Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.