Panträtt

En säkerhetsrätt genom vilken borgenären kan framtvinga en försäljning av en sak för att få betalt för sin fordran.

Panträtten är en form av säkerhetsrätt (starkare än retentionsrätt). Även om gäldenären (pantens ägare) säljer saken (vilket han normalt sett har rätt till) utplånas inte panträtten, denna är alltså en sakrätt.

Vid en framtvingad försäljning (pantens realisation) har borgenären rätt till sin fordran ur pengarna som erhållits vid försäljningen, men inte mer. Eventuellt överskott går tillbaka till gäldenären. Om det istället blir ett underskott är gäldenären fortfarande skyldig kvarvarande belopp, såvida inte borgenären förklarar sig nöjd (vid pantsättning på pantlånekontor gäller detta alltid, se 8 § pantbankslag (1995:1000).

Det finns två typer av panträtter: