Köp

Ett köp är en onerösförmögenhetsrättslig avtalstyp som inte har formkrav (så länge köpet inte gäller fast egendom), vilket innebär att ett köpeavtal kan ingås muntligt, vilket också är det vanligaste förutom vid stora köp eller avbetalningsköp.

De viktigaste lagarna för köp är köplagen och konsumentköplagen. Den senare ska alltid tillämpas för konsumentköp, dvs när en konsument köper från en näringsidkare i sin yrkesutövning, och den är alltid tvingande, till skillnad från den dispositivaKöplagen, som gäller annars.

Se även Konsumentköp och Kreditköp.