Tredje man

Tredje man är den person, fysisk eller juridisk, som utan att vara part berörs av en rättshandling eller en tvist.