Människosmuggling

Människosmuggling är när någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz enligt 20 kap. 8 § utlänningslagen.

Påföljden är fängelse i högst två år.

Grovt brott är om brottet

  • utförts mot ersättning eller
  • utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
  • utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller
  • utförts under hänsynslösa former.

Påföljden blir då fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 20 kap. 8 § andra st.UL.