Upphävd författning

Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1973-12-28
Ändring införd
SFS 1973:1216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Särskild skatt erlägges enligt denna lag för

 1. bensin, dock inte motoralkoholer, om bensinen är avsedd för motordrift och är skattepliktig enligt lagen (1961:372) om bensinskatt, med sex öre per liter,
 2. motorbrännolja och eldningsolja, om oljan är skattepliktig enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, med etthundraarton kronor per kubikmeter,
 3. kolbränslen, om dessa är skattepliktiga enligt lagen om allmän energiskatt, med tio kronor per ton. Lag (1986:502).

3 § har upphävts genom lag (1982:451).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

Förarbeten
Prop. 1973:194

Ändring, SFS 1975:275

  Förarbeten
  Prop. 1975:92
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 1-3 §§

Lag (1976:297) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1977:941) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1978:409) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1979:1049) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1980:681) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

  Omfattning
  ändr. 2 §

Lag (1980:1083) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1981:572) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Lag (1982:161) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för olje- produkter

Lag (1982:451) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för olje- produkter

  Förarbeten
  Prop. 1981/82:102
  Omfattning
  upph. 2 §; nuvarande 3 § betecknas 2 §; ändr. författningsrubr., 1 §, nya 2 §; omtryck

Lag (1982:1251) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter

Lag (1983:119) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter

Lag (1983:1103) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:62
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:995) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:64
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1986:502) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:140
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:510) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

Lag (1990:592) om upphävande av lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol

  Övergångsbestämmelse

  Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1991-01-01