Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2002-04-04
Ändring införd
SFS 2002:144
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 juni 2002:
Justitiedepartementet
  1. lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken
  2. lagen (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
  3. lagen (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)
  4. lagen (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Utrikesdepartementet
  1. lagen (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
  2. lagen (2001:61) om ändring i lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar
Socialdepartementet
  1. lagen (2001:64) om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
  2. lagen (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
Utbildningsdepartementet
lagen (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
Näringsdepartementet
  1. lagen (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
  2. lagen (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Ändringar

Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6