Rättegångsombud

Rättegångsombud är en person som fått fullmakt att företräda part i rättegång enligt 12 kap. rättegångsbalken.