Upphävd författning

Lag (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:561
Ikraft
1987-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun skall erlägga särskild skatteutjämningsavgift om antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid taxeringen till kommunal inkomstskatt föregående år överstiger vad som motsvarar 100 procent av medelskattekraften. Kommun som inte ingår i landstingskommun skall dock inte erlägga särskild skatteutjämningsavgift. Lag (1990:398).

2 §  Avgiftsunderlaget är antalet skattekronor vid den taxering som avses i 1 §.

3 §  Den särskilda skatteutjämningsavgiften erläggs med följande belopp per skattekrona för de delar av skatteunderlaget som ligger inom angivna procent av medelskattekraften.

Krona per skattekronaProcent av medelskattekraften
1 2 3 4 6 8100--109,99 110--119,99 120--124,99 125--129,99 130--134,99 135--139,99
10140--

[S2]Särskild skatteutjämningsavgift skall dock inte erläggas för den del av skatteunderlaget som understiger det för kommunen garanterade skatteunderlaget enligt lagen (1988:491) om skatteutjämningsbidrag. Lag (1991:1944).

4 §  I fråga om den särskilda skatteutjämningsavgiften tillämpas vad som sägs i 5--9 §§ lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1988. Avgiftsunderlaget för år 1988 skall justeras på sätt anges i 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser om det kommunala skatteunderlaget m. m.
Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1988:492) om ändring i lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas första gången i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1989:606) om ändring i lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:398) om ändring i lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1944) om ändring i lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:38
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:674) om upphävande av lagen (1987:561) om särskild skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om särskild skatteutjämningsavgift för år 1992 och tidigare.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph.