Inaktuell version

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Version: 2002:746

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
SFS 2002
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-06

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

PKU-biobanken

2 §  Med vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. avses Stockholms läns landsting.

Anmälan

3 §  Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall utöver vad som anges i lagen innehålla uppgifter om

 • namn och personnummer eller firma och organisationsnummer för huvudmannen för biobanken, och
 • adress och telefonnummer till den som ansvarar för biobanken.

[S2]Socialstyrelsens register över biobanker enligt 2 kap. 6 § nämnda lag skall därutöver innehålla uppgifter om styrelsens beslut om att en biobank får läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla uppgifter om när material ur en biobank lämnades ut.

Övriga föreskrifter

4 §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om

 • hur länge vävnadsprover skall bevaras i biobanker,
 • förutsättningar för överlåtelse av en biobank, och
 • förutsättningar för nedläggning av en biobank.

 • SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

5 §  Socialstyrelsen skall meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet

 • vid anmälan till myndigheten enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om att en biobank har inrättats, och
 • vid anmälan till myndigheten i enlighet med övergångsbestämmelserna till nämnda lag om att en biobank skall bevaras.

[S2]Socialstyrelsen får även i övrigt meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

 • SOSFS 2013:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2008:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2009:33: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2006:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.
 • SOSFS 2007:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.

Ändringar

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2013:185) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2018:1826) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2019-07-01