Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:844
Ikraft
1989-12-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Följande lagar skall träda i kraft den 8 december 1989, nämligen

 1. aktiekontolagen (1989:827),
 2. lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827),
 3. lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,
 4. lagen (1989:830) om upphörande av lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering,
 5. lagen (1989:831) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), utom i fråga om 11 kap. 9 §,
 6. lagen (1989:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), utom i fråga om 11 kap. 11 §,
 7. lagen (1989:833) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),
 8. lagen (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617), utom i fråga om 4 kap. 9 §,
 9. lagen (1989:835) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande,
 10. lagen (1989:836) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar,
 11. lagen (1989:837) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling,
 12. lagen (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,
 13. lagen (1989:839) om ändring i föräldrabalken,
 14. lagen (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
 15. lagen (1989:842) om ändring i utsökningsbalken, och
 16. lagen (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, utom i fråga om 9 kap. 9 §.

2 §  Under tiden fram till den 1 januari 1991 skall de nya bestämmelserna som avses i 1 § 1--8 samt 16 och som skall träda i kraft den 8 december 1989 dock endast tillämpas för de emittenter och rättigheter som regeringen bestämmer i särskilda beslut.

Ändringar

Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.