Arbetsgivare

Fysisk eller juridisk person som antingen har ingått anställningsavtal med arbetstagaren eller tillgodogjort sig dennes arbetsprestation.

I rättslig mening är normalt den som betalar ut lön arbetsgivare. Men det är inte självklart att den som betalar ut lön är att betrakta som arbetsgivare i alla sammanhang då arbetsgivarfunktionerna kan vara uppdelade i t.ex. en som betalar ut lön, en som är arbetsledare, en som har ansvar för rekryteringen o.s.v.