Företagshypotek

Hypotekarisk panträtt till förmån för borgenärerna/kreditgivarna.

Hypoteksbrevet används sålunda som ett säkerhetsunderlag och försäkrar därmed kreditgivarens ställning.