. Förordning (1991:897).

10 §  Jordbruksverkets beslut enligt 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Verkets övriga beslut i ett särskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får inte överklagas. Förordning (1995:258).

11 §  Staten jordbruksverk får meddela föreskrifter om mindre ändringar i gränsdragningen mellan stödområdena. Förordning (1991:897).

12 §  Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:897).

 • SJVFS 1996:63: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
 • SJVFS 1995:115: Statens jordbruksverks föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

13 §  För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1452).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1985, då förordningen (1978:472) om prisstöd till vissa jordbruk skall upphöra att gälla.
  Föreskrifterna om pristillägg i den nya förordningen skall tillämpas i fråga om produkter som har levererats efter den 30 juni 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:166
  Ikraftträder
  1985-07-15

Förordning (1986:633) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1986.
  De nya föreskrifterna om pristillägg skall dock tillämpas i fråga om produkter som har levererats efter den 30 juni 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:166
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 3-6 §§
  Ikraftträder
  1986-07-15

Förordning (1988:513) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

Förordning (1990:734) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:863) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ny 7 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1990:981) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

Förordning (1990:1093) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

Förordning (1991:897) om ändring i förordningen (1985:672) om prisstöd till vissa jordbruk

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  nuvarande 7, 8, 9 §§ betecknas 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6 §§, de nya 10, 11, 12 §§; nya 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1452) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsinudustri i norra Sverige

  Omfattning
  ny 13 §
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1991:1863) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Sådant prisstöd för äggproduktion som avses i 4 § lämnas även för tiden den 1 juli 1990--den 30 juni 1991 till jordbruksföretag inom områden och med belopp som jordbruksverket bestämmer.
  Omfattning
  ny övergångsbest. till 1991:897
  Ikraftträder
  1992-01-15

Förordning (1992:438) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:96
  Omfattning
  ändr. 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1311) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1994.
  De nya föreskrifterna om stöd skall dock, med avseende på levererade produkter och stödberättigad verksamhet, tillämpas från och med den 30 juni 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:326, Prop. 1993/94:236, Bet. 1993/94:JoU26
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1994-10-20

Förordning (1994:1493) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-12-17

Förordning (1995:258) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1013) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1995. Stöd i form av pristillägg på kött lämnas dock för nötkreatur som lämnats till slakt senast den 31 oktober 1995 och för övriga djur som lämnats till slakt senast den 16 juli 1995. För sådant stöd och för annat stöd enligt förordningen som har beviljats före den 15 juli 1995 gäller äldre bestämmelser. Förordning (1995:1042).
  Omfattning
  upph. 5, 6, 6 a, 7, 8 §§; ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-15

Förordning (1995:1042) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:1013
  Ikraftträder
  1995-08-30

Förordning (1995:1097) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1996:8) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 25 januari 1996. Förordningen skall tillämpas från och med den 17 juli 1995. För tiden den 17 juli 1995 - den 31 december 1995 skall dock i stället för 5 § gälla, dels att stöd lämnas för djur som har levererats till slakt med 133 kr per djur i stödområde 1 och med 62 kr per djur i stödområde 2 och att något stöd inte lämnas i stödområde 3, dels att stöd lämnas för leverans av lägst 20 och högst 1 250 slaktsvin per företag.
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-25

Förordning (1996:92) om ändring i förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
1996-03-15

Ändring, SFS 1996:93

  Omfattning
  upph.