Författningar utgivna av Lotteriinspektionen

LIFS 2018:12: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn

2020-01-08

LIFS 2018:11: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-01-08

LIFS 2018:10: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav på värdeautomater och automatiserat kasinospel samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera värdeautomater och automatiserat kasinospel

2020-01-08

LIFS 2018:9: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på kasino och värdeautomatspel

2020-01-08

LIFS 2018:8: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

2020-01-08

LIFS 2018:7: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spel på fartyg i internationell trafik

2020-01-08

LIFS 2018:6: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om landbaserat kommersiellt spel

2020-01-08

LIFS 2018:5: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning

2020-01-08

LIFS 2018:4: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål

2020-01-08

LIFS 2018:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om undantag från kravet på registrering

2020-01-08

LIFS 2018:2: Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar

2020-01-08

LIFS 2018:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om ansökan om licens

2020-01-08

LIFS 2017:2: Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-08-18

LIFS 2016:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1

2018-08-18

LIFS 2014:2: Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

2018-08-18

LIFS 2013:3: Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

2018-08-18

LIFS 2013:1: Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys

2018-08-18