Aktieägare

Någon som äger andelar i ett aktiebolag (AB) vilket kan vara publikt eller icke publikt.