Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-03-06
Ändring införd
SFS 1986:99
Ikraft
1986-04-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 29, 31 och 32 §§djurskyddslagen (1988:534) får försöksverksamhet enligt denna lag bedrivas i de kommuner som framgår av bilagan. Lag (1991:1594).

2 §  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har samma befogenheter som enligt 29, 31 och 32 §§djurskyddslagen (1988:534) tillkommer länsstyrelsen.

[S2]Om en sådan nämnd beslutar om omhändertagande av djur, skall nämnden tillämpa 34 § djurskyddslagen. Lag (1991:1594).

3 §  En kommunal nämnds beslut enligt 2 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (1991:1594).

4 §  En kommunal nämnds beslut enligt 2 § får överklagas hos länsstyrelsen. Lag (1991:1594).

Bilaga

Kommuner
Haninge Vänersborgs Huddinge Åmåls Järfälla Askersunds Nacka Degerfors Nynäshamns Hallsbergs Stockholms Hällefors Södertälje Karlskoga Tyresö Kumla Upplands-Väsby Laxå Gnosjö Lindesbergs Tingsryds Ljusnarsbergs Helsingborgs Nora Kävlinge Örebro Malmö Skinnskattebergs Varbergs Ludvika Göteborgs Hudiksvalls Ale Sandvikens Borås Bräcke Tranemo

Ändringar

Lag (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Prop. 1985/86:70
Ikraftträder
1986-04-01

Lag (1988:536) om ändring i lagen (1986:99) om försöks- verksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enlig lagen (1944:219) om djurskydd

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:93
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1415) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskydds- lagen (1988:534), dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:1
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1990:629) om ändring i lagen (1986:99) om försöksverk- samhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)

Lag (1991:1594) om dels fortsatt giltig- het av lagen (1986:99) om försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskydds- lagen (1988:534), dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 2, 3, 4 §§; ny bil.
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1096) om fortsatt giltighet av lagen (1986:99) om försöks- verksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen (1988:534)