Upphävd författning

Byggnadslag (1947:385)

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1947-06-30
Ändring införd
SFS 1947:385
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/Författningens text finns bara i tryckt version/

Ändringar

Ändring, SFS 1948:383

  Omfattning
  ändr. 111 §

Ändring, SFS 1949:666

  Omfattning
  ändr. 23, 39, 44, 46, 53, 58, 65, 66, 69, 71, 137-141, 160 §§, rubr. närmast före 137 §

Ändring, SFS 1953:329

  Omfattning
  ändr. 44, 45, 146 §§

Ändring, SFS 1954:198

  Omfattning
  ändr. 116 §

Ändring, SFS 1955:316

  Omfattning
  ändr. 52, 54, 55, 68, 73, 74 §§

Ändring, SFS 1958:430

  Omfattning
  ändr. 81, 82 §§, rubr. närmast före 81, 121 §§

Ändring, SFS 1959:611

  Omfattning
  upph. 91, 92, 98-104, 120, 125 §§; ändr. 14, 15, 26, 31, 34, 36, 38, 63, 76-81, 83, 96, 97, 106-111, 113, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 131-134, 149-151, 157, 167, 168 §§

Ändring, SFS 1963:218

  Omfattning
  ändr. 45 §; ny 44 a §

Ändring, SFS 1964:824

  Omfattning
  upph. 123, 124 §§; ändr. 86, 122 §§

Ändring, SFS 1965:718

  Omfattning
  ändr. 18, 41, 44, 44 a, 45, 146 §§, rubr. närmast före 41 §; nya 18 a, 41 a §§

Ändring, SFS 1966:259

  Omfattning
  ändr. 140, 141 §§

Ändring, SFS 1967:327

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1968:597

  Omfattning
  ändr. 128 §

Ändring, SFS 1970:992

  Förarbeten
  Prop. 1970:144
  Omfattning
  upph. 46, 139 §§; ändr. 37-39, 47, 50, 51, 54, 56-64, 66-69, 72, 89, 141, 153-156, 163, 164 §§

Ändring, SFS 1971:537

  Förarbeten
  Prop. 1971:106
  Omfattning
  ändr. 23, 45, 53, 65, 70, 75, 113, 137 §§

Ändring, SFS 1971:592

Ändring, SFS 1971:916

  Förarbeten
  Prop. 1971:122
  Omfattning
  upph. 44, 44 a §§; ändr. 45, 142, 146 §§

Ändring, SFS 1971:1088

  Förarbeten
  Prop. 1971:118
  Omfattning
  ändr. 6, 87, 107 §§; omtryck

Ändring, SFS 1972:775

  Förarbeten
  Prop. 1972:111
  Omfattning
  upph. 21, 76, 80, 88-90, 93-97, 105, 106, 119, 121, 122, 145, 157 §§; utgår rubr. närmast före 76, 88, 96, 105, 119, 121, 122 §§; ändr. 1-3, 5, 9-20, 22-24, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 41-43, 47-50, 52-59, 61-65, 67-71, 73-75, 77, 79, 83-85, 108-110, 113-116, 126, 128, 130, 137, 138, 140-144, 146, 147, 149-151, 156, 163, 164 §§, rubr. närmast före 9, 24, 77, 81, 86, 107, 126, 136, 137, 147, 152 §§; nya 10 a, 14 a, 136 a, 139 §§; omtryck

Ändring, SFS 1973:312

Ändring, SFS 1973:1085

Ändring, SFS 1975:459

  Förarbeten
  Prop. 1975:30
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 1, 10-11, 13-16, 26, 27, 34, 36-38, 45, 53, 55, 57, 59, 62, 67, 70, 73, 74, 77, 79, 87, 108-110, 113, 115, 118, 127-133, 136, 136 a, 147, 149, 150, 158, 168 §§; ny 147 a §

Ändring, SFS 1975:1321

Lag (1976:213) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

  Omfattning
  ändr. 136 a, 147 §§

Lag (1976:667) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:164
  Omfattning
  upph. 148 §; ändr. 147 §, rubr. närmast före 147 §

Lag (1977:338) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

Lag (1978:932) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

Lag (1980:166) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

Lag (1981:872) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:165
  Omfattning
  upph. 62-69, 72 §§; utgår rubr. närmast före 67 §; ändr. 56-61, 155 §§, rubr. närmast före 56 §; omtryck

Lag (1983:517) om ändring i byggnadslagen (1947:385)

Ändring, SFS 1987:10

  Omfattning
  upph.