Avräkning av tid för frihetsberövande

Beskrivning saknas!