Inaktuell version

Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1986-05-15
Ändring införd
SFS 1986 i lydelse enligt SFS 2004:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  För att främja renskötselns rationalisering kan i mån av tillgång på medel bidrag lämnas som särskilt pristillägg på renkött.

2 §  Pristillägget beräknas på slaktkroppens vikt och lämnas med 9 kr per kilo för vuxen ren och med 14:50 per kilo för renkalv.

[S2]Pristillägget skall användas till de stödformer som Statens jordbruksverk beslutar efter överläggning med Sametinget. Förordning (2004:659).

3 §  Pristillägg lämnas endast för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (1971:511).

[S2]Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge eller Finland lämnas dock pristillägg om köttet godkänts vid besiktning enligt de bestämmelser som gäller för landet i fråga. Detsamma gäller om en sådan renägare har sålt renar till slakt i Norge eller Finland. Förordning (2003:1193).

4 §  Har renägaren förvärvat renen från Norge eller Finland, lämnas pristillägg endast om renen tillhört honom i minst ett år.

5 §  Frågor om pristillägg prövas av Jordbruksverket. Länsstyrelsen skall biträda Jordbruksverket vid utbetalning av pristillägg.

[S2]Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av Jordbruksverket.

 • STFS 2007:10: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2007:4: Föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2010:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2013:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2008:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2009:4: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött
 • STFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött

Förordning (1990:925) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:444) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:435) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Förordning (1993:297) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:115, Prop. 1992/93:32, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:BoU8, Bet. 1992/93:BoU12
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§;omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:416) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:186, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:BoU11
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1210) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-12-02

Förordning (1996:1565) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:113, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JoU1
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:1193) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om renar som slaktats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:104, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:MJU2
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:659) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas även för ren som slaktats från och med den 1 januari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2006:833) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32004R0854
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1358) om ändring i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2007-01-01