Exekutionstitel

En handling (exv domstols dom) som möjliggör verkställighet av en skuld eller annan förpliktelse.