Tomträtt

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid enligt 13 kap.jordabalken.

Den kan mot årlig avgift upplåtas i en fastighet som tillhör staten eller en kommun eller som annars är i allmän ägo.