Deposition

Förvaring av lös sak.

En omvänt onerös variant av saklån, där sakens ägare (deponenten) betalar en förvarare (depositarie) för att förvara lösa saker. Precis som med saklån har depositarien presumtionsansvar för uppkomna skador, men till skillnad från saklån medföljer ingen nyttjanderätt. Depositioner är delvis reglerade i 12 kap. HB.