Hur använder man lagen.nu?

För att förstå hur man hittar på lagen.nu underlättar det att förstå hur de samlade svenska lagtexterna, allmänt kallade Svensk Författningssamling (SFS) fungerar.

(Notera dock att lagen.nu inte är en elektronisk utgåva av SFS -- den beteckningen är skyddad)

Vad finns på lagen.nu?

Lagen.nu hjälper dig att hitta lagtexter, och utifrån dem även förarbeten och vägledande domar som underlättar förståelsen för lagtexten. Inget mer än så. Du hittar inga enkla svar på specifika frågor om rättsskipning, brott och straff, trafikregler, skatterätt eller liknande här, men däremot texten i Rättegångsbalken, Brottsbalken, Trafikförordningen och Inkomstskattelagen. Lagtexten ger sällan enkla svar, men den är det mest grundläggande man kan gå till om man vill veta vad det är som <b>egentligen</b> gäller.

Att hitta rätt lag

Så, för att hitta nånting måste du först hitta den eller de författningar (samlingsbegrepp för lagar, förordningar och andra bestämmelser) din fråga berör. Att hitta rätt författning är en utmaning, speciellt som vi har ungefär 3000 gällande författningar. Det är också värt att notera att på lagen.nu hittar man bara författningar som ingår i SFS, det finns många myndigheter i Sverige som har egna författningssamlingar. Varje författning har ett ID, det så kallade SFS-numret. Om du känner till det är det rätt lätt att hitta lagtexten, det är bara att skriva in det i adressfältet efter https://lagen.nu/, dvs, för att hitta texten till upphovsrättslagen, eller som den egentligen heter, "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk", skriv in https://lagen.nu/1960:729 i adressfältet. Eller, så kan du gå via Lagar -> 1960 -> Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Om du vet vad lagen heter, kan du gå via lagens inledningsbokstav istället. Låt oss anta att du vill hitta avtalslagen. Gå då via Lagar -> Författningar som börjar på "a", och leta i sidan efter "avtal". Det finns en hel hög med författningar som innehåller det ordet, och det kan vara svårt att veta att det är just Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område som är den som i vardagligt tal kallas för avtalslagen, men så är det. Notera också att de vanliga inledningsorden "Lag om" eller "Förordning om" inte ingår i den del av titeln som sorteras -- det är därför Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område finns under 'a', inte 'l'.

Om du varken vet namn eller nummer på den lag som du vill ha fatt på blir det svårare, men ofta kan man hitta något via sökfönstret längst uppe i hörnet. Om du exempelvis har hört att teleoperatörer numera är skyldiga att se till att privatpersoner kan behålla sitt telefonnummer när de byter operatör, kan lämpliga sökord vara "abonnent" och "telefonnummer". Om du matar in dem och trycker på Enter får du en kort lista träffar, där det snabbt framgår att det är "Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation", mer specifikt 5 Kap. 9 §, som är den intressanta författningen.

Att hitta inuti lagtexten

Innehållsförteckning: För lite längre lagar finns en innehållsförteckning i högerspalten.

Interna lagreferenser: Om det, i den löpande lagtexten, finns en referens till en annan paragraf, i stil med "Var och en får återge handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter men inte är sådana som avses i `9 § första stycket </1960:729#P9S1>`_" (från URL 26 a § är den texten länkad (nästan jämt) till rätt ställe (nästan jämt). På så sätt kan du klicka dig runt få en översikt över en lag.

Vidare referenser (domar och ändringsförfattningar): Bredvid vissa paragrafer finns det rutor med mindre text i. Den kan innehålla några olika sorters referenser: Ändringsförfattningar resp vägledande domar. Den första typen leder till information om lagändringar som införde, ändrade eller upphävde paragrafen i fråga, inklusive övergångsregler och länkar till förarbeten. Den andra typen leder till information om vägledande domslut som hänvisat till paragrafen. Det kan också finnas kommentarer eller författningskommentarer. Texten i dessa rutor är alltså inte en del av den officiella lagtexten.

Länka till lagen.nu

Se Hur man länkar till lagen.nu.