lagen.nu

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:372

1 § I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:45).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att

  • 1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården,
  • 2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
  • 3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
  • 4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Lag (2014:825).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:670, 2014:825

3 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta uppgifterna enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.

4 § Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år. Lag (2012:943).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:670, 2012:943

5 § Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:189

Ändringar och övergångsbestämmelser

1998:1656

Officiell version (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1656

Lag (2001:481) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:481
Rubrik
Lag (2001:481) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (2003:198) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:198
Rubrik
Lag (2003:198) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (2004:189) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:189
Rubrik
Lag (2004:189) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet

Lag (2010:670) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:670
Rubrik
Lag (2010:670) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (2012:943) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:943
Rubrik
Lag (2012:943) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (2014:825) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:825
Rubrik
Lag (2014:825) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (2017:45) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:45
Rubrik
Lag (2017:45) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

2017:372

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:372
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation