Upphävd författning

Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1986-01-09
Ändring införd
SFS 1986:3 i lydelse enligt SFS 1995:563
Ikraft
1986-02-01
Tidsbegränsad
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

2 §  Sändningen skall bestå av vidaresändning av program som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan har sänts i Finland med stöd av tillstånd från Finlands regering. Lag (1993:378).

4 §  Ett sändningstillstånd får förenas med särskilda villkor. Dessa får avse vilka radiosändare som får användas och sändningens räckvidd ävensom program- verksamhetens omfattning och förbud mot eller föreskrifter om kommersiell reklam. Lag (1993:378).

5 §  Sändningstillståndet får återkallas, om tillståndshavaren bryter mot villkor som avser förbud mot eller föreskrifter om reklam. Lag (1993:378).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Lag (1987:236) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1988:273) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1989:262) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:476) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:326) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1569) om ändring i lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om radioprogram som har sänts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:179
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:316) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  forts giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:340) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:319, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KrU26
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:378) om ändring i lagen (1986:3) om rundradiosändningar av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:346, Prop. 1992/93:235, Bet. 1992/93:KU34
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:368) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:286, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KrU28
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:563) om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Förarbeten
Rskr. 1994/95:289, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU25
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:844

  Omfattning
  upph.