Laga kraft

En dom eller ett beslut som inte längre kan överklagas.