lagen.nu

Grov våldtäkt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grov våldtäkt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (7)

NJA 1986 s. 127: Våldtäkt enligt 6 kap 1 § 1 st eller 2 st BrB?
NJA 1986 s. 414: Våldtäkt enligt 6 kap 1 § 1 st eller 2 st BrB?
NJA 1988 s. 40: Våldtäkt enligt 6 kap 1 § 1 st eller 2 st BrB?
NJA 1992 s. 446: Frågor om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott samt om anlitande av psykologisk expertis som hjälpmedel vid bedömningen av trovärdigheten hos målsägande- och vittnesutsagor. Dessutom...
NJA 1993 s. 610: Sexuellt övergrepp mot åttaårig flicka har bedömts som våldtäktsbrott.
NJA 1993 s. 616: Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott. Dessutom frågor om gränsdragning dels mellan våldtäkt och grov våldtäkt dels mellan sexuellt ofredande och sexuellt umgänge med barn.
NJA 2017 s. 515: Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott är uteslutet om det av utredningen framgår att den som underlåtit att avslöja brottet kan ha varit inblandad i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation