Inskrivning

En granskning och registrering av en rättslig åtgärd i ett ärende som rör fastigheter.

Exempel på inskrivningsärenden:

Se även