Upphävd författning

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2005:70
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • RA-FS 1997:6: Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997 :6 (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av Utkomfråmrycket handlingar av tillfällig eller ringa betydelse; den 29 januari 1998

1 §  Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

2 §  Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

[S2]BILAGA

 • -------------------------------------------------------------------- Myndighet Enskilda organ ---------------------------------------------------------------------- Affärsverket FFV Bofors AB Bofors Carl Gustav AB Celsius Invest AB Celsius Materialteknik AB FFV Aerotech AB Fuji Autotec AB Telub AB Åkers Krutbruk Protection AB
Södra allmänna advokatbyrån i StockholmÖberg & Heijne Advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån i UppsalaAdvokatfirman Ericksson & Häggqvist AB
Allmänna advokatbyrån i JönköpingJönköpings advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån i HelsingborgAdvokatfirman Arne Bertman AB
Allmänna advokatbyrån i Malmö HBAllmänna advokatbyrån i Malmö
Allmänna advokatbyrån i HalmstadAdvokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren HB
Allmänna advokatbyrån i GöteborgAllmänna Advokatbyrån i Göteborg KB
Allmänna advokatbyrån i BoråsCarl-Gustav Nyman advokatbyrå AB Advokatfirman Hans Billeskans AB Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB
Allmänna advokatbyrån i ÖrebroAllmänna advokatbyrån i Örebro AB
Allmänna advokatbyrån i FalunAdvokatfirman Agneta Nyman AB Zedendahl & Co Advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrånAdvokat Eva Nordenskiöld AB i Gävle
Allmänna advokatbyrån i ÖstersundAllmänna advokatbyrån Michael Olofsson AB
Allmänna advokatbyrånKiruna Advokatbyrå AB i Kiruna
Allmänna advokatbyrån i LuleåAdvokaterna Lundberg & Åkerlund HB
Allmänna Pensionsfonden, första fondstyrelsenAP Fastigheter AB
Allmänna Pensionsfonden, andra fondstyrelsenAP Fastigheter AB
Allmänna Pensionsfonden, tredje fondstyrelsenAP Fastigheter AB Åkers Krutbruk Protection AB
AMU-gruppenAMU-gruppen AB
BibelkommissionenSvenska Bibelsällskapet
Boverket ByggnadsstyrelsenSvenskt Byggodkännande AB Civitas Holding AB Fastighetsaktiebolaget Norrporten Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB Försvarsfastigheter Sverige AB Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Specialfastigheter Sverige AB Statliga Akademiska Hus AB Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB Statliga Akademiska Hus i Linköping AB Statliga Akademiska Hus i Luleå AB Statliga Akademiska Hus i Lund AB Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB Statliga Akademiska Hus i Umeå AB Statliga Akademiska Hus Uppsala AB Stenvalvet Fastighets AB Vasakronan AB Vasallen AB
Chalmers Tekniska Högskola DomänverketStiftelsen Chalmers Tekniska Högskola AssiDomän AB AssiDomän Fastighetsförsäljning AB AssiDomän Skog & Trä AB
Högskolan i JönköpingStiftelsen Högskolan i Jönköping
Länsarbetsnämnderna i Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs länArbetslöshetskassan Alfa
PostverketPosten AB Nordea Bank Sverige AB (publ) Posten PIC AB Postfastigheter AB
SocialstyrelsenInstitutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS)
Statens Bakteriologiska laboratorium Statens fastighetsverk Statens hundskola Statens järnvägarCALAB SBL Vaccin AB Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Statens Hundskola -- Sveriges Hundcenter AB EuroMaint AB Inlandsbanan AB Jernhusen AB SJ AB Green Cargo AB TraffiCare AB Unigrid AB
Migrationsverket Statens maskinprovningar Statens ProvningsanstaltEqvator AB SMP Svensk Maskinprovning AB Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Statens VattenfallsverkBråviken Energi AB Fortum Distribution AB Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance Ringhals AB Svenska Kraftnät Gasturbiner AB Vattenfall AB Vattenfall Bohus-Dal AB Vattenfall Bränsle AB Vattenfall Data AB Vattenfall Fastigheter AB Vattenfall Mellansverige Energi AB Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB Vattenfall Norrbotten Energi AB Vattenfall Support AB Vattenfall Treasury AB
Statliga lantmäterimyndigheterSVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB
TeleverketFastighets AB Telaris Svenska Kabel-TV AB Telefakta Svenska AB Telia AB Telia Data AB Telia MegaCom AB Telia Mobitel AB Telia Research AB Telia TeleRespons AB Teli Service AB TERACOM Svensk Rundradio AB
Förordning (2005:70).

 • RA-FS 2013:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband
 • RA-FS 2013:4: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler
 • RA-FS 2012:8: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2015:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2013:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling
 • RA-FS 2012:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse1
 • RA-FS 2015:4: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2012:5: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) och allmänna råd om handlingar på papper
 • RA-FS 2012:9: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5) och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2012:7: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:3) och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film
 • RA-FS 2012:3: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1) och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst
 • RA-FS 2015:2: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
 • RA-FS 2012:6: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:2) och allmänna råd om handlingar på mikrofilm
 • RA-FS 2012:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter1

Ändringar

Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1214) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:711) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:31) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-03-01

Förordning (1997:1260) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1315) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1998:1836) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (1999:235) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-06-01

Förordning (2000:27) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-03-15

Förordning (2000:409) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1191) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:137) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2002:56) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:269) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:638) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:107) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:10) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2005:70) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2008:709) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1409) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:961) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1532) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:216) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-04-15

Förordning (2011:415) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:752) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:726) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2014:33) om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-03-01

Ändring, SFS 2015:605

Omfattning
upph.