Ne bis in idem

En processrättslig princip som innebär att samma sak får inte prövas två gånger.

En fråga som redan varit upp för bedömning i en rättegång får inte återigen tas upp till prövning efter att den första domen vunnit laga kraft. Principen återfinns i RB 17 kap. 11 § 3 st.

Se även rättskraft och res judicata.