Författningar utgivna av Kronofogdemyndigheten

KFMFS 2020:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under 20211

2020-12-08

KFMFS 2019:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under 20201

2020-01-12

KFMFS 2018:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20191

2018-12-12

KFMFS 2017:2: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön under år 20181

2018-08-18

KFMFS 2017:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om verkställigheten vid avräkning1

2018-08-18

KFMFS 2016:2: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning1

2018-08-18

KFMFS 2016:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20171

2018-08-18

KFMFS 2015:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20161

2018-08-18

KFMFS 2014:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20151

2018-08-18

KFMFS 2013:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2014 1

2018-08-18

KFMFS 2012:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2013 1

2018-08-18

KFMFS 2011:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:38) om innehållet i föreläggande för svarande i mål om betalningsföreläggande eller handräckning

2018-08-18

KFMFS 2008:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om hantering av vissa borgenärsuppgifter

2018-08-18

KFMFS 2007:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får användas av Kronofogdemyndighetens fältpersonal

2018-08-18