Rättskapacitet

Förmåga att äga egendom och rättigheter samt ha skulder och förpliktelser.

Alla rättssubjekt (dvs alla fysiska och juridiska personer, och i vissa fall potentiella rättsubjekt, som ofödda barn) har rättskapacitet (eller rättsförmåga), dvs förmåga att äga egendom och rättigheter (rättskapacitetens positiva sida) samt ha skulder och förpliktelser (rättskapacitetens negativa sida).

Se även Rättslig handlingsförmåga.