Ackord

Ackord innebär att en skuldsatt gäldenär föreslår sin eller sina borgenär(er) en uppgörelse där en viss summa betalas in samtidigt som resten av skulden avskrivs. Detta är oftast mer förekommande i relationer inom affärslivet än hos dito mellan privatpersoner och företag.