Köpeskilling

Det pris som köparen ska betala till säljaren.