lagen.nu

Grovt rån

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grovt rån" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1981 s. 335: Fråga om påföljd för nittonårig yngling, som gjort sig skyldig till svår och omfattande brottslighet.
NJA 1988 s. 321: Grovt rån?
NJA 1989 s. 829: Grovt rån?
NJA 1992 s. 357: Grovt rån?
NJA 1994 s. 732: Grovt rån?
NJA 2002 s. 270: En tjugoåring har gjort sig skyldig till bl.a. grovt rån, olaga frihetsberövande och grov våldtäkt. Rånet har bedömts som grovt med hänsyn till att det har begåtts mot en taxiförare med hjälp av ett...
NJA 2006 s. 535: Två personer, som åtalats för grovt rån tillsammans och i samråd med andra personer, har ansetts inte kunna fällas till ansvar som gärningsmän när det inte varit utrett att de deltagit vid själva...
NJA 2011 s. 466: En person rånades på gatan av tre personer och tvingades därefter till sitt hem där han hölls frihetsberövad under hotfulla och förnedrande former medan bostaden genomsöktes varefter han bands och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation