Aktiebolag

Aktiebolag är ett bolag bildat enligt Aktiebolagslagen (2005:551).